Nieuws

Mei bijeenkomst Gelderland

Ter compensatie voor de behoorlijk opgelopen temperatuur werd spontaan overgegaan op zomertenue.

Onze TDV Hans Schumacher was weer terug na zijn inmiddels derde reis naar Indonesie. Hij heette allen welkom, riep op tot deelname aan de jaarvergadering op 25 mei a.s. in Rotterdam en vermeldde de stand van zaken met betrekking tot het op 1 juni a.s. geplande bezoek aan de Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging.

Ook onze ere-kanonnier Rien de Jong was na een afwezigheid sinds februari gelukkig weer in ons midden, hetgeen hij onderstreepte door ons een drankje aan te bieden.

Het eerste drankje kwam overigens uit onverwachte hoek.Brenda, die ons telkens op uitnemende wijze van drankjes en hapjes voorziet, was onlangs jarig was geweest. Uit volle borst werd ze door ons toegezongen.

Frits Richert, die er ook weer was na een verblijf van een week of zes met echtgenote en caravan in Zuid Duitsland, had een leuk artikel bij zich uit de Barneveldse Krant. Hierin stond vermeld dat ene Gerrit Dekker (nee geen familie van Jaap) zijn militaire dienstplicht ver voor de Tweede Wereldoorlog had vervuld bij de Gele Rijders (met paarden) in Arnhem, die later de Huzaren van Boreel werden. Dit laatste nu riep vragen bij hem op, waar mogelijk Gele Rijders een antwoord op weten. Daarom werd het artikel door Frits aan Marius van Pelt overhandigd voor nader onderzoek (wordt vervolgd)

Daar de overige zaken die aan de orde kwamen als DIENSTGEHEIM dienen te worden beschouwd kan ik tot slot slechts melden dat allen tevreden en voldaan huiswaarts keerden.


Terug
29-05-2016 Categorie: Gelderland