Nieuws

Zuid-West bijeenkomst op 2 juni

Op het programma voor de Afdeling Zuid-West stond een gezellig samenzijn en diner.

Na het aperitief en opgewekt bijpraten werden we om 18.00 uur door Vz Ben Mooren uitgenodigd om aan tafel te gaan in de ‘Tuinkamer’. Ben heette ons daar nog eens welkom en bracht in herinnering het medio april overlijden van ons aller Ton Ritmeijer.

Velen uit Zuid-West waren aanwezig bij de afscheidsdienst.

Daarna werd het diner opgediend en dat was zo goed en de gesprekken waren zo levendig, dat Ben pas aan het einde van de maaltijd inging op de vorige week ‘spontaan’ gehouden excursie naar Zeeuws-Vlaanderen; een mooi en geslaagd initiatief van de daar woonachtige Fam Schouten!

Het was zo’n succes dat het Bestuur in het najaar nog een excursie wil organiseren, dan naar het Oorlogsmuseum Overloon. Daarna zal men de excursies evalueren t.b.v. het programma van 2017. Ben ging ook nog even in op de geslaagde Jaarvergadering van de VOA in Rotterdam en meldde dat de Jaarvergadering 2017 zal worden gehouden op de KMA in Breda; het motto zal zijn ‘Back to the Castle’ en de organisatie zal in handen zijn van de Gunners en de Cadetten.

Tenslotte wees Ben op onze volgende bijeenkomst, die is gepland op woensdag 10 augustus a.s.; de uitnodiging daarvoor volgt t.z.t..

 

Ton Kolsteren


Terug
06-06-2016 Categorie: Zuid-West