Nieuws

September bijeenkomst Gelderland

Zelfs onze WDTV Hans Schumacher was er niet, Frits Richert was met echtgenote en caravan vertrokken naar Zuid-Duitsland en Evert van de Weerd was als voormalig dienstplichtige van de lichting 1954-5  naar een reunie van de SROKI. Ook voor een infanterist blijft het hemd nu eenmaal nader dan de rok.

Een nieuweling in ons gezelschap compenseerde een en ander. Het was de kapitein b.d. der Luchtdoelartillerie Cor Beukers die mee was gekomen uit Ede. Ook Adriaan van Hoffen was er ondanks de ziekte van zijn vrouw gelukkig weer. Zij stond er op dat hij zou gaan.

Uw verslaggever vierde zijn 76e verjaardag in augustus jl. en bood een drankje aan. Ook bracht hij hierbij een dronk uit op de gezondheid van Adriaans vrouw en wenste Adriaan en zijn echtgenote sterkte in deze onzekere periode.

Er is gelukkig altijd een bestuurslid dat zijn verantwoordelijkheden kent. Zo ook onze penningmeester Cees Venemans die peilt waar wij Sinte Barbara willen vieren omdat Restaurant Buitenzorg in Ede op 1 en 2 december reeds bezet is. Meerdere locaties passeren de revue, maar een ei werd nog niet gelegd.

Als altijd komen diverse onderwerpen aan de orde en, gelet op de poging van Cees om het Barbaraei 2016 gelegd te krijgen, passeren diverse anekdotes over Barbaravieringen bij de troep de revue, die maar beter niet aan het papier toevertrouwd kunnen worden. Hierna vertelt Cor Beukers over zijn bezoek deze zomer aan het Adelaarsnest in Berchtesgaden.  Alleen al zijn enthousiaste manier van vertellen maakt je nieuwsgierig om er zelf eens een kijkje te gaan nemen.Tijd voor een borrel meent Jaap Dekker met als reden de uitbreiding van zijn verzameling tafelkanonnen met een prachtig en zwaar messing exemplaar dat zijn zwager voor hem heeft kunnen bemachtigen. Zo langzamerhand heeft hij een batterij thuis en als zijn echtgenote niet te veel bezwaar maakt en Jaap zijn zin krijgt wordt het ooit een afdeling.

Over kanonnen gesproken. Cees verhaalt over zijn bezoek aan de vesting fort Pannerden, een van de forten, gebouwd ten behoeve van de Hollandse Waterlinie in het Gelders rivierengebied. Hij vroeg ons te raden naar de dracht van de daar aanwezige kanonnen uit 1871 met een kaliber van ongeveer 15 cm. Tot ons aller verbazing bleek de dracht niet meer dan ongeveer 500 meter te zijn.

Meerdere forten, niet alleen in het kader van de Hollandse Waterlinie, passeren de revue. Ook Fort aan den Hoek van Holland in Hoek van Holland en de kazematten in Kornwerderzand komen aan de orde.

In dit kader weet Cor te melden dat een bezoek aan het Atlantikwall Museum in Noordwijk zeer de moeite waard is. En dan te bedenken dat de geallieerden de in de ogen van de Duitsers ondoordringbare Atlantikwall (die van de Noordkaap tot Gibraltar liep) toch wisten te doorbreken op zo'n weinig voor de hand liggende plek in Normandië als aanzet tot onze bevrijding.


Het laatste rondje werd aangeboden door Cor, waarbij Peter Siebelink op verzoek van Cor verhaalt over zijn diensttijd bij de Artilleriemeetafdeling in Kampen. Meten is weten was daar kennelijk het credo, want erg militair ging het daar niet aan toe. En zo was deze gezellige en leerzame bijenkomst weer voorbij voor je het in de gaten had.

Jos Penning


Terug
03-10-2016 Categorie: Gelderland