Nieuws

Verslag ALV 2015

Woensdag 20 mei 2015 stond in het teken van de 67e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

De door de afdelingen Noord en Fryslân perfect georganiseerde dag vond plaats in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen, onderdeel van het complex Sportstad Heerenveen.

Ook dit jaar zijn er de vaste programma onderdelen, de jaarvergadering en het diner aan het eind. De beide afdelingen hebben voor het vrij in te vullen deel voor een verrassende invulling gezorgd.
Tussen 13.00 en 14.00 uur verzamelen de circa 75 leden van de 13 afdelingen van de VOA zich in de Univé-zaal van het stadion. Bij de ingang zijn ze eerder opgevangen door leden van de organiseerde afdelingen en drie speelsters van het vrouwelftal van sc Heerenveen.
Na een trap tegen een bal kan men doorlopen naar binnen, daar wacht een ontvangst met koffie en cake.
In de Univé-zaal hangt op iedere stoel als cadeau een sjaal van sc Heerenveen. Het duurt maar even of iedereen loopt er bij als supporter van de club.
Menig lid kijkt zijn ogen uit in het stadion. Velen zijn nog nooit in een stadion geweest.

Jaarvergadering
Voorafgaand aan de jaarvergadering heten de voorzitters van Noord en Fryslân, majoor (r) b.d. Dick Heyse en kapitein (r) b.d. Richard Steensma de aanwezigen welkom.
Een speciaal woord van welkom is er voor de generaals en kolonels en in het bijzonder voor luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Steensma bedankt de speelsters van het vrouwenteam voor hun bijdrage.
Daarna krijgt de heer Jan Dijkstra, bestuurder bij Univé het woord. De verzekeraar en hoofdsponsor van sc Heerenveen heeft de zaal voor de VOA beschikbaar gesteld. Met een baret van Oranje Gelderland op verhaalt hij over zijn diensttijd en onderstreept het belang van een goede krijgsmacht. Na een toelichting op het doel en opzet van de laatste coöperatie in de financiële wereld en haar sponsoring en relatiemanagement – Univé sponsort al 14 jaar sc Heerenveen – , volgen de huishoudelijke mededelingen.

 

Voorzitter brigade-generaal b.d. A. Rosengarten opent de jaarvergadering met een welkom voor generaal-majoor b.d. Paul Messerschmidt en memoreert de afwezigheid van de wapenoudste en korpscommandanten en enkele bestuursleden. Vervolgens gaan de leden staan en wordt een lange lijst van leden die het afgelopen jaar zijn overleden voorgelezen. Daarna volgt een minuut, hoorbare stilte.
Tijdens de mededelingen wordt onder meer melding gemaakt van ons bericht aan de Koning en diens antwoord en van de samenwerking met andere verenigingen in het buitenland. Een aantal data over symposia volgt, evenals een dankwoord voor de organiserende afdelingen.  Ook is stilgestaan bij de bevordering van penningmeester majoor (r) b.d. Teun van der Plas tot ridder van Oranje-Nassau.
De notulen over 2014 worden vastgesteld, met als opmerking van het geschenk van de afdeling Gelderland niet een 12,5 ponder betreft maar een half laadstuk van een 25 ponder. De penningmeester geeft een toelichting op het positieve resultaat over 2014 en de begroting 2015 met extra kosten voor de websiteherziening. Voor de kascommissie kunnen zich nog leden melden. Onder applaus is het bestuur decharge verleend.

  
Eindredacteur luitenant-kolonel b.d. Henk van Rijssen geeft een toelichting op ons blad St. Barbara.  De verschijningsdatum blijft een punt van aandacht. Hij gebruikt de metafoor 'veiligheid' bij een artillerieschietoefening. Het is altijd de laatste stap in het proces dat (ten onrechte) de schuld krijgt. Hij memoreert dat de kosten van het blad van 20.000 naar 5000 euro per jaar zijn gezakt. Tevens staat hij stil bij het faceliften en updaten van de website.
Daarna volgt de mededeling dat de volgende ALV in Rotterdam zal zijn en dat in 2017 De Gunners in Breda de ALV organiseren. Het levert enthousiaste reacties op.
Het laatste agendapunt betreft de herbenoeming van de voorzitter. Onder applaus wordt voorzitter Rosengarten voor 4 jaar herbenoemd.
Na de rondvraag gaat iedereen aan de koffie, in afwachting van Foppe de Haan. 

Lezing
Richard Steensma introduceert De Haan. 'Wie kent hem niet?'
Oud-vakleraar L.O. en CIOS-docent Foppe de Haan begint met een toelichting op zijn loopbaan. Zo was hij sportinstructeur in de legerplaats Havelte. Met het Asser ACV werd hij drie maal nationaal kampioen. De Haan was jarenlang succesvol coach van sc Heerenveen en van Jong Oranje, ook werkte hij in Zuid-Afrika en op Tuvalu.
Op dit moment is hij coach van de jeugdcoaches bij Heerenveen.
Het thema van zijn voordracht: communicatie en teamgeest.
De Haan start met Jong Oranje en zijn aanpak. Teneur: eigen keuzes maken en daarvoor staan en voor de spelers geldt: doel voor ogen houden, je houden aan de regels, het team is het belangrijkste. 10 procent groei bij elk speler maakt een team 30 procent beter.
Met de nodige plaatjes worden enige spelsystemen uiteengezet. Zo weten de leden nu dat 'met de punt naar achteren' geen defensief voetbal impliceert. Het gaat er vooral om dat voetballers ruimte creëren en in die ruimte zelf keuzes leren maken.
Het liefst ziet De Haan flexibel voetbal.

alv 2015 40
Om dat te realiseren benut hij de vier f'n: feeling, functie, future en feedback. Je goed voelen, je positie weten, vooruit denken en direct corrigeren vormen de basis van zijn aanpak. Vooral met het geven van feedback mag niet gewacht worden, het moet direct in het moment.
Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van middenvelder Ruud van Nistelrooij tot spits bij sc Heerenveen in 1997. Binnen een jaar is de voetballer zou goed dat hij voor 15 miljoen gulden wordt verkocht aan PSV, van de 14 miljoen winst in 1 jaar tijd is een deel van het nieuwe stadion gebouwd.  
De voordacht is gelardeerd met memorabel uitspraken als: 'Een team is net een bolderkar', 'Van een schouderklopje krijgt niemand een blessure' of 'Coachen is als een Chinese magiër met zijn draaiende bordjes'.

Tot slot worden er twee vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat voetballers uit verschillende landen met verschillende talen een universele taal spreken: vooruit, achteruit, opzij, links, rechts. Ze praten met handen en voeten. Alleen in de kleedkamer zijn er problemen.  Dat voetballers  na zoveel jaren training en coaching nog 'domme' fouten maken, ligt volgens De Haan aan de spanning, die kan soms erg hoog zijn.  
Richard Steensma bedankt de coach onder luid applaus en memoreert hun samenwerking rond ECO-training.
Met een bijdrage aan het Foppe Fonds werd De Haan bedankt. Het fonds stimuleert sporten met beperkingen.
En o ja, er was nog een vijfde F belangrijk: fun. En dat is precies wat alle leden op dat moment voelen.

Kapitein b.d. Harry Voorbij roept daarna iedereen op om zich gereed te maken voor de rondleiding. De groep wordt verdeeld in meerdere groepjes. Onder leiding van een rondleider gaat elk zijn eigen route. Op die manier wordt het zeer luxe spelershome aangedaan, de oranje Kikkerpoelen in het stadion bekeken en drie cafés voor verschillende doelgroepen bezocht: van bruin café tot dansruimte. Ook horen we dat de zakenclub door de crisis is gehalveerd tot 600 leden, ooit met 1000 de grootste van het land.
Daarna gaan de groepen het veld op, worden de kleedkamers en de medische ruimte bekeken, inclusief de 'optrekringen' van Gert Jan Verbeek. Onder de grasmat bleek 28 km leiding te lopen voor verwarming.
Opvallend zijn de trucs die door de club worden uitgehaald: de kleedkamer van de tegenstander is kleiner en kaler en de stoelen in de dug-out zijn 's winters niet verwarmd. Voetbal blijkt ook psychologische oorlogvoering. Toch is het een hele ervaring om eens in een dug-out te zitten. Zeker als je weet dat de dag daarna Heerenveen en Feyenoord hun play-off wedstrijd op die plek spelen ….
 
Buffet
Het loopt al snel tegen vijven, tijd voor de borrel en het gezellig samen zijn. Ook al kende het programma meerdere momenten om samen herinneringen op te halen en met elkaar te praten.
Het lopende buffet wordt geopend door Steensma en start met een toast op de Majesteit. Hij vertelt dat de relatie tussen supporters van sc Heerenveen en Cambuur zodanig is dat beide de naam van de andere club niet uitspreken, maar het hebben over 'DKV': dertig kilometer verderop.
Niet alleen worden er 5 kaarten door Univé beschikbaar gesteld voor de wedstrijd van de volgende dag, ook kreeg iedereen een boek mee naar huis met 25 topspelers van Heerenveen.
Met hulp van de door de afdeling Gelderland geschonken huls houdt de voorzitter een minuut stilte en wordt even later staande het 1e en 4e compleet van het artillerielied gezongen.
Het gevarieerde lopende buffet werd afgesloten met een dessert.

 
Voor het afsluitende moment van stilte neemt luitenant-generaal Meines het woord.
Hij verhaalt over een schoolbezoek en de vragen aan hem bij dat bezoek: wat zijn uw mooiste momenten als militair en als veteraan.  
Het eerste blijkt zijn tijd in Nederlands Indië te zijn, het tweede zijn aanwezigheid bij het sterfbed van wijlen Prins Bernard. De woorden: 'Tedje, ik kan niet meer, jij wel. Zorg goed voor mijn veteranen', maakten niet alleen diep indruk op de generaal maar op ons allen.
Tot slot roept hij op tot saamhorigheid onder de veteranen: 'Houd elkaar vast!'

 alv 2015 51 
Daarna stijgen we op. Door het VOA-Legioen wordt het vijfde couplet van het Artillerielied gezongen op de bankjes in het stadion. De akoestiek doet zijn werk.  Vele beelden gaan via de iPhones naar verschillende thuisfronten. En passant zet eerste luitenant (r) b.d. Jan Pieter ten Sijthoff alle aanwezigen op de foto.
Het eind komt met artilleristische precisie: om 20. 00 uur. De voorzitter sluit de dag onder dankzegging af. Hij vindt het een geweldige dag. De badjes werden ingeleverd.

alv 2015 53
Het bleek een dag vol f'n: van functie, formeel, Foppe en feeling, maar vooral van formidabel, fun en future


Terug
22-05-2015 Categorie: Algemeen