Nieuws

Gelderland Oktober bijeenkomst de 594e

Hij heeft de gewoonte eenmaal per jaar de VOA bijeenkomsten in den lande te bezoeken. Goed he!

 

Nu was VOA Gelderland aan de beurt en op weg van  een vergadering in Amsterdam, is de route via Arnhem naar woonplaats Maastricht inderdaad de kortste. Ton nogmaals welkom en wij vragen ons af hoe je dat met VOA Friesland doet?

Appel:

Jaap Dekker, secretaris VOA Gld heeft de gewoonte alle leden van  onze afdeling een reminder te sturen en daarbij het verslag van de vorige vergadering te voegen. De afmeldingen geven een aardige indruk van de verwachte aanwezigheid. Toch hadden 7 leden weer en wind getrotseerd. Misschien de herfstvakantie waarbij opa’s vaak een traditionele rol vervullen, ziekte en verplichtingen elders. Wel was verheugend te horen dat bijna allen de datum van 2 dec in de agenda hebben geschreven en geblokkeerd voor andere evenementen.
Jos Penning zou al afwezig zijn vanwege een geplande oogoperatie, maar nu kwam ons ter ore dat deze uitgesteld is vanwege een coördinatie incident tijdens het uitlaten van  de hond. Jos je moet op een van de volgende bijeenkomsten maar eens goed uitleggen hoe dat gebeurd is (die 2 gebroken vingers).

Naast Adriaan waren Evert,  Jan van Oosterbos en drie leden van het bestuur aanwezig.

Coördinerende bepalingen:
In het onderwerp coördinerende bepalingen, deed Jaap verslag van de laatste Ledenraad en vooral het schrijven van het bestuur over de ‘Toekomst bestendigheid’ van de VOA. Uw bestuur heeft daar een paar uur op zitten ‘broeden’, aan het papier toevertrouwd en voor de gevraagde datum gemaild naar het bestuur. Cees lichtte even een tip van de sluier op van hetgeen wij naar het bestuur geantwoord hebben. Tijdens zijn voordracht kwam hij even in een gewetensconflict.  Stoppen met de presentatie de aantekeningen neerleggen en de rondgaande bitterballen accepteren en nuttigen, de bitterballen laten  passeren , doorgaan met de presentatie en zo waren er nog meer combinaties mogelijk………Hij koos voor……..zie foto.

 

Als laatste deed uw tijdelijk voorzitter nog enkele mededelingen over het Barbara diner, te houden op 2 december as.
In vogelvlucht: locatie is de Teapit in Park Sonsbeek, Arnhem. Convocatie met aanmeldings instructie, volgt voor 11-11 as (volgende VOA bijeenkomst).

Drankjes van Jan en Cees. Deze laatste gaf uiting aan zijn dankbaarheid dat rond de datum van  deze bijeenkomst, maar dan 60-jaar geleden hij opgeroepen werd voor het vervullen van de dienstplicht. Ergens op een kamer in een militair kazernecomplex verwisselde hij zijn burger tenue voor de bekende groene uitrusting. 60 Jaar!!!

Zo rondkijkend zouden er onder de aanwezigen, de komende tijd velen aan de beurt zijn om uiting te geven aan hun dankbaarheid

Hans Schumacher

 


Terug
18-10-2016 Categorie: Gelderland