Nieuws

Barbaraviering Noord

Hij begon met het (wederom) welkom heten van Herman Schonewille als nieuw lid van de afdeling, en kon melden dat ons in 2016 gelukkig geen leden ontvallen waren.

Het afdelingsbestuur is 2x in vergadering bijeen geweest.

In vergaderingen van de ledenraad werd regelmatig stilgestaan bij de toekomst van de vereniging en de verwachte opbrengst van het opheffen van de Stichting Officierskantine.

De afdeling Noord heeft het afgelopen jaar weer vier succesvolle evenementen kunnen organiseren.

De penningmeester/secretaris heeft wederom zijn uiterste best gedaan om een ieder van voldoende informatie te voorzien en hij heeft goed op de centen gepast vandaar als dank een kruikje. Hierna werd met het traditionele Barbara bittertje een dronk uitgebracht op onze beschermheilige.

Zoals gewoonlijk (gelukkig) had Wim Hendriks weer een Barbara-beeld bij zich (ditmaal met verlichting en helaas als patrones van de mijnwerkers), zodat wij goed in de gaten konden worden gehouden door onze schutspatrones.

 

Aan tafel werd een dronk uitgebracht op Zijne Majesteit de Koning, gevolgd door een het zingen van het 1e couplet van het Artillerielied. Bert Alberga was (vrijwillig) bereid gevonden om de legende te onderzoeken en daarvan kond te doen.

Zijn onderzoekingen hadden hem ver terug gebracht in de geschiedenis, waar in de derde eeuw keizer Diocletianus zijn rijk in vieren had verdeeld om het makkelijker te kunnen besturen.

Hij bestreed het Christendom fel. De legende voert ons naar Nicomedia alwaar een rijke handelaar Dioscorus leefde, die in elk geval één beeldschone dochter had, Barbara. Hij liet ter bescherming van haar een toren bouwen met 2 vensters onder andere voorzien van een jacuzzi en centrale verwarming. Toen Dioscorus door een economische crisis in economisch verval raakte, meldde hij zich bij het leger. Hij sloot voor het te velde gaan zijn dochter op in de toren. Barbara bracht haar tijd door met het lezen van werken van een theoloog, die haar werden gebracht door Claus van Myra, een bekend wetenschapper, die de hand had weten te leggen op het recept van een vreemde stof, die hij “Kaboem” noemde. Barbara liet zich in haar badhuis dopen en blies met “Kaboem” een derde opening in de toren als symbool van de Heilige Drievuldigheid.

Toen vader Dioscorus met verlof thuis kwam ontstak hij dusdanig in woede dat hij haar afranselde en na haar volharding met het geloof zelfs onthoofde. Zijn straf volgde terstond, doordat tijdens en geweldig noodweer Dioscorus met een bliksemstraal werd getroffen en dood neerstortte.

Vele eeuwen later werd Barbara, doordat zij gebruik maakte van “Kaboem”, patrones van allen die te maken hadden met bliksem, gedonder en onvoorziene dood, zoals mijnwerkers brandweerlieden en uiteraard kanonniers.

 

Na het hoofdgerecht was Hanno Niemeijer, als oudste artillerist, zeer bereid om toestemming te geven tot opstijgen en het traditioneel ten gehore brengen van het 6e ??? couplet van het Artillerielied.

Na het dessert was er nog koffie aan de bar en werd een ieder een zeer voorspoedig 2017 gewenst, met het uitspreken van de hoop op een grote opkomst bij onze Nieuwjaarsborrel op 18 januari 2017.

 


Terug
07-12-2016 Categorie: Noord