Nieuws

Barbaraviering Zuid-West

Voorafgaande aan het diner werden in een wat rumoerige ambiance de kelen gesmeerd met de traditionele Barbara bitter. Vervolgens werd verplaatst naar een belendende ruimte voor de, naar later bleek, zeer goed verzorgde en smakelijke maaltijd.

De voorzitter Ben Mooren opende de bijeenkomst met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij besteedde onder meer aandacht aan de discussie over de toekomst van de VOA die momenteel gaande is. Daarnaast moest hij tot zijn spijt constateren dat een aantal trouwe leden om diverse redenen niet aanwezig konden zijn. Rein Krale had een toelichting gegeven op zijn afwezigheid, wenste een ieder een plezierige viering en bood het gezelschap een drankje aan dat in dank werd aanvaard. Vooral de oudsten van de afdeling werden gemist waardoor een beroep moest worden gedaan op de wat minder bejaarde “oudste kanonnier”.

 

Het protocol schreef voor dat na het voorgerecht het 1e couplet van het Artillerielied zou worden gezongen. Daar echter twee voorgerechten werden geserveerd duurde het wat lang voordat het gezang kon losbarsten.

Na het hoofdgerecht was het de beurt aan Emile Duijsens die toegezegd had het Barbaraverhaal te vertellen. In een 22 minuten lang betoog slaagde hij erin om het Barbaraverhaal te verpakken in een verhandeling over heiligen in het algemeen, buskruit, explosieven, nitroglycerine, uitvinder Nobel en wat mij niet bereikt heeft als gevolg van de beperkingen van oor prothesen. Boze tongen beweren dat Sinte Barbara van de lijst van Heiligen is afgevoerd dat gestaafd werd door de Heiligenkalender Momento die door de aanwezigen kon worden ingezien. Uw schrijver is echter van mening dat op de op Internet gevonden Heiligenkalender 2017 wel degelijk achter 4 december de naam Barbara van Nicomedië voorkomt.

 

Na het dessert werd het vijfde couplet opgestegen gezongen waartoe de “nieuwe” oudst aanwezige kanonnier Art Eger de opdracht gaf.

Na enige discussie werd geconstateerd dat er meerdere Artillerie liederen bestaan. Van drie leden werd bekend dat zij ooit bij het Korps Rijdende Artillerie hadden gediend. Na enige aandrang werd door deze Rijders “hun” Franstalige lied ten gehore gebracht.

Het restaurant met zijn vele zalen en zaaltje was die avond druk bezet waardoor velen konden genieten(?) van het artillerie gezang; één gast kwam langs om enige aanwezigen te begroeten en en passant te melden dat de kwaliteit het moest afleggen ten opzichte van het volume, een opmerking die vanzelfsprekend niet werd gewaardeerd. En als er al niet zuiver van toon werd gezongen was dit beslist niet te wijten aan de pro-cantor Ben Mooren.

Rond 21.30 uur kwam een einde aan een gezellige Barbaraviering. Hopelijk zullen in 2017 meer leden de weg naar de Fazanterie kunnen vinden.

 


Terug
13-12-2016 Categorie: Zuid-West