Nieuws

BIJEENKOMST OLDEBROEK 5 januari 2017

Na de woorden van onze voorzitter, warme handen geven en positieve wensen uitwisselen, werd ons diner onderbroken door een ‘excursie’ naar de cantine om te luisteren naar de woorden van onze algemeen voorzitter Brigade generaal bd Bart Rosengarten die ons lid Luitenant-kolonel (R) titulair bd Drs. Wim Venker uitvoerig in het zonnetje zette met de woorden:

 

Lkol Venker heeft zich vele jaren ingezet voor de Vereniging Officieren Artillerie. Dat deed hij in de eerste plaats twintig jaar lang als penningmeester van de Afdeling Oldebroek van maart 1997 tot, zoals beoogd, maart 2017. Hij was een zeer actief bestuurslid van de afdeling en heeft zich met veel kennis van zaken ingezet om de financiën ervan nauwgezet en betrouwbaar te beheren. Gezien zijn ruime kennis en ervaring, mede dankzij zijn grote netwerk en andere activiteiten buiten de VOA, was hij voor het bestuur en leden van de afdeling een vraagbaak voor vele uiteenlopende zaken.

Ook voor de Vereniging als geheel heeft Lkol Venker zich verdienstelijk gemaakt. Niet alleen was hij vijftien jaar lang lid van de Ledenraad namens de Afdeling Oldebroek en nam hij actief deel aan tal van discussies over een breed scala aan onderwerpen, hij was ook een gewaardeerd adviseur van het hoofdbestuur van de VOA op financieel gebied.

Gezien zijn verdiensten en de wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht, luidt het opschrift voor de VOA-legpenning: Nauwgezet en collegiaal

In zijn dankwoord bleek nog eens hoe een groot deel van Willems leven en de daarbij behorende emoties verbonden zijn met ons wapen en zijn collega’s.


Terug
20-01-2017 Categorie: Oldebroek