Nieuws van de Historische Collectie Korps Rijdende Artillerie

Sinds eind juni dit jaar zijn de musea weer open voor publiek, dat is het oude nieuws. Wat verheugend is, is dat het aantal bezoekers sindsdien best hoog is. Vermoedelijk heeft het feit dat toch veel Nederlanders de vakantie in eigen land doorbrachten daaraan bijgedragen. Datzelfde relatief hoge bezoekersaantal houdt ook in dat wij voor onze historische collectie heel graag een aantal vrijwilligers erbij zouden willen hebben. Hoop doet leven en dus langs deze weg doen wij ook een beroep op u, als lezer van dit blad.

Verheugend is ook om te merken dat altruïsme in onze individualistische samenleving zeker nog bestaat. Dat werd bewezen door een schenking die wij ontvingen in juli.

Het schilderij werd geschonken door mevrouw Lilian Zuidersma, kap. bd der Intendance. Zij verkreeg het uit vererving, waarbij het beleid was dat het zou blijven bij iemand met een militaire achtergrond. Nu haar kinderen die niet hebben en verder hun interesse in het historisch krijgsbedrijf niet bovenaan staat, besloot zij het aan ons te schenken. Dat wij haar daarvoor buitengewoon dankbaar zijn behoeft geen betoog.

Na het voorgaande zeer goede nieuws volgt tot mijn spijt ook wat slecht nieuws. Ons plan om de expositie oppervlakte te vergroten door de bouw van een vide in ons pand moest om extern budgettaire redenen worden uitgesteld. Wij hopen dit nu in 2022 te kunnen realiseren.

Bert Haasjes

Museum KRA

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB