Nieuws van het Museum Korps Rijdende Artillerie

Het zal niemand verbazen dat 2020 en het begin van 2021 nu niet een periode is geweest, waarbij we als museum veel inhoud hebben kunnen geven aan de publieksfunctie. Gelukkig staat al een aantal jaren een behoorlijk deel van de collectie op internet via www.collectiegelderland.nl.

Voor het komende jaar staat een tamelijk ingrijpende verbouwing op het programma. In het museum wordt een tussenverdieping, vide, gebouwd. Het belangrijkste doel daarvan is extra ruimte te creëren voor onze schilderijen collectie.

Schilderijen is voor ons een belangrijk onderdeel van onze collectie. Bijna ieder jaar wordt wel een deel daarvan voor zover nodig ingrijpend gerestaureerd, zoals het portret van Van Löben Sels.

Via een veilingsite kwamen we een boekwerkje, getiteld G.A. van Kerkwyk – Geodesie voor de Kadetten van alle Wapenen. Wiskundige Leercursus ten gebruike van de… – 1842, op het spoor. De belangrijkste reden voor aanschaf was dat het thuishoort in de bibliotheek van het korps.

Ruim een jaar geleden is ook de 10-delige serie geschiedenis van de Rijdende Artillerie, Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie, geschreven door de kapitein N.J.A.P.H. van Es gedigitaliseerd en beschikbaar op de website van het Korps Rijdende Artillerie (www.korpsrijdendeartillerie.nl). Deze serie beschrijft in detail de gebeurtenissen vanaf de oprichting in 1793 tot 1903. De generaal-majoor b.d. H.G. Rambonnet heeft deze serie later aangevuld met een beschrijving over de jaren 1903 – 1928, die ook digitaal ter inzage is. Gewerkt wordt aan het digitaliseren van recenter materiaal. Een van de doelen van het geheel is ook dat personen die stamboek onderzoek doen deze documenten kunnen raadplegen.

In de komende maanden zal het schilderij ‘Drenken van paarden op de Willemskazerne’ (Arnhem) onderhanden worden genomen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB