post-1_image0.jpg

Niv III certificering FST van 11 Luchtmobiele Brigade

Onder leiding van het JFSCC van 11 INFBAT GGJ is de Luchtmobiele Brigade in 2019 bezig geweest met het voorbereiden en (laten) uitvoeren van de niv III certificering zoals die ook geldt voor de andere brigades. Maar men kan pas op niveau III gecertificeerd worden als op niveau III getraind is. En op niveau III trainen betekent ook dat op niveau II getraind moet worden. Kortom, er was een compleet O&T-programma nodig, beginnend na einde functiecursus en eindigend in de niveau III certificering.

Binnen de Luchtmobiele Brigade werden hiervoor drie verschillende fases onderkend; TSP op niveau II (voor zowel TACP als FOgp), TSP op niveau III en de niveau III certificering zelf. Deze drie fases werden ondersteund door één generiek scenario (GCS, OPORDER en OPFOR) om te voorkomen dat het personeel zich elke training moest inlezen in een nieuwe dreiging en scenario.

Niveau II training

De training op niveau II bestaat voor zowel de FOgp als TACP uit drie trainingsweken waarbij middels commandovoering, TOZT, SIM (JFTES) en FTX getraind wordt op de taken uit het trainingscompendium (uitvoeren van vuursteunplanning, -coördinatie en vuursteuninzet). Middels een aantal schrijfweken, waarbij het JFSCC werd ondersteund door een FOgp en TACP, zijn de benodigde producten geschreven (FRAGO’s, observatielijsten, incidentenoverzichten etc.) waardoor de gehele brigade straks op dezelfde wijze wordt getraind. Tijdens de commandovoeringsprocessen werden zowel offensieve als defensieve activiteiten gepland, die allen tijdens de FTX werden uitgevoerd. Zo was direct de kwaliteit van het planningsproces vast te stellen en wist de te trainen eenheid ook waarom ze in de bosrand lagen. De trainingen zijn verder zo geschreven dat de C-FST met minimale ondersteuning deze training kan verzorgen, het is immers zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast is er uiteraard een opbouw in moeilijkheid van de scenario’s en trainingsweken (aantal CAS-assets/ FU’s, (on)bekend terrein, dag of nacht etc.) en wordt op verschillende locaties in Nederland getraind. Aan het einde van dit traject stelt de C-FST zelf vast of zijn FOgp en/of TACP voldoende getraind is en daarmee gereed is voor niveau III. Tenslotte mag het gehele niveau II traject maximaal drie maanden duren en dienen de FOgp en TACP ook te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de schiettabel en JTAC MoA.

Niveau III training

Zodra een C-FST zowel zijn FOgp als TACP voldoende heeft getraind en aangeboden aan het JFSCC start de niveau III TSP. Ook deze bestaat uit drie trainingsweken, gebaseerd op het trainingscompendium en wederom de afwisseling van activiteiten. De producten voor deze training moesten nog worden geschreven maar de deadline was duidelijk: in wk 46 zou de certificering plaatsvinden dus voor die tijd was er geschreven en getraind! Hiervoor werd wederom een beroep gedaan op de FST’s om te helpen schrijven. Qua EXCON/ HICON/ klankbord is hier echter meer capaciteit benodigd dus het Bn JFSCC zal steun (moeten) vragen bij andere FST’s of JFSCCa. Deze TSP zal eindigen in het oordeel van het eigen JFSCC; is dit FST gereed voor de certificering? Zoja, dan wordt olv de Bde JFSCC de certificering opgestart. Ook voor dit traject geldt een maximale tijdsduur van drie maanden.

Niveau III certificering

De niveau III certificering zal gebaseerd zijn op de niveau III certificering zoals die bij de andere brigades wordt toegepast. Uiteraard moest het scenario wel worden omschreven naar een luchtmobiele setting maar de oefendoelstellingen en opbouw zullen (zoveel mogelijk) identiek zijn. Inclusief de voorafgaande trainingen op niveau II en III is een FST dus maximaal 6 maanden en één week bezig om, na einde functie-opleidingen, niveau III gecertificeerd te raken. Na de certificering kan dan worden aangehaakt bij het niveau IV trainings- en certificeringstraject van de compagnie in Ft Hood (TX, USA) en loopt dus perfect in elkaar over.

Woensdag 13 november jl. heeft op het ASK de daadwerkelijke niveau III certificering plaatsgevonden waarmee een einde komt aan deze pilot en het traject geformaliseerd kan worden. Hieronder een korte beschrijving van de certificering.

Dinsdag 12 november 0800 vond de bataljonsbevelsuitgifte uit van FRAGO 017 ‘FINAL FALCON’ waarmee het FST het commandovoeringsproces op niveau IV kon ondersteunen. Het scenario bestond uit een MR-brigade die, vanuit een bruggenhoofd West van de IJssel, door wilde stoten richting Elburg. Het fictieve 1ste AASLT Bataljon diende deze opmars tegen te houden middels het voor 11 Luchtmobiele Brigade klassieke O1-O2-O3-ringen concept. Gedurende de dinsdag heeft het FST vervolgens het commandovoeringsproces doorlopen, inclusief de terugkoppelmomenten met bataljonsniveau (ICBB en FCBB), eindigend met de presentatie vuursteun aan het bataljons JFSCC. Al met al een lange dag maar het FST was gereed om de volgende dag de actie uit te voeren.

Woensdag 0845 was het L-hour: het FST landde op ‘hun’ LS en had 60 minuten om te verplaatsen, OP’s te verkennen en te betrekken. Een vliegende start maar geen probleem voor dit FST, stipt 0945 was het FST, en daarmee de rest van het bataljon, gereed! Rond 1015 kwam de eerste vijand de sector binnengereden waarna, onafgebroken tot 1530, vijand na vijand probeerde door te breken. Dankzij hevige inzet van (uiteraard) vuursteun is dit niet gelukt en was de vijand dusdanig gesleten dat verder optreden voor hen niet mogelijk was. Het FST had daarmee de opdracht behaald en deed dat op dusdanige wijze dat de niv III certificering met voldoende resultaat was uitgevoerd.

Onder toeziend oog van veel uitgenodigde externe gasten (van binnen en buiten 11 Luchtmobiele Brigade) overhandigde vervolgens kol Hoefsloot de felbegeerde vuursteun-emblemen uit aan het FST. Een trots bataljons JFSCC keek toe en zag dat het goed was… Een razendsnelle extractie volgde en om 1630 was er niets meer over dat herinnerde aan de slag die gestreden was.

Voor ons als bataljons JFSCC is het nu taak om het gehele traject te (laten) formaliseren. Hiermee wordt dan eindelijk een niveau II en III TSP voor alle FST’s van 11 Luchtmobiele Brigade mogelijk gemaakt en kan ook de niveau III certificering worden opgenomen in de SJP’s. Daarmee worden ook de andere twee brigades uitgedaagd om deze TSP’n voor hun eenheid te maken en te (laten) formaliseren. Hiermee maken we als vuursteuncoördinatie een grote stap op het gebied van O&T!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB