Niveau V evaluatie 41 Afd Art – FTX INITIAL DRAGON 2023 (INDR23)

Sinds lange tijd is een afdeling artillerie onderworpen aan een afdelingstest. Deze vond plaats op de NTA Bergen-Hohne en MTA Munster-Süd aansluitend aan de reguliere SOMS-periode in november 2023. 41 Afdeling Artillerie heeft de taak zich gereed te stellen voor het NATO Force Model (NFM) als onderdeel van 13 Lichte Brigade (Oirschot). Afgelopen jaar heeft de afdelingsstaf daarom diverse tussenstappen genomen om een niveau-v evaluatie te ondergaan. Elk kwartaal heeft de afdelingsstaf een trainingsmoment op niv-5 & 6 doorlopen om de zodoende (staf)procedures en processen te verbeteren en waar nodig vast te leggen. Deze trainingsmomenten werden deels ondersteund door het LTC en vonden onder leiding van VustCo Planning plaats. Deze samenwerking zorgde ook voor het ontwikkelen en uiteindelijk vaststellen van de Observatielijst Niveau-5 Afdeling Artillerie. Dit document beschrijft de normeringsonderwerpen voor commandovoering.

VustCo Planning heeft zodoende de opdracht van C-VustCo gekregen om dit opwerktraject te faciliteren en te begeleiden. Daarnaast hebben zij het scenario ontwikkeld en uitgeschreven zodat alle trainingsdoelstelling in de uitvoering konden worden bereikt; hier zijn heel wat manuren in gestoken om een zo compleet mogelijk brigadebevel te schrijven en in de uitvoering de afdelingsstaf voldoende ‘events’ aan te bieden. Het OOCL bood de ‘kapstok’ FTX PHOENIX 2023 aan voor FTX INDR23; dit zorgde dat andere ketenpartners (B&TCo en JISTARC) tijdens de uitvoering aanwezig waren, maar ook stafcapaciteit uit HQ OOCL beschikbaar was voor de randvoorwaardelijke Real Life Support (RLS) en steun bij het ontwikkelen van het scenario.

In de eerste week van de SOMS- periode werd de afdeling voorzien van een waarschuwingsbevel zodat de staf en sub-eenheden reeds ‘gericht’ waren. Na de brigade bevelsuitgifte had de staf 36 uur om het brigadebevel te vertalen in een afdelingsbevel en zodoende de batterijen en pelotons ook tijd te geven voor hun besluitvorming. Tevens werden er in dit tijdvak de onderbevelstellingen gerealiseerd, waarbij elementen van B&TCo en C2OstCo werden toebedeeld aan de batterijen.

Vrijdagochtend startte de FTX met een afdelingsgeleide verplaatsing naar de Tactical Assembly Areas (TAAs). Voordat de eenheden hier aankwamen passeerden zij eerst een, door B&TCo volledige ingerichte bevostraat. Tijdens de uitvoering verzorgde VustCo Planning, aangevuld met personeel uit DEC JFS en het transitieteam, de HICON (lees: het brigadeniveau) . Vanuit deze functionaliteit werd het scenario aangestuurd en de Opposing Forces (OPFOR) gedirigeerd. OPFOR bestond uit elementen van de Cbt en 102 EOV-Cie. De Cbt had tot taak (fysiek) contact aan te gaan met alle elementen van de afdeling. 102 EOV-cie had de taak het afdelingsoptreden d.m.v. Electronic Attack (EA) te belemmeren. Dit gebeurde door het peilen van radioverbindingen en het storen van GPS signalen. Voor zowel de 41Afd Art als 102EOV-cie was dit de eerste keer dat beide eenheden werden geconfronteerd met elkaars TTPs.

Het dient de aanbeveling om de volgende afdelingsevaluatie plaatst te laten vinden in een FTX van een gevechtsbrigade aangevuld met eenheden van OOCL. In principe had de afdeling veel bewegingsvrijheid om de ruimtelijke ordening vorm te geven. Indien de manoeuvre bataljons en andere CS en CSS ontplooit zijn geeft dit beperkingen en zorgt voor een verzwarende dynamiek. Daarnaast is het wenselijk om de evaluatie uit te breiden met inbreng en uitrollen van de gehele GNK-keten. Zo kan een afdeling artillerie zich weer bekwamen in deze personele logistieke materie.

Een ander punt van aandacht is het feit dat er voor de Afdelingsstaf geen Trainingsondersteuning (TROST) capaciteit is ingeregeld. Vanuit het Land Training Center (LTC) ligt voornamelijk de focus op Vuursteuncoördinatie. Alle secties van de afdeling hebben recht om beter te worden, nu ligt voornamelijk de aandacht bij de sectie S3 (operatien) en PBC (TPLF). Voor de andere stafsecties bestaat ook de noodzaak om beter te worden in hun vakgebied. Dit kan alleen als een senior (bijvoorbeeld een oud-sectiehoofd) in het respectievelijk vakgebied wordt toegewezen aan een stafsectie. Wellicht wordt deze capaciteit weer ingeregeld in de reorganisatie.

Al met al heeft de 41Afd Art laten zien dat zij klaar zijn voor een mogelijke inzet i.h.k.v. hoofdtaak 1. We mogen echter niet stil zitten en trainen met alle ketens is essentieel.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB