Oefening Wettiner Heide A-bt

De A-batterij maakt in de periode 2022-2024 deel uit van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). In januari begon voor de batterij officieel de ‘stand-up periode’. Dit wil zeggen dat de batterij, deel uitmakend van de Multinational Arty Batalion (Mn Arty Bn) op een Notice to Move (NTM) staat terwijl ze zich gereedmaakt voor de stand-by periode in 2023, wanneer de eenheid ‘er van is’.

De eerste VJTF-oefening van het jaar was de oefening ‘Wettiner Heide’ in mei. Aan de oefening namen ruim achtduizend militairen uit negen verschillende landen deel. Voor de Mn Arty Bn stond de oefening in het teken van het behalen van de niveau vijf certificering, vormgegeven door een LFX en een achtdaags scenario. Voor de A-batterij betekende dit in de praktijk dat er tijdens de FTX aanzienlijk minder events werden opgespeeld dan tijdens een niveau drie of vier training. Toch gaf oefenen op deze manier een waardevol inzicht in de commandostructuren wanneer er grootschalig wordt opgetreden, wat gezien de huidige veiligheidssituatie geen onrealistisch scenario is. Daarnaast maakte de batterij van deze tijd gebruik door te trainen op volledige oorlogssterkte – iets wat de batterij nog niet vaak had kunnen doen – en kreeg het personeel de kans te ervaren wat het voor zowel personeel als materieel betekent als de eenheid ruim een week lang buiten de poort opereert.

Buiten de trainingsmomenten om was er ook gelegenheid voor integratie met de militairen van de andere aanwezige landen. Zo was er een groot internationaal feest georganiseerd en heeft ook de legendarische A-batterij barbecue bijgedragen aan het versterken van de internationale relaties.

Na een goede twee weken kon de oefening worden afgesloten met het heugelijke nieuws dat de Mn Arty Bn zich met een uitstekende beoordeling had gecertificeerd en kunnen de batterijen zich opmmaken voor de volgende VJTF-oefening in november van 2022.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB