Opening Veteranenhuis Artillerie ’t Harde

In de Sinte Barbara heeft al de nodige informatie gestaan over de inrichting van een Veteranenhuis voor de Artillerie in het Artilleriemuseum. Op 10 september heeft daarvan de opening plaatsgevonden, volgens het geldende coronaprotocol, in de aanwezigheid van vele belangstellenden, veteranen en een aantal speciale gasten. Aanwezig waren onder andere de voorzitter van de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA) Lgen bd Ton Van Loon, de Wapenoudste der Artillerie Genmaj Wilfred Rietdijk; de directeur van het Veteraneninstituut (NLVi) Bgen Paul Hoefsloot, als vertegenwoordiger van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht (IGK) LTZ1 van Tilburg van Grinsven, de burgemeester Elburg Jan Nathan Rozendaal en oud waarnemend burgemeester van Heerde Mr Fred de Graaf. Daarnaast benadrukten de korpscommandanten en -adjudanten van het KVA en het KRA en een aantal sponsors met hun aanwezigheid het belang van de opening.

Hoewel de naam mogelijk anders doet vermoeden is het Veteranenhuis Artillerie niet alleen een ontmoetingsplaats voor artillerieveteranen maar voor iedere veteraan die er behoefte aan heeft andere veteranen te ontmoeten. En natuurlijk zijn ook familieleden welkom. Vandaag de dag krijgen veteranen in brede kring de waardering en het respect die zij verdienen. Binnen en buiten Defensie zijn er vele instanties die zich met veteranenzaken bezighouden en die ondersteunende activiteiten ontplooien, of noodzakelijke nazorg bieden. Dat is van belang omdat veteranen hun ervaringen niet vergeten, ongeacht hoelang geleden zij die hebben opgedaan, zeker niet als hun inzetgebied weer op een of ander manier in het nieuws komt. Zij hebben er veelal behoefte aan die ervaringen keer op keer met elkaar te delen om ze zo te kunnen verwerken. Een veteranenhuis biedt daarvoor de ruimte en noodzakelijke ongedwongen sfeer en is indien nodig een toegangspoort tot ander vormen van veteranenzorg. Van belang is dat een Veteranenhuis niet slechts een plek is voor veteranen die nog op een of andere manier problemen ondervinden door hun uitzending, maar juist ook een plek om gewoon samen te komen voor het plezier en om oude bekenden weer te ontmoeten.

Binnen het Artilleriemuseum was het belang van uitzendingen en veteranen een aantal jaren terug onderkend en tot uitdrukking gebracht in de expositie en waren er onvermijdelijk ideeën ontstaan over het inrichten van een soort veteranenruimte. Gerrit Bosch liep al langer rond met het plan voor een Veteranenhuis en hij was uiteindelijk de degene die de noodzakelijke stappen zette om het te realiseren binnen het Artilleriemuseum. Hij verzamelde wat gelijkgestemden en in augustus 2021 werd een stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde opgericht, waarin hij medebestuurslid werd. Door de combinatie van mogelijkheden in het museum en de wensen van de initiatiefnemers en de royale steun van allerlei instanties, bedrijven en donateurs kon het Veteranenhuis worden ingericht na een ingrijpende verbouwing en herinrichting van het achterste deel van Paviljoen 1 van het museum. Voor die verbouwing en herinrichting werden al eind 2019 de eerste stappen gezet door een vaste groep museumvrijwilligers zonder wie dit initiatief geen vorm had kunnen krijgen: de dames Wil Boot en Aggie Rosengarten, Jan Hemmes als drijvende kracht achter de verbouwing en verder Arend ten Hove en Dick Douma. In de afgelopen maanden pakten zij ook de omliggende groenvoorziening en de buitenkant van het Veteranenhuis aan waardoor zowel de inrichting als de buitenkant en de omgeving ervan een zeer verzorgde en aantrekkelijke aanblik bieden. Daarnaast hebben zich ook al de nodige vrijwilligers gemeld van buiten om het Veteranenhuis als het open is te bemensen. Het resultaat van al deze inspanningen is een Veteranenhuis waar het goed toeven zal zijn.

Tussen korte toespraken van bestuursleden werd het Veteranenhuis symbolisch geopend door Bgen Hoefsloot en burgemeester Rozendaal met het onthullen van een bord met het logo van het Veteranenhuis. Daarna spraken zij nog kort over het belang van veteranenzorg en schonken zij respectievelijk een boek en een ingelijste foto voor het Veteranehuis. Ook Kelvin de Richemont als vertegenwoordiger van de Stichting ABC, hield een kort praatje en schonk een weerbestendig doek met logo en naam van het Veteranenhuis voor gebruik bij gelegenheden waarbij het Veteranenhuis zich wil manifesteren. Commandant Vuursteuncommando Kol Michel Roelen, tevens C-KVA en Commandant 41 Afdeling Lkol Rob ten Horn, tevens C-KRA zeiden nog een praktische schenking voor het Veteranenhuis te zullen doen zodra het bestuur ervan zijn wensen daarvoor heeft kenbaar gemaakt.

Na afloop van de onthullingsceremonie en de toespraken hadden de aanwezigen de gelegenheid het Veteranenhuis te bezichtigen en onder het genot van een drankje en hapje verder van gedachten te wisselen. Zij hadden veel waardering voor het initiatief en al het werk dat was verzet en spraken de hoop uit dat het Veteranenhuis een succes zou worden. Vanaf 13 september is het geopend, waarbij de openingstijden van het Artilleriemuseum worden gehanteerd zodat wederzijds steun mogelijk is. En bezoekende veteranen kunnen natuurlijk van de faciliteiten van het museum gebruik maken.

Zegt het voort!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB