Oprichting Delta batterij: eerste zichtbare groei vuursteun

Eindelijk is het dan zover. Na jaren van bezuinigingen is het eerste stapje van groei en herstel gemaakt. Op vrijdag 30 april is de Delta batterij tijdens een oprichtingsappel opgenomen binnen 41 Afdeling Artillerie.

Enkele jaren geleden is door het Commando Landstrijdkrachten ruimte geboden voor een beperkte uitbreiding om de balans tussen gevechtseenheden en gevechtssteuneenheden (deels) te herstellen, maar ook ten behoeve van het versterken van de vuurkracht op het land. Dit heeft geleid tot een reorganisatie binnen het Vuursteuncommando met drie hoofdelementen:

  • Het vergroten van de operationele capaciteit door het oprichten van de D-Bt;
  • Het vergroten van de adaptiviteit door het inbedden van functieplaatsen voor reservisten binnen de afdelingsstaf en Hoofdkwartierbatterij van 41 Afd Art;
  • Het uitvoeren van kleine personele reparaties in de organisatie van het VustCo .

Formeel is de nieuwe organisatie per 1 mei 2021 van kracht.

De oprichting van de Delta batterij springt in dit rijtje het meest in het oog.

Door het oprichten van deze batterij, uitgerust met PzH2000NL, kan de Landmacht straks beschikken over drie in plaats van twee PzH batterijen voor het ondersteunen van het brigadegevecht. Een eerste stap om van daaruit door te kunnen groeien naar twee afdelingen, zodat uiteindelijk twee brigades gelijktijdig voorzien kunnen worden van vuursteun. Dit uiteraard naast de beschikbare 120mm capaciteit, die primair gericht blijft op het ondersteunen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers.

De Dbt is nu nog een bt minus. Ieder peloton heeft drie PzHs en bedieningen in plaats van vier zoals bij de andere vuurmondbatterijen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook nog geen eigen bergingscapaciteit beschikbaar en is de herstelcapaciteit nog niet aangepast aan een extra bt.

De oprichting van de batterij is een belangrijke eerste stap, maar te zijner tijd is doorgroei nodig naar een volwaardige batterij om ook gelijkwaardig en meer zelfstandig op te kunnen treden.

De Dbt zal niet van vandaag op morgen inzet gereed zijn. De vulling zal enige tijd duren en zal ook groeipijn opleveren. Om met voldoende ervaren personeel te kunnen starten bestaat het personeel uit een mix van nieuw personeel en ervaren personeel dat doorgeschoven is vanuit de andere batterijen. Deze groep gaat aan de basis van de eenheid werken. Voor de vulling wordt één tot anderhalf jaar uitgetrokken, waarbij in blokken (peloton voor peloton) wordt gevuld en opgewerkt.

41 Afdeling is de afgelopen jaren altijd goed gevuld geweest (>85%). De oprichting levert logischerwijze eerst een dipje op in dit percentage, maar de verwachting is dat de hele eenheid straks weer op het oude vullingsniveau komt.

In het begin van dit artikel heeft u gelezen dat er in de reorganisatie ook functieplaatsen voor reservisten zijn ingebouwd als onderdeel van het vergroten van de adaptiviteit van de artillerie. De komende periode wordt benut om te experimenteren met deze capaciteit. Hiervoor wordt een projectteam opgestart. Later in het jaar krijgt u hier meer informatie over.

In de afgelopen jaren is door diverse mensen hard gewerkt aan de reorganisatie in het algemeen en de oprichting van de Delta batterij in het bijzonder. Helaas is het door COVID-19 beperkingen niet mogelijk geweest al deze mensen aanwezig te laten zijn bij het oprichtingsappel. Dat maakt de dank die wij hen verschuldigd zijn niet minder. Deze mensen hebben bijgedragen aan een unieke eerste stap op weg naar het broodnodige herstel en versterking van de van de vuursteuncapaciteit. Hartelijk dank daarvoor. Gestoeld op de gecreëerde basis is de nieuwe eenheid, onder leiding van kap Kalwij, enthousiast van start gegaan om gevuld, opgeleid en uiteindelijk inzetgereed te raken.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB