Oprichting Vereniging Veteranen en (Post)actieven Artillerie (VVPA)

Na jaren van bezuinigen, reorganiseren en verkleinen, groeit en moderniseert de Artillerie weer. Hoewel er nog veel moet gebeuren, geeft het nieuwe energie en eenheidsgevoel. Wat ons bindt bij al die inspanningen is: de trots op ons Wapen.

Ook aandacht voor en ondersteuning van onze veteranen bevordert dit eenheidsgevoel.

Onder de paraplu van de Artillerie Veteranen Associatie (AVA) zijn de afgelopen jaren belangrijke veteranenactiviteiten ontplooid door diverse stichtingen of individuen van de Korpsen. Dit was vooral mogelijk door de grote betrokkenheid en inzet van veel vrijwilligers. De Korpscommandanten Veldartillerie en Rijdende Artillerie hebben nu besloten de krachten te bundelen, waardoor zij hun formele taken uit de veteranenwet nog beter kunnen coördineren en uitvoeren.

 

Dit jaar wordt dan ook de Vereniging voor Veteranen en (Post)actieven Artillerie (VVPA) opgericht.

De VVPA is vooral gericht op erkenning en waardering van de (artillerie)veteraan. Hiertoe onderhoudt en stroomlijnt zij de contacten met de veteranen en de diverse veteranenorganisaties binnen en buiten Defensie. Uiteraard zullen de Korpscommandanten (veteranen)activiteiten blijven organiseren. Hierbij kunnen zij een beroep doen op ondersteuning vanuit de VVPA, inclusief de toewijzing van financiële middelen onder beheer van de VVPA. Hierdoor ontstaat er één loket voor veteranenzaken binnen de artillerie. Zonder afbreuk te doen aan het zo belangrijke korpsgevoel, versterkt het de eenheid van opvatting en bundelt het daad- en denkkracht, uiteraard voor veteranenzaken maar ook voor artillerie-ontwikkelingen in de breedte.

Zoals de naam al aangeeft, is de VVPA niet alleen voor veteranen.

Iedereen met een ‘artilleriehart’ en die dient of gediend heeft binnen het Wapen der Artillerie kan VVPA-lid worden: actief dienende militairen, actief dienende en postactieve veteranen en overige postactieve militairen van het Korps Veldartillerie, het Korps Rijdende Artillerie, het Korps Luchtdoelartillerie of dezelfde categorie (oud) militairen die niet tot het Wapen der Artillerie behoren, maar er wel een sterke binding mee hebben. Dat laatste geldt zeker ook voor burgermedewerkers. Een veteraan kan lid zijn van meerdere verenigingen. Het lidmaatschap is contributievrij.

 

De VVPA zal voor de verenigingsadministratie een professionele database aanschaffen en beheren.

Ook zullen verschillende web-based voorzieningen worden aangeboden om leden beter te kunnen benaderen en activiteiten eenvoudiger te kunnen ondersteunen; een soort virtuele ontmoetingsplaats. Uiteraard zal alles voldoen aan de geldende AVG wet- en regelgeving. Deze voorzieningen zijn ook buiten de VVPA prima te gebruiken. Bredere toepassingsmogelijkheden zullen verder worden uitgewerkt binnen de Wapen Raad Artillerie.

De VVPA staat er niet van vandaag op morgen.

Veranderingen vragen tijd en moeten zich bewijzen. Er is dan ook gekozen voor een groeimodel met tussentijdse evaluaties. Taken van bestaande stichtingen worden pas overgenomen als dit probleemloos kan. Het (interim-) bestuur zal tenminste bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieadviseur en de twee korpsadjudanten. Ook komen er commissies voor bijvoorbeeld communicatie, veteranenzorg, ledenwerving en activiteiten. De voorzitters van deze commissies zitten in het bestuur. Het bestuur bestaat uit actief dienenden en postactieven, waarvan minimaal de helft veteraan is. Een gemengde ervarings-/leeftijdsopbouw is bepalend voor het draagvlak en de toekomstbestendigheid van de vereniging.

De VVPA gaat in nauw overleg met de AVA en de bestaande stichtingen, de potentiële leden benaderen om in te schrijven via de website van de vereniging. Ook zal zij proberen bestaande defensie-databases te doorzoeken op mogelijk nieuwe leden. Om in de toekomst op de hoogte te blijven van activiteiten, evenementen en andere initiatieven is gratis inschrijven noodzakelijk. Ook horen we graag wie interesse heeft het bestuur te ondersteunen en/of zitting wil nemen in één van de commissies.

Wij ontmoeten u graag binnen de nieuwe VVPA en zijn inmiddels gestart met de organisatie van de deelname aan Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 jun 2024. We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen inclusief een verwacht oprichtingstijdspad.

Namens het (interim-)bestuur,

Rob Jeulink, Generaal-majoor Artillerie bd

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB