Doelstelling VOA

De Vereniging Officieren Artillerie is opgericht op 12 november 1948. De VOA stelt zich volgens haar statuten ten doel:
– het bevorderen van een hechte kameraadschap onder officieren van het Wapen der Artillerie van de Nederlandse krijgsmacht,
– het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van het vakmanschap van officieren van dit Wapen en van andere officieren die betrokken zijn bij het verlenen van vuursteun of bij luchtverdediging, alles in de ruimste zin, en
– het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van een zinvolle handhaving van de tradities van het Wapen der Artillerie.
Thans zijn deze begrippen nog net zo actueel en heeft de vereniging circa 900 leden. De leden treffen elkaar tijdens nationale en lokale bijeenkomsten en evenementen. De leden ontvangen vier maal per jaar het verenigingstijdschrift ” Sinte Barbara”

Login ledengedeelte VOAWEB