Legpenning VOA

Notulen Jaarvergadering 20 mei 1955 te Rotterdam, agendapunt 1g:

LEGPENNING VOA
In overleg met de leden van het Algemeen Bestuur en de Afdelingsbesturen is ingesteld de legpenning van de VOA.
Deze legpenning, in zilver of brons, kan worden toegekend aan personen en instellingen, die (welke) zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging. De toekenning kan plaats hebben met of zonder bijvoeging van een oorkonde.
De legpenning is aan de ene zijde voorzien van de kruiskanonnen met kroon met als randafschrift: Het Vaderlandt ghetrouwe, blijf ick tot in den doot, aan de andere zijde van een randschrift: Vereniging Officieren Artillerie en voorts voorzien van de naam van de persoon of instelling, die de legpenning ontvangt met datum van uitreiking.

Login ledengedeelte VOAWEB