PATRIOT-lanceerders beoefenen kerntaak

In november trainden de PATRIOT-lanceerders hun lanceertaken op het militair oefenterrein in de Marnewaard. Vanaf de kazerne zijn dagelijks tactische verplaatsingen naar posities op het grote oefenterrein uitgevoerd en herlaadden de lanceerders hun wapensystemen. Door dagelijks met het systeem te trainen, zijn de vaardigheden van de militairen vergroot en aangescherpt.

Bewapend met 7 lanceerinstellingen zijn de luchtverdedigers van het 802 PATRIOT Squadron maandagochtend vertrokken naar het uiterste Noorden van het land. Door elke dag een verplaatsing van het kazerneterrein naar de oefenlocaties in het veld uit te voeren, zijn de skills and drills van het werken met lanceerplatformen veelvuldig beoefend. De PATRIOT-platformen zijn elke dag herladen met oefencanisters om deze procedure nóg beter en nóg sneller op een veilige manier uit te voeren. Naarmate de oefenweek vorderde werden de omstandigheden verzwaard, waarbij er uiteindelijk onder CBRN-omstandigheden herladen moest worden. Daarnaast zorgden de koude en soms natte weersomstandigheden voor een extra uitdaging.

Het is de taak van de luchtverdedigers om hun lanceerplatformen tijdens inzet 24 uur per dag, in alle omstandigheden en voor langere tijd inzetbaar te houden. Door deze continuïteit te waarborgen is de Nederlandse grondgebonden lucht- en raketverdediging een betrouwbare schakel is in de gehele luchtverdedigingsketen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB