Piet Antonissen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het is een gezellige drukte in de “boven-bar” van gebouw 147 van de Frederikkazerne, het vertrouwende stellinggebied van de Haagse VOA afdeling, die dinsdag 26 april  2022. Rond een van de 10 statafels drommen VOA voorzitter Bart, de Haagse en Rotterdamse VOA-afdelingsvoorzitters Kees en Rob, met de voorzitter van de Haagse schietclub “de Kanonnier” Nico  en uw scribent samen rond Piet Antonissen.

Nog na puffend van de afdelingsbijeenkomst anderhalve week geleden op het MJLC, de reservestellinggebied van onze afdeling, waar Piet de VOA-legpenning als “Drijvende Kracht” van de VOA kreeg uitgereikt staat hij nu alweer in het centrum van de belangstelling.

Het is de Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat die speciaal van de Kalvermarkt naar de Van Alkemadelaan komt om hem nu namens de Koning de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau op te spelden. Het betekent voor Piet na 30  jaar van lid naar ridder een eervolle bevordering. Proficiat.

Login ledengedeelte VOAWEB