Foto 4 Bataljonscommandant en gevechtsstaf van Infanterie V (Inf V = Andjing Nica) kort na het einde van de 1e Politionele Actie 1947 (bron Beeldbank NIMH)

Login ledengedeelte VOAWEB