Deze foto uit 1945 toont de Chain Home radar installatie in Poling, Engeland. De drie torens links vormen de zender. Tussen de torens werden antennedraden opgehangen. De vier houten torens rechts vormden de ontvanger, met het ontvangstgebouw in hun midden.