Foto 8 Het hospitaal te MAgelang Midden Java 1948 (bron NIMH Beeldbank)

Login ledengedeelte VOAWEB