Foto 11 Vrijmaken van de weg Magelang bij Ambarawa door genie en mannen van 4-INF V Andjing Nica. Op de achtergrond nog één der tankhindernissen. 1948 (bron NIMH Beeldbank)

Login ledengedeelte VOAWEB