Foto 10 Nederlands radiostudio van het Brigade Strijdkrachtenprogramma te Garoet 1949 (bron NIMH Beeldbank)

Login ledengedeelte VOAWEB