De Falklands, De Spaans sprekende landen noemen deze eilanden consequent ‘Islas Malvinas’
De Falklands, De Spaans sprekende landen noemen deze eilanden consequent ‘Islas Malvinas’

De Tweede Falkland Oorlog (2035)

Het is zomer 2035 en in de koude wateren van de Zuid Atlantische Oceaan is opnieuw een gewelddadig conflict uitgebroken rond de Falkland eilanden. Het conflict kent echter een ander verloop dan in 1982. Dit fictieve, maar deels bekende scenario is bewust gekozen om de lezer meer inzicht te geven over moderne en toekomstige strijdwijzen. Ik probeer aan de hand van dit bekende Falkland-oorlog scenario de lezer meer beeld te geven over nieuwe operationele concepten zoals Multi Domain Operations, Cyber Electronic Magnetic Activities (CEMA), Information Manoeuvre en Dispersed Operations. Het zwaartepunt ligt hierbij op Information Manoeuvre, in mijn ogen immers de slagkracht van de toekomst. Dit geef ik in de tekst aan met (Info Man). Tegelijkertijd benadruk ik in dit scenario ook de gevolgen van nieuwe disruptieve technologieën op het slagveld zoals robotics, Dispersed Operations, nanotechnologie, DNA mutaties en artificial intelligence. Vanzelfsprekend is er veel af te dingen op dit scenario, maak ik hier een daar kort-door-de-bocht constructies of schets ik technologische onvolkomenheden, maar dat is in mijn ogen minder relevant. De relevantie ligt in mijn ogen in beeld- en begripsvorming van de lezer, vaak jonge officieren. De leiders van onze toekomstige legerorganisaties en de leiders die op toekomstige slagvelden het verschil moeten maken. Met dit artikel hoop ik hen beter voor te bereiden op deze verantwoordelijke taak en bewust te maken van hun eigen leervermogen op alle aspecten die met oorlogvoering en legervorming te maken hebben, zodat ze in de toekomst betere keuzes zullen maken. Bij dit scenario ga ik uit van basiskennis van de Eerste Falkland oorlog (1982). Met dit artikel neem ik geen politiek standpunt in. Het geschetste scenario heeft geen enkel relatie met de werkelijkheid en is uitsluitend ontsproten aan mijn brein.

Argentina renacimiento

De Falklands, De Spaans sprekende landen noemen deze eilanden consequent ‘Islas Malvinas’

In Argentinië is sinds 2025 een nieuw bewind aangetreden en heeft in het land met zacht en overtuigende hand orde op zaken gesteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van ‘verborgen’ digitale beïnvloedingstactieken (Info Man) om de eigen bevolking rustig te houden en achter het bewind te houden. De bevolking vaart hier wel bij, want door verbeterde internationale economische samenwerking op het Zuid Amerikaanse contingent, is de welvaart aanzienlijk gestegen en zijn ook ‘zwakkere’ Zuid Amerikaanse staten zoals Venezuela, Paraguay en Bolivia welvarende staten geworden. Er is hierdoor weinig gemor over de ethisch dubieuze methodes van het Argentijnse bewind, die hierbij werd geholpen door de internationale en Argentijnse digitale platforms en bedrijfsleven. Het door Argentinië en Brazilië geleidde economische en politieke succes van het Zuid Amerikaanse contingent heeft in 2027 geleid tot de oprichting van de Bolivaraanse Unie en zelfs enkele Midden Amerikaanse staten (Cuba, Curaçao, Belize, Jamaica) hebben om lidmaatschap verzocht. De Falklands genieten zelfs een speciale positie. De bevolking mag zonder importheffing goederen naar geheel de Bolivaraanse Unie uitvoeren.

De Argentijnen hebben de moderne digitale methodes echter niet alleen op de eigen bevolking losgelaten, maar ze hebben ook op grote schaal delen van de wereldbevolking beïnvloed. Argentinië heeft succesvol een nieuw internationaal imago weten te creëren dat gestoeld is op moderniteit, duurzaamheid, inclusiviteit en ecologische balans. Als framing hiervoor zijn het Argentijnse vrouwenvoetbal team, Argentijnse topsporters, Argentijnse game-fanaten en een zeer populaire Argentijnse boy-band naar voren geschoven. Hierdoor is internationaal het beeld ontstaan dat Argentinië als één van de eerste land een ‘balans’ heeft weten te vinden tussen welvaart en modernisering enerzijds en ecologische duurzaamheid aan de andere kant. Dit is gebeurt door gebruik te maken van het zelforganiserend vermogen van de Argentijnse bevolking in combinatie met de synchroniserende en kaderstellende opstelling van de Argentijnse regering. Ook is aanzienlijk geïnvesteerd in de handelsrelatie met China, die de relatie met het Zuid Amerikaanse continent als tegenwicht voor de as Australië-USA-Groot Brittannië (AUKUS) ziet. De handelsrelatie heeft ook politieke en militaire vormen aangenomen. Het Argentijnse model wordt internationaal aangeduid als het ‘Argo-Messiaanse Model’ genoemd naar de bekende fijnvoetige voetbalspeler.

Het Argentijns vliegdekschip ARA Veinticinco de Mayo welke dienst deed van 1969 tot 1997.

Geholpen door het economische en sociale succes heeft ook de Argentijnse krijgsmacht zich in de afgelopen decennia kunnen moderniseren. Onder leiding van de jonge charismatische generaal Mario Kempes, is een moderne, zelfbewuste en geharde organisatie ontstaan, waarbij progressieve kernelementen (sensor-shooter units, robot tank fleet, helo-born warriors) zich mengen met schaal-vergrotende dienstplichtige- en reserve eenheden. Hierbij is er sprake van Argentijnse, Braziliaanse en Peruaanse militaire techniek in combinatie met Chinese militaire uitrusting. De dronevloot bestond vooral uit Chinese modellen, namelijk de Cai Hong (Regenboog) 6, ofwel de CH-6 een met twee straalmotoren aangedreven UAV, de kleinere éénmotorige jet aangedreven Chengdu Cloud Shadow, de GJ-11 stealth drone en de enorme Soar Dragon WZ-7 HALE drone.

Terwijl de Argentijnse luchtmacht vooral Braziliaanse vliegtuigen (en deels Franse) vliegtuigen gebruikt, is de Argentijnse marine vooral met Chinese schepen uitgerust. Hierbij zijn het vliegdekschip ‘Maradona’ en de twee swarm-onderzeeboten ‘José de San Martín’ en ‘Pedro Giachino’ de boegbeelden van het toegenomen Argentijnse maritieme zelfvertrouwen. Een nog nieuwere Argentijnse onderzeeboot, die een zwerm aanvalsdrones lanceert (om de luchtverdedigingssysteem van een schip te verwarren) in combinatie met hypersonische antischip raket is nog niet operationeel. Ook de schepen van de Ocean Going Patrol klasse, geframed als anti-overbevissing schepen, moeten niet worden onderschat. Verder zijn enkele Argentijnse fregatten uitgerust met een Chinese hypersonic gun, die projectielen over een afstand van meer dan 100 km kan lanceren met een snelheid van meer dan 5.000 km/h.

De Chinese bewapende Cai Hong drone

De Argentijns krijgsmacht heeft ook haar strategie gemoderniseerd en de zogenaamde 5D strategie geïntroduceerd: deceptie, disinformatie, destabilisatie, disruptie en destructie. Een special eenheid is de Gruppo Maniobra de Información (GMI) die onder leiding van de jonge generaal Ubaldo Fillol, vergaande bevoegdheden heeft gekregen.

British times of troubles

Argentinië is echter nog geraffineerder te werk gegaan. Overbevissing rond de Falkland eilanden en uit de hand gelopen Antartica-toerisme vanaf de eilanden is aangegrepen om met artificial intelligence ondersteunde en gepersonificeerde digitale benaderingen vooral Amerikaanse en West Europese bevolkingsgroepen een negatief beeld over het Britse beheer Falkland eilanden in te beelden (Info Man). De leiders van de Britse bevolking van de Falkland eilanden zijn door Argentijnse informatiecampagnes internationaal bekend komen te staan als ‘Sea Robber Barons’ en regelmatig is er al sprake van internationale protestacties soms met NGO-schepen in de buurt van de eilanden. Ook de Britse bevolking zelf is doelwit van langdurige Argentijnse digitale beïnvloeding, waardoor de Britse soevereiniteit over de eilanden niet langer onomstreden is, maar vaak onderwerp van discussie (Info Man), hetgeen overigens ook geldt voor andere Britse steunpunten in andere delen van de wereld, zoals Gibraltar en Belize. De ‘verborgen’ Argentijnse beïnvloeding is speciaal gericht op twee zaken. Ten eerste de aanhoudende economische recessie in Groot-Brittannië als gevolg van de Brexit en verslechterende relatie met Europa in combinatie met het eigen ‘Argo-Messiaanse’ economische succes. Ten tweede de ecologische schade (overbevissing en vervuiling) en sociale schade (neokolonialisme, culturele Angelsaksische vervuiling) die Groot Brittannië aanbrengt in de wereld door middel van haar nog aanwezige steunpunten, nucleaire activiteiten en internationale politiek (zoals de AUKUS deal). Door de geraffineerde Argentijnse beïnvloedingspolitiek is Groot Brittannië verder afgedreven van haar voormalige Europese bondgenoten en is de sfeer in London er niet beter op geworden (Info Man). Argentijnse hackerscollectieven hebben met Chinese kennis ook diverse Britse verkiezingen gemanipuleerd. De huidige Britse regering is dan ook een zwakke coalitie onder leiding van de wankelmoedige Nobby Stiles, die er een twijfelachtige maar onder de jeugd enorm populaire, levensstijl op na houd. Samengevat: het onderlinge Britse vertrouwen is beschadigd: “the roar of the British Lion doesn’t roar as loud as before.”

De Argentijnse digitale beïnvloedingspolitiek heeft ook het leger bereikt en daar ‘agressievere’ vormen aangenomen. Het onderofficierskorps van het Britse leger is in haar kern geraakt door aanhoudende en (door Argentinië gefabriceerde) berichten over ‘oorlogsmisdaden’ tijdens de Afghanistan oorlog waardoor Britse militairen nauwelijks meer in uniform over straat kunnen zonder verbaal en soms fysiek te worden gemolesteerd. Binnen het Britse officierskorps is grote ophef ontstaan over racisme. Diverse ‘gekleurde’ Britse officieren hebben hun beklag gedaan over jarenlange racistische bejegening en achterstelling ten opzichte van hun blanke collega’s. Een drietal Britse officieren met Indiase en Afrikaanse achtergronden zijn een langslepend juridische proces gestart, gefinancierd met een Argentijnse crowdfunding actie, om promoties naar generaalsrangen af te dwingen. Dit proces trekt veel internationale media aandacht en de roep om meer ‘echte’ inclusiviteit in het Britse leger heeft grote vormen aangenomen. In de Britse luchtmacht is het ook niet leuk dienen. Het onlangs verworven en ultramoderne gevechtsvliegtuig F35B (Lightning Jet) kent de nodige problemen en vooral nadat bekend werd dat de door de F35B verzamelde informatie vooral op Amerikaanse servers terecht kwam, ontstond er een storm van protest. Dit neemt tsunami-achtige vormen aan nadat in Brazilië een rapport openbaar werd dat de sensoren van de Braziliaanse F35 vanuit Fort Meade (NSA) worden aangestuurd en naar verluid vooral informatie wordt verzameld over de Braziliaanse bevolking. Nadat bekend wordt dat Britse wetenschappers geëxperimenteerd hadden met DNA technieken op COVID-patiënten worden bepaalde ziekenhuizen door woedende menigtes bestormd. Terwijl de DNA technieken worden gebruikt om mensen resistenter te maken tegen COVID-achtige ziektes, was onder de bevolking het beeld ontstaan dat Britse wetenschappers probeerden bepaalde genen van enkele ‘rassen’ te vervangen door vermeende superieure genen van het Angelsaksische ras. Later bleek dat deze perceptie was ontstaan door Argentijnse digitale beïnvloeding van bepaalde belangrijke jeugdige influencers (Info Man).

Argentijnse troepen in Port Stanley in de Eerste Falkland oorlog

Zelfs de bevolking van de Falkland is doelwit van digitale beïnvloeding geworden. De stijgende Argentijnse welvaart en Britse welvaartdaling in combinatie met ethische discussies over overbevissing en de schadelijke gevolgen van pooltoerisme hebben tot hevige discussies onder eilandbevolking geleid, gevoed door Argentijnse desinformatiecampagnes (Info Man). Argentijnse invloed op het eiland is toegenomen door de huisvesting van Argentijnse schapenhouders op de eilanden en enkele NGO’s die op het eiland zijn neergestreken. Vooral West Falkland en Lafonia kennen een aanzienlijke Argentijnse minderheid die politiek steeds actiever wordt.

De perceptie van de eigen Argentijnse bevolking wordt intussen effectief verdedigd tegen elke vorm van desinformatie. Met behulp van het Russische MIR-1 systeem worden met inzet van artificial intelligence mediaplatforms, zoals Facebook, Twitter en Telegram afgezocht op ‘verboden’ informatie die de droom van ‘Argo-Messiaanse Model’ zou kunnen beschadigen (Info Man). Ook wordt het internet afgespeurd op ‘illegale’ content en zet men een ander software systeem in als ‘wapen tegen informatiedreigingen.’ Dit alles zonder dat de Argentijnse bevolking hier kennis van heeft.

Argentina flota rebelde está allá arriba.

Argentinië valt niet zo maar aan. Al jarenlang was de bevolking van Guatemala en Spaanse digitaal beïnvloed om hun historische rechten op Belize en Gibraltar kracht bij te zetten. Onder druk van de bevolking was vanuit Guatemala zelf een rebellengroepering in Belize opgericht, waardoor de Britse regering zich genoodzaakt zag om een marinierseenheid (41 CdO) naar het gebied te sturen. Hoewel de Spaanse regering zich neutraal opstelt was de Spaanse bevolking overgegaan tot een ‘volksblokkade’ van Gibraltar, waardoor toeristen en goederen alleen vanuit zee of per lucht de enclave kunnen bereiken. Groot-Brittannië had daarop haar maritieme presentie in de omgeving versterkt.

Nadat zware internationale veroordeling over de ‘Belize’ en ‘Gibraltar’ kwesties uitbleef, lanceert Argentinië op 2 april 2035 een invasie (Operation ROSARIO). Deze invasie wordt gelegitimeerd door officiële verzoeken tot Argentijnse interventie van de Argentijnse minderheid op de West Falklands en Lafonia, die zichzelf tegelijkertijd tot República Popular Malvinas uitroept. De ‘Right-to-Protect’ clausule wordt hierbij gebruikt. Nieuw is wel dat Argentinië stelt niet alleen gerechtigd te zijn om de bevolking van de Falkland maar ook ‘de ecologie van de Zuid Atlantic’ te beschermen.

Argentijnse begraafplaats Cementerio de Darwin

De invasie is een Argentijnse joint operatie met een luchtlandingsoperatie op de West Falklands (bij Fox Bay) en amfibische landingen bij Darwin en Stanley. Versterkingen worden met civiele lijnvliegtuigen aangevoerd via het met een ship-to-shore air assault operatie veroverde Mount Pleasant Airfield. Dit alles is voorafgegaan door Argentijnse commando – en cyberoperaties, die vanuit diverse zee-, lucht- en landrichtingen aanvielen, vitale verbindingsknooppunten vermeesterden en communicatie met de internationale wereld vermeesterden. Het Argentijnse hackercollectief ‘Malvinas Elves’ voert hacks uit op de luchtverkeersleiding van het vliegveld en havencommunicatie van Port Stanley. Slechts verwarde privé-HF radioverbindingen kunnen verzonden worden, maar d.m.v. counter-CEMA operaties maken Argentijnse commando’s hier snel een einde aan. Ook wordt het militaire verbindingen van de 1500 man sterkte Britse bezettingsmacht gespoofed met deep fake audio (Info Man) waardoor de militaire tegenreacties onsamenhangend zijn en vaak te laat. Doordat veel Britse Mariniers op survivaltocht zijn op de Falklands (hetgeen ontdekt was via Social Media uitlatingen) is de verdediging niet op orde. Daarnaast leverde de verspreid aanvallende Argentijnse eenheden een te grote cognitieve uitdaging voor de Britse verdediging. De meeste Britse Royal Marines (43 CdO, bataljonsgrootte) worden na enkele vuurgevechten gevangen genomen, goed behandeld en onder uitgebreide media-aandacht onder goede omstandigheden overgebracht naar een bewaakt Argentijns vakantieoord in de voet van het Andesgebergte. Uitgeweken Britse mariniers worden allemaal uiteindelijk na enkele weken ingerekend, nadat hun verblijfplaats is opgespoord met ‘social media’ based inlichtingen operaties (Info Man). Tegelijkertijd lanceerde Argentijnse staatsmedia deep fake video’s over Britse militairen die de Argentijnse graven op Cementerio de Darwin vernielden en in duidelijk beschonken toestand urineerden over enkele graven. De beelden worden op You Tube miljoenen keren bekeken en gedeeld op andere social media (Info Man).

In een nevenoperatie veroveren de Argentijnen ook Zuid Georgië met een huurlingen constructie. De ‘Condor-grupo de Batalla’ verovert, verhuld als Sea-Watch (walvisbeschermers) activisten, de belangrijkste posten op deze eilanden groep, laat de in de haven van Grytviken liggende HMS Bellophoron zinken en maakt ook hier snel een einde aan alle communicatie met de buitenwereld.

Diplomacy fails

Doordat door middel van informatie-operaties (Info Man) de internationale opinie over het algemeen een pro-Argentijnse en een anti-Britse perceptie had blijve zware diplomatieke reacties uit. Doordat Groot-Brittannië het Argentijnse aanbod tot onderhandelingen weigert en eerst de terugtrekking van de Argentijnse troepen eist, schaart de internationale opinie zich niet achter Groot Brittannië. De traditionele Amerikaanse steun aan Groot Brittannië is moeilijk in praktijk te brengen doordat de USA eerder de nodige kritiek uitte op Frankrijk die vast hield aan haar militaire posities in de Zuid-Pacific in de nasleep van de Australische onderzeeboot crisis van 2021. Steun aan Groot Brittannië zou dan immers hypocriet genoemd kunnen worden. Resoluties in de VN veiligheidsraad worden geblokkeerd door een Chinees veto, die immers soortgelijke aspiraties heeft op het ‘afvallige’ Taiwan en zelfs intimiderende luchtoperaties rond het eiland op touw zet om haar gezichtspunt kracht bij te zetten. Zelfs het Vaticaan is door Argentinië in stelling gebracht door te wijzen op Britse CRISPR-CAS experimenten in strijd waren met de bevindingen van de encycliek Humanae vitae (1968) en dat “het werk van de schepper niet mag worden gecorrigeerd!” Groot-Brittannië wordt ook niet gesteund door de NAVO en EU omdat Spanje en Portugal (onder druk gezet door Brazilië) diplomatieke en militaire steun tegenhielden. De EU ziet verder niets in een economische boycot van Argentinië omdat Groot-Brittannië vooruitgang op de Brexit onderhandelingen voorheen belemmerde en men de economische positie van de Bolivaraanse Unie te sterk acht. Slechts Denemarken (met het oog op het belang van Groenland) steunt de Britse diplomatiek en militaire acties. Kortom: Groot Brittannië staat er min of meer alleen voor.

The British Empire tries to strike back

Groot-Brittannië geeft het echter niet op. Door middel van een grote mediacampagne wordt getracht voldoende steun onder de bevolking en internationale publieke opinie te krijgen voor Britse diplomatieke, economische en militaire tegenacties, hierbij wijzend op de Britse soevereiniteit over de Falklands (Info Man). Dit lukt maar gedeeltelijk. Grotere delen van de Britse bevolking scharen zich achter het regeringsoptreden, maar bepaalde bevolkingsgroepen niet. Vooral onder de ‘socialistische’ en ‘groene’ delen van de bevolking stuit het regeringsoptreden niet alleen op kritiek, maar zelfs op verzet. Dit door Argentijnse desinformatie gevoede verzet ging zelfs zover dat Britse militaire gereedstellingsacties in Engeland worden gehinderd door geweldloze blokkades (Info Man).

Argentijnse gevangenen in Port Stanley tijdens de Eerste Falkland oorlog

Groot-Brittannië heeft daarom grote moeite haar militaire potentieel te verzamelen en gereed te stellen. Eenheden moeten uit NAVO verplichtingen (VJTF, NRF, eFP) moesten worden losgeweekt en ook de JEF (Brits Franse expeditionaire macht) kan niet langer vorm gegeven worden, maar die was toch al ‘overleden’ als gevolg van de Australische onderzeeboot crisis. Gerichte hacks, brede desinformatiecampagnes en het in diskrediet brengen van Britse politieke en militaire leiders (Info Man) hinderen verder de Britse militaire gereedstelling. De Britse leiders kunnen zich maar moeilijk handhaven in de internationale social media storm. De anti Britse sentimenten bereiken een dieptepunt door het uit de IA Formula One World Championship verwijderen van de Britse autocoureur Lewis Hamilton en het verwijderen van het Britse nationale voetbal team uit door de FIFA georganiseerde toernooien. Daarnaast weigeren diverse Commonwealth teams nog langer tegen het Britse cricketteam uit te komen. Erger is dat internationale belangengroeperingen met schepen Britse toegang tot Ascension blokkeren. Maar gelukkig gooit Zuid Afrika haar infrastructuur open voor Britse militaire voorbereidingsactiviteiten. Argentinië reageert hierop met het voeden van het anti-Britse sentiment onder zowel de blanke (boeren) als zwarte bevolkingsdelen. Hierdoor ziet Zuid Afrika zich weer gedwongen om met SADF capaciteit, door de Britten gebruikte militaire en civiele infrastructuur te moeten beschermen. De rekening wordt overigens hiervoor naar London gestuurd. Niet onvermeld mag blijven dat er ook een fikse commandostructuur crises uitbreekt met zware discussie over het niveau en kwaliteit van het militaire leiderschap, de reikwijdte van de politieke invloed en wie in welke fase (van de terug verovering van de eilanden) de uiteindelijke beslissingen mag nemen. Deze discussie woedt niet alleen in het Britse hoofdkwartier (JPHQ), maar ook uitgebreid op de social media platforms. Uiteindelijk komt men tot een commandoconstructie, maar onderhuids blijft er sprake van persoonlijke tegenstelling. Vooral tussen leidende marine- en cyberofficieren, die grotere zeggenschap claimen.

Stormy Southern Atlantic

Met grote moeite en onder zware NAVO protesten slaagt Groot-Brittannië eruit eindelijk in om de noodzakelijke delen van haar militaire potentieel te verzamelen in Zuid Afrika en worden voorbereidingen getroffen om de Falkland eilanden gewapenderhand terug te veroveren. Dit duurt echter veel langer dan verwacht en pas in de herfst 2035 zijn de belangrijkste militaire voorbereidingen klaar. Alle capaciteiten worden samengevoegd tot Combined Task Force Thatcher (CTF-T). De operatie kreeg de naam Operatie CORPORATE. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van civiele capaciteiten, vooral op vervoersgebied en bevoorrading. Maar ook dit gaat niet zonder slag of stoot omdat diverse civiele maatschappijen naar de rechter lopen om onder ‘oude vorderingswetten’ uit te komen. Ook dit levert weer fikse discussies op social media op, die natuurlijk rijkelijk worden gevoed met digitale beïnvloedingsactiviteiten uit Buenos Aires (Info Man).

De CJTF-T bestaat uit meerdere sub taskforces: CJTF-M is de maritiem component inclusief de landingsschepen, CJTF-L is de grondcomponent die de landing moet uitvoeren en bestaat aanvankelijk uit twee brigades, later drie brigades, inclusief een divisie HQ. CJTF-S is de onderzeeboot component. De vier nucleaire onderzeeboten blijven echter onder controle van PJHQ. CJTF-G is een kleinere samengestelde taakgroep die tot taak had Zuid Georgië terug te veroveren. CJTF-SOC is een samengestelde special forces eenheid die in het begin onder politiek strategische leiding blijft (voor bijvoorbeeld uitvoeren van acties op het vast land) en pas later aan CJTF-T wordt toegevoegd.

Het voordeel van de trage Britse militaire voorbereidingen is dat het inmiddels zomer is geworden in de Zuid Atlantische Oceaan. Nadeel is natuurlijk dat de internationale gemeenschap na zes maanden al min of meer gewend is geraakt aan de Argentijnse bezetting van de eilanden. De oorspronkelijk sensatie is al op het wereldtoneel al wat weggeëbd en vervangen door de ‘Gibraltar-issue’, het Russische aanbod om te onderhandelingen over haar eerdere bezetting van Moldavië en de gelukte moordaanslag op de populaire nieuwe, jonge Duitse bondskanselier Lothar Matthäus.

Castile Malvinas

Argentinië heeft intussen niet stilgezeten. In een eerder stadium waren al de oorspronkelijk in Noord Argentinië liggende militaire vliegvelden verplaatst naar Zuid Argentinië om de time-over-target te kunnen verbeteren. Luchtoverwicht op en rond de eilanden kon hierdoor gemakkelijker worden bevochten. De marine heeft uitgebreide zee-oefeningen doorgevoerd in de internationale wateren rond Ascension en voor de Braziliaanse kust, sommigen hiervan met deelname van andere Zuid Amerikaanse marines. Ook de Argentijnse luchtmacht heeft grote vliegdemonstraties uitgevoerd in de nabijheid van beroemde Braziliaanse stranden. Deze air power demonstraties hebben internationaal grote indruk gemaakt (Info Man). Daarnaast zijn grote aantallen Argentijnse burgers en dieren naar de Falklands overgebracht om Argentijnse claims kracht bij te zetten en om de kans op collateral damage te vergroten, waardoor aan Britse zijde ethische en juridische problemen zou kunnen ontstaan bij gebruik van grootschalig geweld (Info Man). De Argentijnse bevolking geniet op de Falklands grote belastingvoordelen. Verder wordt er een inlichtingensamenwerking met andere Zuid Amerikaanse landen aangegaan om de inlichtingenpositie rond te Britse tegenacties te verbeteren. Ook richten de Argentijnen op de eilanden een mobiel netwerk van verplaatsbare en deels onbemande CEMA-posten in (Info Man). Dit distributed CEMA netwerk kan zowel intercepteren, analyseren als gerichte stoorsignalen uitzenden. Ook Argentijnse vliegtuigen, drones als schepen kunnen hierop aansluiten om zowel verdedigende als aanvallende CEMA activiteiten te kunnen uitvoeren.

Britse destroyer

Luchtverdedigingsmiddelen zijn ook ruim voorzien, met een gelaagdheid waardoor zowel hoogvliegende doelen als laagvliegende doelen konden worden bestreden. Het merendeel van de luchtverdediging is van Chinese makelij.

Argentinië stelt daarnaast een no-ship en no-fly zone in rond de eilanden. Hierbij i sprake van twee cirkelvormige gebieden. In de buitenste cirkel behoudt Argentinië zich het recht voor om alle vliegende en varende voorwerpen te onderzoeken op hun bestemming, doel en lading, waarbij de lading, schepen en bemanning kan worden geconfisceerd. In de tweede cirkel kan men zonder waarschuwing ook alle vliegende en varende voorwerpen vernietigen indien Argentinië dit nodig achtte, waarbij juridisch het recht op zelfverdediging wordt gebruikt.

De Falkland eilanden zelf zijn ook in snel tempo veranderd door Argentijnse activiteiten. Ten eerste is de civiele infrastructuur enorm vergroot door de bouw van vele kleinere dorpen, onderling verbonden met gravelwegen en klimaat-neutraal gebouwd. Deze dorpen worden niet alleen gebruikt om aangevoerde Argentijnse bevolking te huisvesten, maar ook vanwege misleiding redenen. Diverse kleinere baaien en stranden zijn bemijnd met op afstand instelbare robotmijnen, die zowel op land als in het water zijn geplaatst. Nieuw is dat ecologie was ingezet voor verdediging door herlocatie van zeehonden en walrussen op bepaalde potentiële landingsstranden. Anti-roofvisserij, bedreiging van voortbestaan en anti-toerisme werden als reden aangehaald voor de herlocatie.

Argentinië verdedigt de Falkands d.m.v. een joint structuur, die een aparte status had gekregen. De leiding ligt in handen van de Argentijnse admiraal Jorge Olguín, met onder zich een Land Component Commander die vanuit het Argentijnse leger (Ejército Argentino) drie van de elf brigades heeft gekregen, namelijk de 5e mountain brigade ‘Salta’, de 4e para brigade ‘Cordoba’ en de 10e gemechaniseerde brigade ‘Santa Rosa’. Daarnaast is de artilleriecomponent van de mountain brigade en de gemechaniseerde brigade verdubbeld en heeft elke brigade een drone squadron gekregen en een CEMA compagnie. Opmerkelijk is dat één van de drie parabataljons een gemengd Argentijnse-Peruaans-Braziliaanse samenstelling heeft. Argentinië laat de twee internationale para-compagnieën weliswaar per maand rouleren, maar tenminste één internationale para-compagnie is hierdoor altijd ergens op de Falklands aanwezig.

De Maritime Component Commander heeft maar liefst de helft van de Argentijnse marine (Armada de la República Argentina) tot zijn beschikking met hierin opgenomen het vliegdekschip ‘Maradona’ en de twee swarm-onderzeeboten ‘José de San Martín’ en ‘Pedro Giachino. Daarnaast beschikt hij over de nodige luchtverdedigingsfregatten, mijnenlegvaartuigen, multipurpose fregatten, zeer snelle logistieke bevoorradingsschepen en zelfs enkele landingsvaartuigen. De Air Component Commander heeft ongeveer 30 % van de Argentijnse luchtmacht (Fuerza Aérea Argentina) onder bevel gekregen, waaronder twee ultramoderne squadrons Saab JAS39E Gripen toestellen en een squadron Embraer R-99 (CEMA) vliegtuigen. Ook zijn er twee eskaders C-130M transportvliegtuigen, één squadron Mi-35 aanvalshelicopters en twee squadrons Eurocopter EC 725 (transport). Vrijwel al deze toestellen zijn door Argentijnse-Braziliaanse militaire samenwerking bemachtigd en bemand.

Argentijnse schepen lanceren Chinese anti-schip raketten

De verdediging van de Falklands is in ringen georganiseerd. Zowel op de West als op de Oost Falklands is door de eenheden van de gemechaniseerde brigade een verdedigingsring gevormd in de bergen en heuvels rond Port Stanley en Fox Bay. In tegenstelling tot de Eerste Falkland oorlog heeft deze een meer mobiel karakter en bezit diepte om op bepaalde plaatsen gemechaniseerde tegenacties te kunnen ondernemen. De eenheden van de mountain brigade zijn meer verspreid in de diepte opgesteld zodat er een netwerk van waarnemingsposten en verdedigingsposten is ontstaan. Deze kunnen elkaar ondersteunen en beschikken over lange afstands vuursteun in de vorm van artillerie en gevechtshelikopters. Dit netwerk beschikt ook over drones en CEMA elementen, waardoor er een samenhangend sensor-shooter netwerk is ontstaan. De eenheden van de parabrigade beschikten over (civiele) grondmobiliteit, worden als reserve gebruikt en kunnen korte air assault operatie van compagnie grootte uitvoeren. Niet onbelangrijk is dat alle Argentijnse militairen door speciale trainingen weerbaarder zijn gemaakt tegen de koude en winderige omstandigheden op de Falklands en dat Chinese nanotechnologie is ingezet om gevechtsuitrusting en wapensystemen beter bestand te laten zijn tegen de vochtige omstandigheden op de eilanden.

Gevechten om Zuid Georgië

Net zoals in de Eerste Falkland oorlog is de eerste fase van Operatie CORPORATE de herovering van Zuid Georgië. Vanuit Zuid Afrika wordt half november eerst het scherm van klein Central Islands bezet om vervolgens met een kleine joint force naar Zuid Georgië op te stomen. Tegelijkertijd stoomt de rest van de CJTF-T ‘gelaagd’ op naar het Westen om lucht- en zee-overwicht op en rond de Falkland te bevechten. De gevechten om Zuid Georgië verlopen beter dan tijdens de Eerste Falkland Oorlog. De special forces van CJTF-SOC zijn nu beter voorbereid op de weersomstandigheden en de beperkte Argentijnse tegenstand wordt snel geëlimineerd, maar niet nadat Argentijnse CEMA posities op het eiland uitgebreid een emitter-picture hebben kunnen maken van diverse Britse schepen en vliegtuigen. Ook is er opvallend veel internationale pers en enkele NGO’s aanwezig op het eiland. Deze maken opnames van het Britse machtsvertoon en op social media worden protestacties gestart (aangewakkerd door de Gruppo Maniobra de Información (GMI)) om te protesteren tegen de vermeende Britse steun aan roofvisserij en ‘ecologisch kolonialisme’. De toch al twijfelachtige internationale steun erodeert verder. Geholpen door het gunstige zomer weer in de maanden november en december rond Zuid Georgië wordt er een logistiek steunpunt ingericht op het eiland en worden de havenfaciliteiten verbeterd. Intussen vaart de CJTF-T verder naar de Falklands.

Churchill: We’ll fight on the Seas

Nadat verkenningsvluchten in november op sea- and landbased Argentijnse CEMA schermen zijn gestuit, breekt de strijd om de Falkland begin december pas goed los met het binnenvaren van de door Argentinië ingestelde no-fly en no-ship gebieden. De schepen van de Britse CJTF-T eskader zijn verspreid over een groter gebied, waarbij de troepenschepen worden beschermd door een maritiem scherm van allereerst onderzeeboten en vervolgens multipurpose fregatten. Twee Britse vliegdekschepen (‘HMS Black Prince’ en ‘HMS Horatio Nelson’) vormen de kern van het eskader. Het eskader blijft ten noordoosten van de Falklands om uit het bereik van de vliegtuigen op de Argentijnse vasteland te blijven. De Argentijnse tegenaanvallen blijven vooralsnog uit. De gevechtsverhoudingen op zee en in de lucht zijn immers ten noordoosten van de Falkland in het voordeel van de Britten. Hun strategie is om het Britse eskader naar de eilanden zelf toe te lokken zodat de tijd/ruimte factoren meer in evenwicht zijn en de Argentijnse CEMA maatregelen beter kunnen worden ingezet. De Argentijnen spelen ook duidelijk voor tijd, zodat de wintercondities op de Zuid Atlantische Oceaan meer logistieke nadelen voor het Britse eskader opleveren. De Britten openen wel een beperkte inlichtingenoperaties om de verblijfplaats van het Argentijnse vliegdekschip en de twee swarm onderzeeboten op te sporen. Het Argentijnse vliegdekschip wordt ten westen van de Falklands gevonden, goed beschermd door Falkland-based CEMA en luchtverdedigingscapaciteiten in de vorm van de moderne Saab JAS39E Gripen gevechtstoestellen. Zonder dat de Britten het beseffen zijn de twee Argentijnse swarm-onderzeeboten van het Zuid Pool-ijs ten zuiden van de Falklands opgestoomd en net ten zuiden van de as Zuid-Georgië – verblijfplaats CJTF-T terecht gekomen. Klaar om toe te slaan.

Churchill: We’ll fight in the Air

Om de Argentijnse luchtverdediging op de Falklands te testen worden regelmatig verkenningsvluchten en gevechtsvluchten vanaf de beide Britse vliegdekschepen uitgevoerd. Deze vluchten zijn deels succesvol. Hiervoor worden ook Britse onderzeeboten ingezet, maar omdat deze ook voor bescherming van het eigen eskader moesten worden gebruikt, was het onderzochte gebied te gering. De Britten slagen er uiteindelijk wel in een beter beeld te krijgen van zowel de luchtverdediging als van de dispositie van de Argentijnse troepen. Maar dit gaat wel gepaard met veel verliezen. Luchtafweerraketten en CEMA-maatregelen halen zes Britse vliegtuigen neer. Enkele Britse piloten w0rden tijdig uit het koude water gevist door Argentijnse vissers. Britse pogingen om het Argentijnse vliegdekschip te beschadigen of naar open zee te lokken mislukken.

Argentinië zet ook een ander opvallend (lucht)systeem in. Vanuit een aanvalshelikopter bestuurt een operator een MQ-20 Avenger UAV. De UAV wordt bestuurd via een tablet door de operator in het vliegtuig, waarbij gebruik gemaakt werd van de RCU-1000 Advanced Human Machine Interface van de firma Autonodyne. Dit stelt de operator in staat real-time situational awareness te hebben en tegelijkertijd complexe commando’s aan de UAV te geven. Dit is mogelijk geworden doordat de Argentijnse gevechtshelikopters uitgerust waren met het zogenaamde Modular Open Systems Approach (MOSA). Door deze open architectuur is het veel makkelijker om de interfacing met andere platforms en gebruikers te regelen.

Churchill: We’ll fight on Beaches

De Britse landingsplaats Mare Harbour

Duidelijk was dat Argentinië het gros van haar militaire capaciteit pas wil inzetten bij de onvermijdelijke Britse landing op de eilanden. De Britten besluiten op voordacht van de commandant van CJTF-L Generaal-majoor Alf Ramsey te landen bij Mare Harbour aan de zuidkant van de Falklands. Deze plaats biedt diverse voordelen. Ze is ver genoeg verwijderd van de verdedigingsring om Stanley en van de Argentijnse troepenmacht op de West Falklands. Temeer omdat ook Lafonia slechts gering is bezet door de Argentijnen. Ook zijn op deze locatie goede landingsstranden en is het water diep genoeg voor de schepen. Daarnaast biedt het gebied voldoende bescherming tegen weersinvloeden en kan na de landing gemakkelijk een CEMA- en luchtverdedigingsring worden gebouwd. Het enige nadeel is dat de diepte van het gevechtsveld relatief weinig dekking heeft, maar daarentegen kan het vliegveld Mount Pleasant weer gemakkelijk beschoten en (later) veroverd worden.

De landing wordt begin december ingezet en is op zich goed georganiseerd. Kleine groepjes van destroyers voeren anti-onderzeeboot operaties uit en beschieten Argentijnse gevechtsopstellingen bij Port Stanley en de West Falklands. Twee multipurpose fregatten doen een misleiding operatie richting San Carlos Baai in de Falkland Sound, waarbij ze op CEMA gebied het gehele CJTF-T eskader simuleren. Het eskader zelf vaart intussen onder emissie-stilte naar de beoogde landingsplaats. Luchtdekking wordt effectief georganiseerd vanaf de beide vliegdekschepen HMS Black Prince en HMS Prince of Wales. Met onderzeeboten worden special forces (SF) eenheden van CJTF-SOF (= 47e Cdo) op diverse plaatsen op de Falklands aan land gezet. Hun orders zijn om vooral luchtverdedigingsposten, CEMA posities en vliegvelden aan te vallen. Dit lukt maar beperkt omdat vele SF-eenheden vastlopen vast in het samenhangende Argentijnse netwerk van mobiele en statische posten ingericht door de eenheden van de Mountain Brigade. Opsporing is gemakkelijk door aanvankelijke Brits gebruik van digitale communicatie met de SF-eenheden. Pas nadat SF eenheden dit gevaar beseffen, alle communicatie verbreken en gedurende langere tijd disconnected zelfstandiger (en mobieler) optreden slagen ze erin grotere schade toe te brengen aan het Argentijnse militaire potentieel op de eilanden. Ook slagen ze erin Argentijnse jachtcommando’s in te val te lokken door digitale (positie) misleiding toe te passen.

Voorstelling van een Argentijnse torpedo swarm aanval op een Brits schip

Britse anti-onderzeeboot helikopters controleren de naderingen naar het landingsgebied, maar Argentijnse onderzeeboten worden vooralsnog niet vastgesteld. Brits scheepsgeschut en luchtaanvallen bestoken de vastgestelde Argentijnse waarnemings- en verdedigingspositie rond Mare Harbour. De Britse landing lukt. Na twee uur is er in drie ‘waves’ een air assault operatie uitgevoerd met 1 Para waardoor er een waarschuwingsscherm is ontstaan en de initiële landingsplaats tegen vijandelijke tegenaanvallen is beschermd. Na vier uur is er met tweede bataljon (40 CdO) een hechtere verdedigende ring gevormd en na zes uur zijn er met de landing van 45 CdO in totaal drie bataljons (45 CdO) aan land en kan begonnen worden met de landing van de volgende eenheden.

De landing is gelukt, maar niet zonder verliezen. De Argentijnen reageren snel en beschieten de landingsplaatsen vanuit door de mountain brigade gebouwde sensor-shooter scherm. Lange afstandsgeschut en gevechtshelikopters, op het doel geleid door drones worden ingezet tegen de gelande eenheden, terwijl vliegtuigen het gemunt hebben op de voor de kust liggende Britse schepen. Boven de hoofden van de gelande Brits militairen ontspint zich dan ook een verwoed gevecht tussen Argentijnse helikopters, drones en de Britse luchtverdediging, die hierbij effectief wordt gehinderd door Argentijnse CEMA maatregelen. Inzet van Brits scheepsgeschut om de Argentijnse CEMA posities te vernietigen is lastig door de mobiliteit van de Argentijnse CEMA voertuigen. Het frequente verplaatsen van deze voertuigen vermindert echter wel hun effectiviteit doordat hierdoor niet de beste interceptie- en stoorposities kunnen worden ingenomen. Het Britse zware scheepsgeschut en de Britse luchtdekking doet de Argentijnen wel besluiten om niet hun grondpotentieel in te zetten. Men houdt het bij luchtaanvallen en artilleriebeschietingen.

In de lucht en op zee is er ook sprake van hevige strijd. Vanuit Mount Pleasant stijgen aanvankelijk Argentijnse gevechtsvliegtuigen op om de Britse schepen aan te vallen, maar Brits scheepsgeschut en SF-eenheden maken dit erg moeilijk. De luchtactiviteiten vanaf dit vliegveld stoppen helemaal toen de luchtverkeersleiding door Britse CEMA maatregelen wordt platgelegd. De Argentijnen slaan zwaar terug met een vanuit de West Falklands en vanaf het Argentijnse vliegdekschip Maradona gesynchroniseerde luchtaanval met op afstand opererende Embraer R-99 (CEMA) vliegtuigen en laagvliegende Saab JAS39E Gripens. Daarnaast voeren enkele Argentijnse fregatten grondaanvallen uit op het bruggenhoofd met hypersonisch scheepsgeschut. De projectielen komen van grote afstanden (vanuit de territoriale wateren van Argentinië) en slaan met grote snelheid en vernietigingskracht neer op Britse stellingen. Doelgeleiding gebeurde door Argentijnse drones. Een totale verrassing is echter dat op ruime afstand van de schepen een viertal Chengdu J-20 “Powerful Dragon” gevechtsvliegtuigen (van Chinese makelij) opduiken, die YJ-83K antischip raketten lanceren. Hun doelwit is de troepenschepen. Twee beschermende Britse multipurpose fregatten slagen erin een aantal van deze raketten af te leiden van hun doel, maar een paar raketten treffen doel. Het luchtverdedigingsfregat HMS Birmingham gaat ten onder met zwaar verlies van mensenlevens. Een tweede multipurpose fregat HMS Cardiff raakt zwaar beschadigd en moet het gevechtstoneel verlaten. Erger is dat het civiele troepenschip ‘Culloden’ is geraakt en begint te zinken. Op dit troepenschip is het Royal Regiment of Scotland (lichte gemechaniseerde infanterie) ingescheept. Een aantal Schotse militairen komt door de impact van de anti-schip raket om het leven, maar door heldhaftig optreden van de Schotse scheepsbemanning kunnen velen in reddingsboten worden gehesen. Maar toch gaan in totaal 121 Schotse militairen met het schip ten onder. Iets wat niet zonder gevolgen zal blijven in Schotland.

Argentijnse luchtverdedigingsfregat

De Argentijnse marine (Armada de la República Argentina) heeft ook tegenacties geïniteerd. Het vliegdekschep ‘Maradona’ stoomt op naar de zuidpunt van West Falkland en positioneert zich dus op de belangrijkste logistieke aanvoerroute van Puerto Sant Gruz (haven) en Isla de Grande Tierra del Fiego (vliegvelden) naar de Falklands. Samen met enkele beschermende schepen wordt hierdoor dus een verdedigende (zee) positie ingenomen in een poging de Argentijnse aanvoer van voorraden en versterkingen te kunnen waarborgen. Iets wat in de Eerste Falkland oorlog niet lukte. De twee swarm onderzeeboten varen om het Britse CJTF-T eskader heen en positioneren zich langs de Britse logistieke zeeroute die via Zuid Georgië naar Zuid Afrika liep. Voor de nadering benutten ze complex waterlagen met verschillende temperaturen en dichtheid die veel voorkomen in de koude poolwateren. De ingenomen posities zijn aanvallende posities om de Britse aan- en afvoer van logistieke voorraden te verstoren en om het CTJF-eskader in de rug aan te vallen. Beide swarm onderzeeboten vallen met een zwerm van robot torpodo’s de Britse schepen aan die in of nabij de haven van Grytviken lagen. De Britten hebben hier geen antwoord, waardoor enkele schepen zinken, anderen beschadigd raken en de rest de relatief veilige haven van Grytviken binnen vlucht. Vervolgens varen de twee swarm onderzeeboten met een grote bocht naar het noorden en valen twee vanuit het CJTF-T eskader naderbij snellende multipurpose fregatten aan. Deze aanval lukt niet. Slechts één schip wordt licht beschadigd, maar de schrik zit er goed in bij de Britten, die reageren door een grootscheepse zoek- en jachtoperatie met vooral drones, maritieme patrouillevliegtuigen en gevechtsvliegtuigen. Deze capaciteit gaat natuurlijk ten koste van de ondersteuning aan het landoptreden. De swarm onderzeeboten zoeken vervolgens een veilig heenkomen onder het Zuidpool ijs, waardoor de Britten gedwongen worden hun vliegdekschepen en troepenschepen te voorzien van een geconcentreerde beschermde ring van multipurpose fregatten. Dit gaat weer ten koste van hun zee capaciteit voor ondersteuning aan de grondtroepen of onderbreking van de Argentijnse logistieke lijnen naar het vaste land.

De Argentijnse luchtmacht (Fuerza Aérea Argentina) brengt intussen met laagvliegende C130 en transporthelikopters Argentijnse grondtroepen over van de West Falkland naar Lafonia en het gebied ten westen van landingsplaats Mare Harbour. Er blijft slechts één bataljon op de West Falklands achter. Met deze troepenverschuiving proberen de Argentijnen een gronddreiging op de westflank te bouwen zodat de Britse opmars naar Post Stanley voor meerdere uitdagingen komt te staan.

De Argentijnen slagen er niet in met lucht- of grondcapaciteit de opbouw van het Britse bruggenhoofd te verhinderen. Wel verloopt die traag door de grote hoeveelheid uitdagingen die de Argentijnen de Britten voorschotelen en de vele CEMA stoormaatregelen, waardoor de Britse bevelvoering moeizaam verloopt en diverse wapensystemen minder optimaal kunnen worden ingezet. Een belangrijke opsteker voor het Britse moreel is de verovering van het vliegveld Mount Pleasant door een bereden raid van Light Dragoons samen met Commando IX Group. Deze raid slaagt erin diverse Argentijnse vliegtuigen, radarposten te vernietigen en de luchtverdediging uit te schakelen. Snel met helikopter ingevolgen eenheden van 2 Para bezetten het vliegveld. Het zal echter nog vijf weken duren voor het vliegveld weer in gebruik kan worden genomen door de vele aangebrachte vernielingen en beschadigingen als gevolg van het krijgsgeweld. Argentijnse lange afstand artillerie blijft ook daarna nog voor gevaarlijke situaties zorgen.

Churchill: We should have fought on the perception battlefield

Eén van de eerste zaken die de Argentijnen doen was spoofing (misleiding) van satelliet-positie signalen (Info Man). Terwijl de Argentijnen hier zelf technologisch minder van afhankelijk zijn, reduceert deze verstoring van de satelliet gebonden plaatsbepaling diverse Britse communicatie-, navigatie- en doelgeleidingssystemen hard. De effectiviteit neemt hiervan af en veel systemen kunnen hierdoor niet optimaal worden ingezet omdat ze vaak in een lagere technologische configuratie moeten worden gezet om nog enigszins gebruikt te kunnen worden. De Britten zijn dan ook gedwongen om met CJTF-T SOF operaties zowel op de Falklands zelf als op het Argentijnse vaste land de Argentijnse NAVWAR installaties op te sporen en te vernietigen. Iets was tijd kost en politiek gezien minder wenselijk is.

Argentijnse hacker groepen

De Argentijnse Gruppo Maniobra de Información (GMI) heeft meer pijlen op haar digitale boog. Onder leiding van de al genoemde generaal worden ook strategische hacks uitgevoerd of werden Zuid Amerikaanse hackercollectieven aangemoedigd aan de perceptie-strijd deel te nemen. Iets wat ook gebeurt. Cyveraanvallen worden op vitale Britse infrastructuur uitgevoerd en ook burgerdoelen in Denemarken en Zuid Afrika worden aangevallen, wat tot de nodige civiele onrust in die landen leidt. Op de gehackte facebookpagina van de Britse Koning William, Britse premier Geoff Hurst en de populaire jonge Duitse kanselier Lothar Matthäus verschijnen bijvoorbeeld opvallende steunbetuigingen voor het Argentijnse regime en de ‘rechtmatige bezit van de Malvinas’ (Info Man). Posts roepen de Britse bevolking op om de Argentijnse soevereiniteit over de Malvinas niet langer te betwisten. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil daarnaast het onderzoek naar Afghanistan hervatten. Hij wil hierbij vooral kijken naar misdrijven die zijn gepleegd door het Brits leger en de door hen getrainde delen van de Afghaanse veiligheidsdiensten (Info Man). De succesvolle Argentijnse smartphonemaker Entel schakelt verder een derde partij in om het kritische rapport van het Deense ministerie van Defensie te beoordelen. Het ministerie schrijft daarin dat de telefoons van Entel surveillance en censuursoftware bevatten. Verder ontstaat er in Groot Brittannië ophef over het gebruik van de ‘omstreden’ Amerikaanse softwareleverancier Palantir door het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken, na een openbarend rapport van ‘Follow The Money’. De software van Palantir is omstreden omdat het gebruikt wordt om privacygevoelige databronnen aan elkaar te knopen, waardoor uiterst verfijnde profielen van burgers ontstaan, die volgens het kritische rapport werden gedeeld met de USA en mogelijk ook derde landen, waaronder in Zuid Amerika.

Alsof de duivel ermee speelt worden in Groot Brittannië in de vierde week van de landing een week lang veel vrouwen en partners van Britse militairen en politici lastig gevallen via internet en social media. Hun adressen, privé gegevens, kindergegevens, interesse, familiebanden en ontspanningsactiviteiten worden breed uitgemeten. Na onderzoek bleken de gegevens verzameld te zijn na een jarenlange inlichtingenoperatie vanuit Argentinië. Hierbij was gebruik gemaakt van bekende sport apps My Wellness, Strava, Wahoo Fitness, RunKeeper, Freeletic Bodyweight en SwimIO die handig in combinatie met privé social media profielen van militairen waren gecombineerd (Info Man).

Het verstoren van het thuisfront leidt tot grote onrust onder Britse militairen nabij de Falklands en politici in Groot Brittannië die openlijk twijfels uitten over kwaliteit van de ‘Defense of British Digital Homeground.’ De ‘overwerkte’ Britse minister van National Security ‘B(l)end It Beckham’ wordt openlijk vergeleken met Baghdad Bob (Comical Ali) die immers de Amerikaanse inval in Irak steevast ontkende.

Britse militairen tijdens de Eerste Falkland Oorlog rukken op richting Port Stanley

Ubaldo Fillol speelt nog meer digitale troeven uit. Hij organiseert met militaire machtsvertoon show voor de verzamelde internationale media in Zuid Argentinië, waarbij hij zonder hun medeweten gebruik maakt van virtual reality en augmented reality (VR/AR). Hij ‘tovert’ de media een militaire parade voor van in vliegtuigen stappende militairen en robotsystemen waarbij met geavanceerde VR/AR technieken de daadwerkelijke getalssterkte virtueel wordt verdrievoudigd. Deze beelden gaan wereldwijd viraal en vergroten de internationale roep om wapenstilstand. Zelfs de Amerikaanse president Christian Pulisic roept zijn Britse en Argentijnse collega’s op tot onderhandelingen en biedt hierbij zijn bemiddeling aan.

Erger was dat Gruppo Maniobra de Información diverse internationale hackersgroepen oproept het ‘terror ecológico’ in de Zuid Atlantische Oceaan van Groot Brittannië en haar bondgenoten massaal te bestrijden. Dit resulteert in diverse cyberaanvallen in Groot-Brittannië, Denemarken en Zuid Afrika, die niet alleen het openbare leven beschadigen, maar vooral het vertrouwen in het bestuur eroderen (Info Man). Men zaait verwarring door het gebruik van concurrerende waarheden, framing & spinning, dubieuze narratives, doublespeak, ruis en verwarring en zelfs georganiseerde dwangcommunicatie via social media platforms. Ook complottheorieën worden losgelaten op zowel Brits, Europees en Amerikaans publiek. Een paar voorbeelden: in Denemarken wordt de haven van Kopenhagen platgelegd en de Sontbrug dagenlang geblokkeerd. Ook ligt het treinverkeer dagenlang stil. In Zuid Afrika is de voedselvoorziening en elektriciteit naar de townships door cyberaanvallen herhaaldelijk platgelegd, waardoor het tot gewapende opstanden komt. De Zuid Afrikaanse politie heeft de handen hiermee vol, waardoor de bewaking van Britse logistieke installaties (nodig voor de Falkland oorlog) ijlings door de Britten zelf moet worden overgenomen. Britse troepen uit Europa worden hiervoor aan de NAVO onttrokken. In Groot Brittannië is de tunnel met Frankrijk enkele dagen geblokkeerd door middel van cyber aanvallen. Erger is dat het betalingsverkeer stil ligt en dat alle providers van de GOV.UK Verify systeem (Britse tegenhanger van de Nederlandse DIGID) wekenlang uit de lucht zijn. Dit leidt tot een ongekende chaos op vrijwel alle terreinen waarop de Britse burger zaken moet doen met haar overheden. Gijzelsoftware wordt (later geattribueerd aan pan-Zuid Amerikaans hackerscollectief) ingezet het betalingssysteem van de Britse defensie organisatie te verlammen. Ruis en verwarring worden ingezet om de Argentijns-Chinese samenwerking te verhullen en diverse complottheorieën werden gelanceerd om de Britse betrokkenheid bij ‘roofvisserij’ en ‘eco-terreur’ voor het voetlicht te brengen en langdurig in het publieke debat te houden (Info Man).

Ook op de Falklands zelf is er sprake van Information Manoeuvre. Meerdere kleine Info Man zijn actief, maar de kern vormen toch vooral de CEMA eenheden zijn actief zijn in het sensor-shooter netwerk en in de verdedigende posities rond Port Stanley. Alle Argentijnse voertuigen hebben CEMA automatische zelfbeschermingsmiddelen ingebouwd en stoor elementen ijn gemakkelijk te verplaatsen of (kleiner van omvang en ingebouwd in mobiele robots. CEMA sensor systemen, zijn net zoals drones, rechtstreeks gekoppeld aan artillerie. Hierdoor i communicatie tussen de Britse eenheden erg moeilijk en vaak niet gegarandeerd. Dit levert aanzienlijke operationele problemen op te velde.

Daarnaast hebben de Argentijnen onder de Britse bevolking van de Falklands het bericht verspreid dat de Britse gouverneur van de Falklands eerder met lokaal belastinggeld en Britse subsidies (bedoeld voor verbetering leefomgeving) desinformatie had laten maken voor eigen politiek gewin.

Churchill: We will never surrender (landwar)

Ondanks alle internationale ophef, tegenslagen, tijdverlies, verlies aan draagvlak, politieke verdeeldheid en twijfel, technologische problemen en oplopende gevechtsverliezen geven de Britten niet op. Met diverse SOF-raids en kleine luchtmobiele acties is uiteindelijk het Argentijnse sensor-shooter netwerk voldoende gedegradeerd en de Argentijnse lucht- en artillerie-dreiging richting eigen bruggenhoofd min of meer onder controle gebracht. Na twee maanden zijn ze eindelijk zover en kan de uitbraak uit het bruggenhoofd beginnen. Half februari start het grondoffensief, waarbij twee bataljons (2 en 3 Para) uitbreken naar het west (Goose Green) en noorden (San Carlos) en een complete brigade de opmars naar Port Stanley inzet. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe landing uitgevoerd nabij de resterende Argentijnse posities op West Falklands om hiermee het belangrijk vliegveld op de West Falklands in Britse handen te krijgen (40 CdO). De opmars naar het noorden wordt uitgevoerd door, terwijl Grenadier Guards (Light Infantry), Coldstream Guards (Light Infantry) en Scots Guards (Mechanised Infantry) naar Port Stanley oprukken. De opmars is gedekt door eigen artilleriegeschut, gevechtshelikopters en scheepsgeschut. Britse gevechtsvliegtuigen worden ingezet tegen de Argentijnse luchtdreiging vanuit Zuid Argentinië, vanaf het vliegdekschip Maradona en de West Falklands. De Royal Lancers nemen met relatief moderne (door RheinMetall gemoderniseerde) ‘Challenger 3’ tanks aan de opmars deel. 45 CdO en restanten van Royal Regiment of Scotland blijven te beveiliging in het bruggenhoofd achter.

General Dynamics TRX UGV

De Argentijnen reageren door kleine dispersed (verspreid) optredende groepen de opmars te laten vertragen, gesteund door het Argentijnse beschadigde, maar nog steeds werkende sensor-shooter netwerk. Dit stelt de Britse leiding voor diverse uitdagingen omdat nooit helemaal zeker is of het bij een actie om een tijdelijke hinder gaat of om het begin van een grotere tegenaanval. Zowel Argentinië als Groot Brittannië maakt gebruik van verkenningseenheden, deels uitgerust met ultramoderne sensoren en zelfs robotic sensoren. Die van Argentinië zijn echter robuuster, weerbestendiger en kunnen autonoom opereren. Die van de Britten zijn minder gehard en afhankelijk van verbinding, die door de Argentijnen vaak met CEMA activiteiten wordt platgelegd. Ook social media worden aangevallen. Alle 3,5 miljard FB-gebruikers krijgen opvallende pro-Britse filmpjes te zien, waarin Britse troepen zeer gewelddadig optreden op de Falklands. Dit doet de wereldopinie nog verder kantelen in Brits nadeel. Facebook noemt defecte configuratieaanpassingen aan de routers de voornaamste oorzaak van de dagen durende storing, maar deze routers bleken na onderzoek door pro Argentijnse hackercollectieven binnen te zijn gedrongen.

De Britse opmars naar Goose Green verloopt goed, maar in de stad komt men nog voor een verrassing te staan als honderden Peruanen de aanvallende troepen naderen. Smartphone zwaaiend blijken ze op weg te zijn naar zeldzame pokémons van het Pokemon Go spel en ze laten zich zelfs met waarschuwingsschoten niet tegenhouden. Sommigen denken dat dit zelfs bij het spel hoort, maken smartphone opnames en plaatsen lovende woorden in de chatboxs van het spel.

De Britse troepen lijden tijdens de trage opmars diverse verliezen en een reserve bataljon The Duke of Lancaster’s Regiment, moet worden ingeschoven. Pas nadat men een beweeglijk scherm van, met ISR en doelacquisitie middelen uitgeruste, bereden en te voet verkenningseenheden heeft geformeerd en vanuit dit scherm allereerst Argentijnse CEMA posities vernietigt, daarna lange afstandsmiddelen en vervolgens counterdrone operaties uitvoert, kan de opmars door de volgende infanterie-eenheden worden voortgezet. Hierbij was vooral de inzet van de General Dynamics TRX tracked UGV succesvol. Met dit mobiel robot platform konden maar liefst 50 Switchblade loitering munitions worden gelanceerd. Het platform had bovendien een gekoppelde drone aan boord, die als relay functioneerde voor het op afstand besturen van de loitering munitions.

Na diverse trage weken bereikt men de eerste heuvelring rond Port Stanley (Mt Kent, Two Sisters, Mt Harrier). Verderop ligt nog een tweede heuvelring (Mt Longdon, Wireless Ridge, Tumbledown Mountain, Mt William). Allebei de heuvelringen zijn zwaar versterkt door de Argentijnen en worden verdedigd door de 9e Gemechaniseerde Brigade, versterkt met extra artillerie en de restanten van een CEMA compagnie. Ook zijn de verdedigende linies versterkt met elementen van de parabataljons (overgebracht vanuit andere delen van de Falklands) en de teruggevallen eenheden van de Mountain Brigade. De Peruaanse compagnie verdedigt Wireless Ridge, de Braziliaanse compagnie bevindt zich niet op de Falklands.

Lancering van een swarm drone attack

Opmerkelijk is dat er op dit moment politieke problemen ontstaan tussen Schotland en Engeland. Ook Schotland is getroffen door cyberaanvallen en de Schotse publieke steun aan het Britse optreden is zo goed als verdwenen. Deze Schotse steun was al eerder ‘getarget’ door de Argentijnen door te wijzen op Britse activiteiten om olie te winnen in de voor de kust van Schotland liggende olievelden. De inkomsten hiervan gaan echter naar de Engelse staatskas en slechts een klein deel van het geld bereikt Schotland. Schotland heeft ook al te maken met de negatieve gevolgen van Brexit en zakte dus langzaam in armoede weg. Daarnaast beschadigt Britse oliewinnings activiteiten diverse Schotse natuurgebieden, zogenaamde Areas of Oustanding Natural Beauty (AONB) en Sites of Special Scientific Interest (SSSI). De Schotse doden van het Royal Regiment of Scotland bij de aanval op het civiele troepenschip ‘Culloden’ was de bekende druppel. Schotland roept eenzijdig de onafhankelijkheid uit, vraagt de hulp en bescherming van continentaal Europa in en verbiedt Schotse militairen nog langer in Britse dienst te dienen of te vechten. Dit stelt de Schotse eenheden op de Falkland voor morele dilemma’s en de reacties verschilde per eenheid. De militairen van het Royal Regiment of Scotland (achtergebleven in het bruggenhoofd) weigeren massaal dienst en hijsen de Saltire of Saint Andrew’s Cross (Schotse vlag), maar de Scots Guards (die voor Mt Harriet) lagen blijven de Union Jack over het algemeen trouw.

De Britse troepen voor de heuvel verdedigingsringen zijn nog altijd doelwit van Argentijnse lange afstandsartillerie en luchtaanvallen, maar minder dan voorheen. Ook de Argentijnen hebben intussen de nodige verliezen geleden.

Multi Domein Oorlog

De Argentijnen komen langzamerhand meer en meer in het nauw maar blijven standhouden in de buitenste ring. Tijd is immers in hun voordeel met de naderende winter op komst. Britse troepen slagen erin Mount Kent, Two Sisters en Mount Harriet te veroveren, maar verder komen ze niet. Bij deze verovering is gebruik gemaakt van het CERBERUS systeem om ingegraven gevechtsopstellingen en grotten te vermeesteren.

Men probeert nog met een nachtelijke bereden raid met Challenger 3 tanks van de Royal Lancers Wireless Ridge te veroveren, maar dit mislukt doordat de Challenger 3 tanks te kwetsbaar blijken voor aanvallen met kleine, autonome, warmte detecterende suïcide robotvoertuigjes, een goed bewaard Argentijns geheim. Ook zijn de Britse gepantserde voertuigen kwetsbaar voor de eerder genoemde technische samenwerking tussen Argentijnse gevechtshelikopters in tandemsamenwerking met UAV’s.

Braziliaanse Embraer C-390 Millenium tanker vliegtuig.

De Argentijnen hebben bovendien geleerd van de Eerste Falkland oorlog en hun ingegraven eenheden veel meer vuurkracht en artilleriesteun gegeven en dit alles onder een CEMA paraplu, waardoor Britse gevechtshelikopters en gevechtsvliegtuigen niet dicht genoeg kunnen naderen. Bovendien vallen Argentijnse stay behinds en compagniegrootte air assault raids vanuit het noorden (globaal vanuit Douglas Settlement en Green Patch Settlement) regelmatig het Britse achtergebied binnen. Pas nadat 3 Para vanuit het eerder veroverde San Carlos Settlement deze Argentijnse aanvalsgebieden heeft bereikt en vanuit zee SBS eenheden met seaborne raids hebben aangevallen, verdwijnt deze Argentijnse dreiging. Een Pools swarming UAV systeem, die gebruikt maakt van verkenningsdrones en loitering munitions gekoppeld met geïntegreerd combat management systeem, bestrijd effectief de Argentijnse luchtverdediging. Communicatie tussen de gekoppelde systemen vindt plaats met encrypted low emission signalen, om een zo laag mogelijke signatuur te hebben. De aanvallen worden uitgevoerd met jamming of Warmate loitering munitie. Desondanks kunnen de Britten echter niet door de goed georganiseerde binnenste verdedigingsring heen vechten. Hiervoor is de Argentijnse verdediging te sterk, die relatief goed in stand kon worden gehouden doordat de luchtbrug vanaf de West Falklands naar het Argentijnse vasteland nog altijd niet is onderbroken.

Meer en meer krijgen de Britten daarentegen logistieke problemen. De oorlog duurt immers al maanden, verliezen zijn aanzienlijk en de logistieke aanvoerlijnen lang met een homefront wat niet stabiel is. Bovendien is de winter op komst. De Argentijnen proeven de Britse morele en mentale uitputting en besluiten hier gebruik van te maken. In een gecoördineerde operatie BOUGAINVILLE lanceren ze vanaf de kust een aantal zwermen suïcide drones op het voor de kust liggende multipurpose fregatten HMS Orion en HMS Conqueror. Argentijnse gevechtsvliegtuigen van het vliegdekschip Maradona voeren tegelijkertijd zware luchtaanvallen uit op de verder weg op zee liggen troepenschepen HMS Monarch en HMS Thunderer. Alle schepen worden beschadigd en sommigen zelfs zwaar, maar alleen het troepenschip Thunderer zinkt. De twee swarm onderzeeboten komen onder het zuidpool pakijs vandaan en bedreigen de Britse logistieke lijn via Zuid Georgië naar Zuid Afrika. Daarnaast lanceren de Argentijnen een lange afstand raid (Operación Negro Monetario) uit op het Engelse vasteland. Onder dekking van het als civiele airliner vermomde Braziliaanse Embraer C-390 Millennium tanker vliegen twee Saab Gripen E vanaf Brazilië (laagvliegend en acht keer tankend) naar Engeland, bombarderen de Tower Bridge en beschieten Buckingham Palace en landen hun vliegtuigen later in Noord Spanje, waar de piloten asiel aanvragen. De Engelse bevolking heeft genoeg. Waarom vechten en lijden voor de Falklands als de Britse luchtmacht niet eens het Engelse volk kan beschermen?

Maar ook de Britten boeken succes. Hun nieuwste bewapende drone de MQ9B SeaGuardian uitgerust met Paveway IV en de Brimstone 3 geleide wapens bestoken elkaar continue afwisselend gedurende meerdere dagen succesvol militaire installaties in de Argentijnse havensteden Puerto Sant Cruz en Puero San Julian. Dit beschadigt vooral de Argentijnse maritieme instandhouding en de logistieke aanvoer naar West Falklands.

Het einde

Ten einde raad escaleren de Britten het conflict en dreigen met kernwapen inzet op het Argentijnse vasteland. De Astute onderzeeboten voeren naar de Argentijnse kust, terwijl de vier Vanguard, Victorious, Vigilant en Vengeance kernonderzeeërsvia de Stille Oceaan voor de kust van Chili worden gepositioneerd. Daarnaast heeft Britse diplomatie ook op Chili effect en Chili opent de aanval op Zuid Argentinië om haar claim op diverse Argentijnse eilanden en Antártica fysiek kracht bij te zetten. China reageert hierop met economische en politieke boycot van Chili die wordt overgenomen door de Bolivaraanse Unie.

De USA besluit tussen beide te komen en oefent op zowel Groot Brittannië als Argentinië druk uit om een wapenstilstand te accepteren en onderhandelingen te beginnen. Nadat China, Frankrijk en Duitsland zich bij dit Amerikaanse initiatief voegen, besluiten Londen en Buenos Aires inderdaad de wapens neer te leggen en onderhandelingen te beginnen, waarbij Britse soevereiniteit over de eilanden niet langer onbespreekbaar is en rechtstreeks onderwerp van onderhandelingen. Alle troepen blijven in positie, maar vanzelfsprekend hebben de Britten in de wintermaanden grote moeite hun troepen, schepen en vliegtuigen te bevoorraden. Dit bevoordeelt de Argentijnse onderhandelingspositie en afgesproken wordt een periode van twintig jaar een gezamenlijk bestuur onder VN mandaat. Na twintig jaar komen de eilanden onder Argentijns bestuur met Amerikaanse garantie voor behartigen van bepaalde Britse belangen.

Afsluitende opmerkingen

Net zoals in 1982 hebben de Britten met ‘powerplay’ en ‘force projection’ geprobeerd de Falklands terug te veroveren. Maar in tegenstelling tot 1982 waren ze dit maal niet in staat om de wereldopinie achter zich te krijgen en was de Britse eensgezindheid ook ver te zoeken. Dit verminderde de legitimiteit van hun optreden, erodeerde hun militaire overwicht, vertraagde de Britse tegenmaatregelen en sleet de Britse onverzettelijkheid totdat het breekpunt kwam.

In dit scenario hadden de Argentijnen de kracht van Information Manoeuvre beseft en met een jarenlange strategische internet- en social media campagne gebaseerd op digitale beïnvloedingstactieken en versterkt met cyber activiteiten de nationale, internationale en Britse opinies bewerkt. Het vertrouwen in het eigen optreden was versterkt en het onderlinge vertrouwen in het Britse systeem verzwakt. Zowel binnen de strijdkrachten zelf als binnen de Britse staatordening.

Op het operationele en tactische niveau hadden de Argentijnen met Braziliaanse en Chinese hulp hun CEMA activiteiten versterkt. Conclusies trekkend uit de conflicten in het Midden Oosten, Donbass en Kaukasus had men zowel de aanvallende, verdedigende als surveillance CEMA capaciteiten op alle niveaus en bij alle krijgsmachtdelen versterkt en ook de operationele concepten hierop aangepast. Dispersed optreden, sensors-shooter netwerken, robotica en robuuste logistieke concepten waren geïmplementeerd in de strijdkrachten en de onderlinge samenwerking en afstemming binnen marine, luchtmacht, landmacht, special forces en Gruppo Maniobra de Información waren geoptimaliseerd. Information Manoeuvre was dus op strategisch niveau ingezet om de onderlinge samenhang in het Britse (regerings-) systeem te beschadigen, terwijl Information Manoeuvre op het operationele- en tactische niveau vooral met CEMA activiteiten werd vorm gegeven door het Britse vermogen tot snel beslissingen te nemen te beschadigen. Dit werd gedaan door het creëren van een overdaad aan uitdagingen (cognitive overload) en degraderen van de C2 systemen.

Een Britse onderzeeër van de Vanguard klasse.

Daarnaast hadden de Argentijnen de les van het belang van naval air power geleerd en zowel hun seaborne airpower (vliegdekschap Maradona) als land based airpower (vliegveld op de West Falklands) versterkt. Daarnaast hadden ze dit keer wel gezorgd dat hun bommen ontploften. In 1982 hadden 13 vliegtuigbommen wel de Britse schepen geraakt, maar waren niet ontploft.

Op het tactische niveau was door de Argentijnen niet alleen de weerbaarheid van troepen verbeterd, maar ook hun vastberadenheid, vuurkracht, artillerieondersteuning en onderlinge tactische procedures. Ook het nachtelijk optreden was dit keer wel op pijl met grote aantallen nachtzichtapparatuur voor de infanterie en artilleriewaarnemers. In tegenstelling toen 1982 toen de Argentijnen verrast waren door het terugvechten van de Britten, waren de Argentijnse militairen nu wel mentaal voorbereid op langere en intense gevechten. Ook was het Argentijnse officierskorps van betere kwaliteit dan hun voorvaders van 1982. Buenos Aires had dus beter rekening gehouden met het feit dat elke oorlog, naast een technologische wedkamp, ook altijd een human endeavour is. De Argentijnse machismo (mannelijke eer) had gezegevierd.

Op dit scenario valt terecht het nodige af te dingen. Ik heb geprobeerd te verduidelijken dat oorlog niet alleen gaat om gevechtskracht en technologisch overwicht, maar ook om vastberadenheid, perceptie en vooral vertrouwen. Oorlog wordt namelijk niet gevoerd door legers, marines en luchtvloten maar door staten en hun bevolkingen. Alleen als regering, bevolking en gewapende strijdkrachten in onderling vertrouwen, eensgezind optreden (zoals de Pruisische militaire denker von Clausewitz ook beschrijft) kan de overwinning worden behaald. Zelf als deze jarenlang op zich wachten laat. Oorlog draagt immers altijd attritie in zich. Niet alleen fysieke attritie, maar vooral mentale attritie. Daar ligt nu juist het aangrijpingspunt van Information Manoeuvre en het hierbij behorende CEMA gedachten goed. Attritie van vijandelijke militaire beslissingscycli door CEMA en attritie van de wil tot vechten door Information Manoeuvre.

Verder lezen:

Lawrence Freedman – The Official History of the Falklands Campaign, Vol II, edition 2007, Routledge, Abingdon, England

Gordon Smith – Battles of the Falklands War, 1989, Allan Printing Ltd, Runnymede, England

Max Hastings & Simon Jenkins – The Battle for the Falklands, 1983, Pan Books Ltd, London, England

TNO Nieuwsbrieven autonomie en onbemande systemen

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB