Precise and Universal Launching System (PULS)

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de Koninklijke Landmacht zijn vuursteun gaat verbeteren. In de Defensienota 2022 werd onder meer het aanschaffen van raketartillerie als maatregel afgekondigd. Onlangs, begin april, is invulling gegeven aan die opdracht: Nederland gaat Israëlische raketsystemen kopen: Precise and Universal Launching System, kortweg PULS.

De PULS vergroot de zelfstandige slagkracht van de landeenheden met vuursteun tijdens alle omstandigheden (24/7 en all weather capable) over grote afstand en grote precisie; de vuursteunketen wordt hiermee effectiever. Met de nieuwe systemen geeft Defensie verder invulling aan de gemeenschappelijke gevechtskracht en afschrikking van de NAVO. Nederland laat hiermee zien verantwoordelijkheid te nemen door hier een sterke bijdrage aan te leveren. De nieuwe capaciteit bestaat uit Command and Control-elementen (C2), raketlanceersystemen, munitie en sensoren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bijbehorende Combat Service Support (CSS) elementen.

Op basis van een intensieve, kortdurende periode van vergelijk van bestaande raketsystemen is besloten over te gaan tot de aanschaf van de PULS; een lanceersysteem die de mogelijkheid biedt om zowel ballistisch als (precisie)geleide raketten te verschieten over verschillende afstanden. Het lanceersysteem is hiermee flexibel, zeer mobiel en in staat om snel en accuraat fire missions uit te voeren.

Het raketlanceersysteem kan geplaatst worden op meerdere voertuigonderstellen; Nederland heeft gekozen voor de Scania Gryphus 100kN 8×8 HO met pantsercabine. Dit voertuig heeft een autolaadkraan en daardoor is de bediening in staat om zelfstandig het lanceersysteem met munitie te (ont)laden. De raketmunitie wordt hiervoor aangeleverd in een Launcher Pod Container (LPC). De LPC wordt middels de autolaadkraan op de Launcher Load Module (LLM) geplaatst. De LLM is het daadwerkelijke afvuursysteem en kan twee LPC’s dragen. De commandant lanceerinrichting (c-lcinr) kan vanuit de cabine met het Fire Control System (FCS) de LLM bedienen; na het invoeren van relevante informatie is de PULS gereed om fire missions te ontvangen en uit te voeren.

In het FCS is een trainingsmodule ingebouwd die de mogelijkheid biedt om gesimuleerd fire missions uit te voeren tijdens Field Training Exercises. De trainingsmodule biedt meerdere opties waaronder een vooraf ingesteld scenario dat leidt tot het kunnen uitvoeren van een gesimuleerde fire mission, voornamelijk voor zelfstandig trainen van een bediening en daarnaast is er een trainingsmode waarmee een bediening opdracht krijgt vanuit de vuursteunketen voor het uitvoeren van een fire mission. Nederland schaft naast de PULS een aantal raketvarianten aan die verschillen in dracht, nauwkeurigheid en warhead.

Eind 2023 worden de eerste vier PULS lanceersystemen in Nederland verwacht. Deze vier lanceersystemen zijn geplaatst op een TATRA 6×6 onderstel en worden van 2024 t/m 2026 gebruikt om ervaringen op te doen; daarnaast worden ze vanaf eind 2024 gebruikt voor de eerste opleidingen. Medio 2025 worden de eerste acht lanceersystemen, geplaatst op de Scania Gryphus, verwacht en eind 2025 de laatste acht. Daarmee kunnen de, tegen die tijd aanwezige, beide Afdelingen artillerie worden uitgerust met ieder een batterij raketartillerie. Na invoer van de zestien NLD lanceersystemen worden de vier lanceersystemen op TATRA 6×6 ook omgebouwd naar de Nederlandse variant. Deze vier gaan gebruikt worden voor het opleidingsproces en als logistieke reserve.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB