Projectorganisatie ‘Multi-project Vuursteun’ van start

Het belang van artillerie in het huidige en toekomstige conflict is sinds de oorlog in Oekraïne doorgedrongen. Defensie gaat de grondgebonden vuursteuncapaciteiten versterken. In de Defensienota 2022 zijn daarvoor verschillende maatregelen aangekondigd. Het doel is het verbeteren van de balans tussen combat en combat support en het verzelfstandigen op gebied van vuursteuncapaciteit voor de gevechtsbrigades van de landmacht en het Korps Mariniers. Dit vergroot de operationele gereedheid en de zelfstandige slagkracht van deze eenheden stapsgewijs tussen 2023 en 2028.

Om dit te realiseren worden twee identieke artillerie-afdelingen met pantserhouwitsers, raketartillerie en multi-missie radars opgericht. De luchtmobiele brigade en het Korps Mariniers krijgen weer eigen mortiercapaciteit terug.

Deze versterking is noodzakelijk en moet snel gerealiseerd worden. Dit zijn we verplicht aan onze eigen mensen en onze bondgenoten. Deze urgentie is uitgesproken door Commandant Landstrijdkrachten.

De komende jaren worden, conform inrichtingsnota ‘Versterken Vuursteun’, gefaseerd de volgende pakketten gerealiseerd.

  • Versterken huidige D-batterij (vanaf eind ’23);
  • Omvormen C (Mortier) Batterij naar PzH-batterij (’23 – ‘25);
  • Oprichting 2x sensor peloton (MMR/UAS) (vanaf eind ’23);
  • Oprichting 2x raketartillerie batterij (start invoering raketartillerie ’23);
  • Oprichting 2e HKBt (planning ’24);
  • (Her-) oprichting tweede Afdeling Artillerie (11 AfdRa) (planning ‘24);
  • Mortiercapaciteit wordt ‘ont-SSM’d (SSM = Single Service Management) en weer ingebed bij 11 Luchtmobiele Brigade en Korps Mariniers (vanaf 1-1-2025)
  • In 2025-2027 → aanvulling met overige raketsystemen;
  • Voorbereidingen om VustCo te gaan omvormen tot OTC JFS en over te dragen aan OTCO. (gereed voor omvorming ’28)

De endstate ziet er als volgt uit:

In 2028 moet de volledige transitie gereed zijn. Dan beschikt Medium Infantry Command (voorheen 13X) over 11 AfdRA, en Heavy Infantry Command (voorheen 43X) over 41 AfdVA. Het Rapid Reaction Command (voorheen 11LMB) en het Korps Mariniers beschikken over eigen mortiercapaciteit 120mm. Het VustCo is dan omgevormd naar OTC JFS en gaat onder OTCO functioneren. Over tussentijdse milestones wordt u regelmatig via de Sinte Barbara geïnformeerd.

Voor het realiseren van deze versterking is een projectorganisatie samengesteld. Dit team gaat volledig aan de slag met de transitie, en alle bijbehorende reorganisaties. Het team bestaat uit een projectleider en plaatsvervanger (Lkol Rody Spruijt en Maj Dennis Schotmeijer).

De projectorganisatie bestaat verder uit functionele werkgroepen, waaronder Personeel & Organisatie, Materieel, Infra, C4I, O&T, IM en Communicatie.

Het bewerkstelligen van deze transitie is een enorme klus. Zo zijn er kruisverbanden met tal van andere projecten (een voorbeeld: het vervangingstraject van operationele wielvtg’n bij de landmacht), en is het uiteindelijk realiseren van benodigde infrastructuur en personele vulling een uitdaging van jewelste. Daarnaast groeit er een aantal eenheden ‘met ons mee’. Voorbeelden hiervan zijn herstel en de geneeskundige ondersteuning. We verwachten, zeker gezien de urgentie, dat het ‘alle hens aan dek’ is en dat medewerking leidt tot versnelling van randvoorwaarden om te groeien. We zijn echter ook realistisch, en het eerlijke verhaal is dat de komende uitbreiding en het hoge ambitieniveau groeipijn gaat veroorzaken. De verandering zal niet altijd direct zichtbaar zijn op de werkvloer. Naast onze eigen rol en verantwoordelijkheden zijn we voor deze groei ook afhankelijk van externe factoren waar we niet direct invloed op hebben, zoals uitbreiding van infrastructuur. Een ding staat vast, we laten ons hierdoor niet afschrikken maar zetten er gezamenlijk de schouders onder.

Mochten er tussentijds vragen zijn kunt u ons bereiken via onderstaande emailadres:

d.schotmeijer@mindef.nl

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB