Stalling op complex Oudemolen
Stalling op complex Oudemolen

Reactiveren Pantserhouwitsers door Afdeling Techniek

Het reactiveren van ‘nieuwe’ pantserhouwitsers die meer dan tien jaar hebben stilgestaan is lastiger dan het in eerste instantie lijkt. Van het ‘op stand’ brengen tot elektronica die niet meer werkt. Alles wordt gecheckt, vervangen en vernieuwd. Hetzelfde geldt voor het creëren van een logistieke reserve (landsvoorraad) en het opzetten van het Depot Level Maintenance (DLM).

Aanleiding

In de defensiebrede studie Doorontwikkeling Krijgsmacht (DOKM) wordt de korte termijn maatregel Herstel Balans in de Vuursteunketen uitgewerkt. Met betrekking tot de pantserhouwitsers (PzH’ s) komt dit neer op het oprichten van een vierde vuursteunbatterij. Hierdoor kan de Landmacht de gereedstelling van de manoeuvrebataljons beter ondersteunen en verbetert de basisgereedheid van 41e Afdeling Artillerie.

Voor beide doeleinden wordt gebruik gemaakt van pantserhouwitsers uit het complex Oudemolen. In dit complex staan PzH’s opgeslagen die als gevolg van vorige bezuinigingsrondes moesten worden verkocht.

Maar direct inzetbaar zijn ze dus niet. Doordat deze PzH’s de afgelopen tien jaar niet in onderhoud zijn geweest hebben ze een aantal belangrijke modificaties gemist en zullen ze eerst een uitgebreid reactiveringsprogramma moeten ondergaan.

Reactivering van de PzH’s

In eerste instantie zou de reactivering van de PzH’s door de Firma Krauss-Maffei Wegeman (KMW) worden uitgevoerd. Om budgettaire redenen is toch besloten de reactivering te beleggen bij de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) in Leusden.

Het reactiveren van één PzH duurt ca. acht weken. Het programma start met een ILM-beurt, aangevuld met alle activiteiten behorend tot een vijf- en tienjaarbeurt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een ‘pressure vessel test’, het vervangen van de brandstofzakken, kernen en de rem- en vooruitbreng-inrichting van de schietbuis. In nauw overleg met het Cluster Gevechtsvoertuigen van de Afdeling Logistiek van het Matlogco worden de voorraadniveaus op peil gehouden en sommige reservedelen speciaal gereserveerd voor het reactiveringsprogramma. Aansluitend worden retrofits en modificaties uitgevoerd en zodra dit proces is afgerond is de PzH gereed om de C4I in- en om te bouwen. Hierna kan de gebruikende eenheid haar uitrustingspakket van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ PzH omzetten.

In 2019 worden door de Afdeling Techniek vijf PzH’s onderhouden en zeven vier in 2020 i.v.m. Coronavirus i.p.v. de geplande zeven

Op de juiste configuratiestand brengen

Sinds het stallen van de PzH’s in 2009 zijn niet alle modificaties doorgevoerd op deze voertuigen. De modificaties die op dit moment uitgevoerd worden zijn o.a. het monteren van het CBRN drukventiel, het plaatsen van een voetveeg, bagagerek en GKA-sluiting op de achterzijde van het voertuig. Verder is de A20 kaart geplaatst, de PLGR-DAGR-ombouw ingebouwd en de rupsbandbeschermplaat gemonteerd.

Barcode stickers

Naast al deze modificaties moeten er ook diverse barcodes geplakt worden. In 2011 is door Nederland en Duitsland aangedrongen bij NSPA dat diverse Line Replaceble Units (LRU’ s) in de pantserhouwitser gelabeld moeten worden d.m.v. barcodes. Om diverse redenen is dit bij de operationele vloot nooit geïmplementeerd. Bij het reactiveren van de PzH’s zal dit worden meegenomen. Dat houdt in dat er per voertuig 66 barcode stickers geplakt worden.

Als de Afdeling Techniek gereed is met de werkzaamheden zal er een laatste check plaatsvinden door 431 Herstelpeloton, en de SMOD van de vuursteunbatterij.

C4I in- en ombouwen

De Afdeling Techniek draagt zorg voor de inbouw van het MK pakket en, in samenwerking met het JIVC, voor de ombouw van het Battlefield Management Systeem (BMS). Het BMS ombouw-team start hiermee zodra het uitvoeren van het ILM en het aanbrengen van de modificaties aan de betreffende PzH gereed is. De verwachte tijdsduur voor ombouw is één week per voertuig.

Konijnen uit de hoge hoed

Bij de eerste twee PzH’s zijn bij de opstart van de werkzaamheden enkele zaken opgevallen. Ondanks dat er weinig kilometers zijn gereden met de voertuigen zijn een aantal kleine, provisorisch herstelde, schades naar voren gekomen. Van een scheur in het metaal van de bestuurdersstoel en gaspedaal tot problemen met de MICMOS en compleet versleten pads. De voertuigen zijn dan ook nauwkeurig nagekeken en bijna alle mankementen zijn hersteld of een component is compleet vervangen.

Landsvoorraad/logistieke reserve

In eerste instantie zullen de PzH’s van de 41e Afdeling Artillerie met de meeste storingen worden omgewisseld door voertuigen uit het complex Oudemolen. Om te zorgen dat de landsvoorraad niet achteruit gaat qua inzetbaarheid heeft het MatlogCo hier een onderhoudsstrategie voor ontwikkeld. De systeemintegrator PzH van de Afdeling Techniek heeft i.s.m. Staf MatlogCo, de Defensie Uitleen Organisatie (DUO) en 300 Matlogcompagnie, een eerste opzet uitgewerkt om te zorgen dat het onderhoud wordt gewaarborgd. Dit betekent o.a. dat ook 300 Matlogcompagnie PzH’s gaat onderhouden. Momenteel is dit alleen voorbehouden aan 431 Herstelpeloton en de Afdeling Techniek.

Het in het leven roepen van extra onderhoudscapaciteit is niet a la minute geregeld. De grootste uitdagingen liggen in het opleiden van monteurs, het aanpassen van de infrastructuur en het aanschaffen van gereedschapsuitrustingen. Ook voor de DUO zijn er wijzigingen. Denk hierbij aan het opleiden van personeel om met de PzH te kunnen rijden en het werken op een dislocatie (complex Oudemolen).

Uitvoeren van het DLM bij de Afdeling Techniek

Voor het uitvoeren van het DLM moeten de Pantserhouwitsers eens per vijf jaar naar de Afdeling Techniek in Leusden worden gebracht. Hier worden onder andere de brandstofzakken en kernen, de rem- en vooruitbreng-inrichting en het rubber bij het kanonschild vervangen. Daarnaast wordt de complete toren gelift voor het nakijken van de lagers.

Ook wordt het personeel van de Afdeling Techniek specifiek opgeleid voor het uitvoeren van het DLM en schaffen zij hier speciaal gereedschap voor aan. Tevens is besloten om het ILM aan de Driver Trainer Vehicles (DTV’s) over te hevelen naar 300 Matlogcompagnie. Hierdoor wordt bij de Afdeling Techniek de benodigde capaciteit vrijgespeeld voor het kunnen uitvoeren van het DLM.

Om de opleidings- en trainingscyclus van de 41e Afdeling Artillerie zoveel mogelijk te ontlasten krijgt de Afdeling bij het aanbieden van een PzH voor het uitvoeren van het DLM hiervoor een voertuig uit het complex Oudemolen terug.

Verhoogde inzetbaarheid

Door het reactiveren van de pantserhouwitsers, het hebben van landsvoorraad en het uitvoeren van het DLM wordt de inzetbaarheid van de vloot verhoogd en beschikt de artillerie sinds jaren weer over voortzettingsvermogen!

Voor grondgebonden systemen kent het MatlogCo twee soorten onderhoud. Het Intermediate Level Maintenance (ILM) en het Depot Level Maintenance (DLM).

Het ILM is een jaarlijks terugkerend onderhoud en wordt uitgevoerd door technisch geschoold personeel van de hersteleenheden. Met basis gereedschap, meet- en testapparatuur en bedrijfsstoffen moeten zij dit onderhoud te velde en met beperkte onderhoudsfaciliteiten (mobiele werkplaatsen) kunnen uitvoeren. De primaire taak is de instandhouding van het materieel van de gebruikende eenheden en wordt uitgevoerd door brigadeherstelcompagnieën, 300 Matlogcompagnie en/of civiele partners.

Het DLM wordt ook uitgevoerd door technisch geschoold personeel maar vindt, voor de PzH, eens per vijf en tien jaar plaats. Dit onderhoud wordt met uitgebreidere gereedschappen, meet- en testapparatuur uitgevoerd en vindt plaats in speciale werkplaatsen van Defensie, zoals de Afdeling Techniek van het MatlogCo in Leusden.

De eerste PzH’s rijden sinds 2005 rond bij het CLAS. Toentertijd is besloten geen DLM uit te voeren aan de PzH’s. Veertien jaar later heeft het wapensysteemmanagement door voortschrijdend inzicht vastgesteld dat het toch noodzakelijk is om DLM uit te voeren om de benodigde inzetbaarheid te kunnen garanderen.

Tijdens deze reactivering wordt zowel het ILM als DLM door de Afdeling Techniek uitgevoerd.

Auteurs:

Majoor Tjerk Dijkstra en Kees Nieuwendijk

Gegevens over de auteurs:

Majoor Tjerk Dijkstra is Instandhoudingsmanager bij de Sectie Operaties van Staf Matlogco. Hij heeft de pantserhouwitsers en mortieren in zijn pakket. De instandhoudingsmanager is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van zijn/haar wapensystemen tijdens de instandhoudingsfase.

Kees Nieuwendijk is Hoofd Sectie Operaties van Staf Matlogco. Het Materieellogistiek Commando Land (Matlogco) is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de grondgebonden (wapen) systemen van alle defensieonderdelen. De Sectie Operaties monitort de voortgang van het onderhoudsplan en stuurt zo nodig bij.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB