Beste veteranen, oudgedienden en actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie,

De Korpscommandanten van het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie nodigen u, mede namens de Wapenoudste der Artillerie, uit voor de jaarlijkse reünie voor veteranen, oudgedienden en actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie op zaterdag 9 september 2023 op de Legerplaats bij Oldebroek. De organisatie is in handen van het VustCo met ondersteuning van de Stichting Korps Veldartillerie, de Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie en het Nederlands Artillerie Museum.

Programma:
13:00 – 14:00 uur  Ontvangst met koffie/thee en cake bij de brandweerkazerne
14:00 – 14:15 uur  Opening en welkom door de Wapenoudste der Artillerie, Gen-Maj W. Rietdijk
13.30 uur               Bar open, gezellig samenzijn en evt. gelegenheid om de Historische Collecties
(KVA en KRA) en het Veteranenhuis Artillerie ’t Harde te bezoeken
16.00 uur               Maaltijd (blauwe hap)
18.00 uur               Tap toe en einde reünie

De dag is voorzien van een hapje en een drankje. Voor extra consumpties is de mogelijkheid om te pinnen. Mocht u met de trein komen dan is vervoer beschikbaar vanaf het station ’t Harde naar de LBO en vv. Komt u met de auto volg dan de bewegwijzering naar de parkeerplaats op het ASK. Registratie en uitreiken consumptiebonnen vinden plaats bij de ingang van de achterpoort van de kazerne ASK.

Aanmelding:
Let op! Om deel te kunnen nemen, dient u bij binnenkomst een geldig ID-bewijs te kunnen tonen.
Aanmelden is vereist i.v.m. de voeding en voeding allergieën en kan dmv een email naar: vustco.veteranenzaken@mindef.nl, onder vermelding van:

  • Naam, voornaam
  • Voeding en/of dieetwensen
  • Evt vervoer vanaf station ’t Harde naar LbO en vv.
  • Welk Korps

Sluitingsdatum aanmelding reünie: 1 september 2023

Wij hopen u op deze dag in groten getale te mogen begroeten en hopen dat het gezellige middag mag worden.

Kol M.W.A.M. Roelen                                                  Lkol J. van der Veer
Korpscommandant Korps Veldartillerie                      Korpscommandant Korps Rijdende Artillerie

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB