Op zaterdag 9 september j.l. heeft weer de jaarlijkse reünie van het korps Veldartillerie en korps Rijdende artillerie plaatsgevonden. Net zoals andere jaren vond dit plaats op de LBO in en rond de brandweerkazerne.

De reünie vond tegelijkertijd plaats met de Open Monumentendag waarbij de LBO met haar musea open stond voor het publiek. Menig reünist heeft dan ook een kijkje genomen op de Open Monumenten dag. Zoals gebruikelijk werd de reünie geopend met een speech van onze wapenoudste Genm W.S. Rietdijk en werd het afgesloten met een rijstmaaltijd geserveerd door Paresto. Opvallend was dat steeds meer reünisten eigen lichting lijstjes hadden en daarmee anderen aanmoedigden om ook te komen. Nu werd niet actief dienend personeel nog uitgenodigd via social media. Volgend jaar moet er een data base veteranen zijn waardoor we meer mensen ook persoonlijk kunnen uitnodigen. Mogelijk hebben we daardoor volgend jaar een nog hogere opkomst. De grote opkomst van bijna 300 personen, het schitterende weer en de perfecte ondersteuning van de brandweer en militairen van het VustCo hebben gezorgd dat een ieder enthousiast terugkijkt op de reünie van 2023.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB