Reünie 7 oktober 2021 lichting 74-4 School Reserve-Officieren Artillerie

“Old soldiers never die, they just fade away”. Dat wilden we niet, het werd dus tijd na vijf jaar voor onze tweede reünie! Bij de 1e reünie in 2016 was het gelukt om iedereen via de diverse routes, archieven, contacten en sociale media weer terug te vinden. De meesten hebben toen aangegeven hier zeker bij te willen zijn. Door moed, beleid en trouw is het resultaat 1 en 2 geweldig (80-90%). Bij de 2e reünie hebben we ook teruggedacht aan de maatjes uit 1974-1975, met name degenen die te vroeg zijn overleden. We waren in die periode “broeders” in lief en leed. Ook leerden we elkaar toen kennen, werkten samen, steunden elkaar, deelden het enthousiasme en de SROA-bar (niet te vergeten). Natuurlijk hebben we nu weer een geweldig feestje gehad. Verleden en heden werden besproken. We hadden alle medewerking van het museum/VOA op de Knobbel van met name Johan Kurk en Cees Damen. In het museum werden we door de vrijwillig(st)ers vriendelijk ontvangen en hebben we weer kennis gemaakt met het artillerie verleden, met name het paviljoen 3 (o.a. Meidagen van 1940). Tijdens de 1e reünie in 2016 wilden we bij dit paviljoen ons “steentje” bijdragen en werd onze leus: “SROA 74-4 accepteert geen blote pop, maar adopteert een oude kanonnier”. Toen konden we een bijdrage van € 650.- overmaken aan de voorzitter Bart Rosengarten voor een nieuw uniform oude stijl.

1. Jan Mulder, 2. Tim van der Brugh (begeleider), 3. Ed van der Velden, 4. Henk van Wankum, 5. Arjan van Lit, 6. Frans Kruis, 7. Gerard ter Horst, 8. Pieter Boelhouwer, 9. Mathijs Boschman, 10. Ruud Timmer, 11. Willem van Poele, 12. Durk Elzinga, 13. Frans Klein, 14. Pieter van der Bijl, 15. Johan van Kleef, 16. Hans Dreese, 17. Ger Nellen, 18. Carel van Baalen, 19. John Dik, 20. Rinze de Boer, 21. Toon Oonk, 22. Mathijs Heuts, 23. Ronald Paans, 24. Gerard van de Brink, 25. Henk Paans, 26. Aad Slingerland, 27. Jacques van de Laar, 28. Jan Linssen, 29. Robert Suttorp. (lichting 1974-4 SROA)

Bij deze 2e reünie waren drie “oude” instructeurs aanwezig: allen toen kap Durk Elzinga, kap Hans Dreese en wmr Gerard ter Horst; allen nog “jong” en gelukkig gezond. Met een donderend schot van de 25 ponder hebben we deze dag “ingeschoten” en waren we weer omringd door de bekende en nooit te vergeten kruitdamp. We hebben een bijzondere dag gehad, waarbij we volop in de zon op die mooie “Epertepel” geweldig hebben genoten van de herinneringen. Alle 65/70-plussers hebben aangegeven over 3 jaren weer opnieuw een reünie te willen houden. Dat wordt dan ons jubileum 50 jaren (1974-2024), dus allemaal van harte welkom. Graag iedereen tot ziens en blijf gezond!

Mr. Jan Mulder, kap (res) bd, ook secretaris VOA-Noord

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB