post-1_image0.jpg

ScanEagle op ASK

Jaren na de introductie, en aan de vooravond van de introductie van de opvolger Integrator, vond op 29 januari 2019 de eerste vlucht van de ScanEagle vanaf het Artillerie Schietkamp (ASK) plaats.

Na een grondige studie van het beschikbare terrein en de geldende wet- en regelgeving, maakte 107 Arial Systems Battery van het JISTARC haar eerste vlucht vanaf het ASK. Dit is een doorbraak vanuit opleidings- en trainingsoogpunt omdat 107 ASBt gelegerd is op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne (LtK) die tegen het ASK aan ligt, en omdat er vrijwel dagelijks gebruik gemaakt kan worden van het ASK.

Het ASK biedt schiet- en oefenfaciliteiten voor een groot scala aan gebruikers. Naast het schieten met artillerie en mortieren zijn er mogelijkheden voor schietoefeningen met diverse kleinkaliber wapens en de laatste jaren neemt het oefenen met (ondersteuning van) luchtvaartuigen een steeds grotere vlucht. Het ASK beschikt over een gereserveerd deel van het Nederlandse luchtruim en hiervan wordt veel gebruik van gemaakt voor oefeningen met (L)RPAS, helikopters en vliegtuigen.

Vluchten met de ScanEagle boven het ASK hebben wel eerder plaatsgevonden, maar kenden dan een start- en landingslocatie elders. Met mogelijkheden die het ASK biedt is dit niet langer nodig, en wordt vliegen boven het ASK dus veel eenvoudiger. Dat is winst voor 107 ASBt maar ook voor de grondgebonden vuursteun, die de ScanEagle kan gebruiken voor doelopsporing en -analyse. Zo kan het inzetten van artillerie en mortieren ook eenvoudiger beoefend worden met het huidige Remote Piloted Aircraft System ScanEagle en in de toekomst met de nog modernere Integrator.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB