Barbara-vanderedactie

Sinds de Corona-crisis…

In de jaren na het vallen van de Berlijnse muur begon ieder beleidsstuk of opinieartikel zo ongeveer met de zinsnede: “sinds het vallen van de muur…”. Zo’n periode lijkt nu weer aangebroken alleen nu moet alles beginnen met “sinds de Corona-crisis…”. Natuurlijk is het zo dat wereldschokkende gebeurtenissen hun weerslag hebben en vandaar dat onze voorzitter er in zijn voorwoord op terug zal komen. Maar de voorzitter zou de voorzitter niet zijn als hij daar niet zijn geheel eigen draai aan zou geven.

Ik als simpel eindredacteur heb gewoon mijn best gedaan om de Barbara te vullen met voor u zo interessant en onderhoudend mogelijke artikelen. Zonder ijdel te worden denk ik dat we daar in geslaagd zijn, vooral door de bijdrages van de scribenten.

U vindt boeiend materiaal op operationeel vlak van onze Afdeling.

Technisch is er veel te halen voor zowel de veld- (upgrade van de Pzh) als voor de luchtdoelartillerie (Stingers aan boord van Marine schepen).

Historisch vindt u het tweede deel van Nederlands Indië maar ook het eerste deel van een serie over Market Garden, maar dan uit Duits perspectief. Dit artikel van de Kolonel Hans van Dalen beveel ik zeer in uw aandacht aan. Market Garden kennen we misschien wel ten overvloede vanuit geallieerd perspectief. Wellicht is dat perspectief ook wel wat gekleurd. Nu zien we ook de Duitse kant en wordt het misschien nog duidelijker waarom de afloop van deze operatie was zoals die was.

Het nieuwe hoogtepunt van deze Sinte Barbara is misschien wel het interview met de nieuwe Wapenoudste. Opgeschreven in een onregelmatig verschijnende column van de generaal “Op Uw Posten”. U merkt het BESVA voorschrift heeft wederom een bijdrage geleverd aan de gebruikte terminologie.

Enen van de redenen van bestaan van een Wapenoudste is dat hij “stof doet opwaaien” om te voor komen dat we zaken “door het stof niet zien”. Wel met die reden van bestaan heeft deze Wapenoudste geen enkele moeite. In zijn toespraak op de Jaardag heeft hij een aantal hardere noten gekraakt en dat vroeg om een nadere toelichting. Let wel Wapenoudstes zijn geen revolutionairen dus verwacht geen opruiend geschrift. Echter, naar ons zelf kijken met een gezonde dosis zelfkritiek is heel goed en dat is precies de oproep van de generaal.

Ook de afdelingen hebben hun best gedaan om een bijdrage te kunnen leveren en dat was vast niet eenvoudig zonder de periodieke bijeenkomsten.

Kortom, een lezenswaardig exemplaar in een bijzondere periode. Het nummer is iets later dan u verwacht heeft maar ook dat is natuurlijk te wijten aan die vermaledijde crisis.

Uw eindredacteur

Teun Baartman

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB