Sinte Barbara Archief

Categorie
Selecteer een categorie
Categorie
Editie
Selecteer een editie
Editie
Bericht van uw penningmeester
Voor het jaar 2024 wordt de contributie voor het lidmaatschap niet verhoogd. Automatische incasso: het ...
De zekerheid van die goeie ouwe Koude Oorlog…
Misschien herkent u deze Eigen Troepen nog wel. Het is er één uit het verleden. ...
OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2024
CONVOCATIE Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van ...
VOLHARDEND, VERBINDEND, en HELDERE VISIE
In het bijzijn van zijn echtgenote heeft Lkol Eric Jansma op 13 september de Artillerielegpenning ...
Helden op kunstwerken
Op 25 oktober 2023 heeft in het gemeentehuis van de gemeente Westland de naamgevingsceremonie van ...
Reünie 
Op zaterdag 9 september j.l. heeft weer de jaarlijkse reünie van het korps Veldartillerie en ...
1998-2023 Ontwikkelingen Grondgebonden Vuursteun en Grondgebonden Luchtverdediging
De inhoud van de Sinte Barbara was natuurlijk een afspiegeling/afgeleide van wat er in de ...
De Sinte Barbara in de laatste 25 jaar
    Het Verenigingsblad Sinte Barbara In de afgelopen 25 jaar, van 1998 t/m 2023, ...
MIJN VOA LEVEN
Mijn kennismaking met de Vereniging Officieren Artillerie was op 01 juli 1958, de dag waarop ...
MIJN ERVARING MET DE VOA LICHTING 1954 VI
LICHTING 1954 VI Op 23 september 1955 genieten wij als cornet van een diner “A ...
75 jaar VOA voorzitters 
75 jaar VOA voorzitters Op 8 oktober 1948, enkele weken voordat hij de dienst met ...
DE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE IN MIJN LEVEN
De titel geeft aan dat dit artikel een overzicht geeft van geschiedkundige feiten die ik ...
Artillery Business Club 
In 2017 was het dan zover en werd de jongste loot aan de VOA-boom opgericht ...
ABC & VUSTCO
Inleiding In 2022 hebben de stichting Artillery Business Club (ABC) en het Vuursteuncommando (Vustco) de ...
“Fires in contemporary warfighting” 
Op 21 sep 2023 heeft het Vuursteun Symposium weer plaatsgevonden op de Legerplaats bij Oldebroek. ...
VETERANEN
VETERANEN Nederland kent in totaal ongeveer 130.000 militaire veteranen. Deze groep bestaat uit ongeveer 100.000 ...
Vechten met Vuur binnen de brigade: diepe vuren 
In het vorige artikel “vechten met Vuur binnen de brigade, een kort overzicht” zijn kort ...
Tussentijdse stand van zaken ‘Multi-project Versterken Vuursteun’
In de eerste St Barbara van dit jaar is aandacht besteed aan de projectorganisatie en ...
Artillery in British Warfare
Artillery in British Warfare</p> <p>The History of the British Artillery is a tale of innovation, ...
Afschrikking 2.0
Dames en heren, De Vereniging Officieren Artillerie werd opgericht op 12 november 1948 en bestaat ...
Login ledengedeelte VOAWEB