Stoltzer Wettiner 2022

 

Een kleine delegatie van de Abt heeft in de periode 7 t/m 16 maart deelgenomen aan de oefening Stoltzer Wettiner in het Duitse Wildflecken. De oefening stond in het teken van onze deelname aan de VJTF 22-24 specifiek in 2022 gaat het hier om de zgn. stand-up periode. Een oefening die, gezien de huidige situatie des te meer aangeeft wat het nut en belang is van optimale internationale samenwerking.

Het primaire doel van de oefening van het uitvoeren van een CPX (command post exercise) die dit keer onder leiding stond van de Duitse 37e Panzergrenadier Brigade, waarbij alle elementen die onderdeel uitmaken va de VJTF aanwezig waren, waaronder dus ook het multinationale artillerie bataljon (afdeling onder de leiding van 345ArtLehr bataljon). De diverse bataljonsstaven, waren gedurende de oefening het zgn. PTA (primary training audience) waarbij er een volledige commandovoering cyclus werd doorlopen t/m batterij niveau inclusief rehearsel.

Om zo realistisch mogelijk te trainen werd er gebruik gemaakt van een oefenscenario, een fictief gewapend conflict welke zich afspeelde in Noorwegen. De computer speelt een belangrijke rol in de oefening Stoltzer Wettiner, waarbij de commandant achter een computerscherm zit en zijn bevelen kan doorgeven. Het KORA simulatie systeem, ontwikkeld door de Bundeswehr biedt een realistische simulatie van het strijdtoneel, inclusief gevechtspauzes, verplaatsingen, logistiek en uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor de vuursteun.

Het systeem dwingt je om snel en adequaat na te denken op onverwachte ontwikkelingen. Als batterij commandant dien je dus te reageren op hetgeen in KORA gebeurd. Denk hierbij aan het verplaatsen van/ naar nieuwe AMA’s, het uitvoeren van herbevoorradingen en uiteraard het afgeven van heel veel fire missions. Ook nu speelt nu de dreiging van CBF een enorm belangrijke rol, waarbij langdurig stilstaan op een afvuurlocatie definitief tot het verleden behoord. Een continue dreiging van WLR (wapen locatie radars), drones en vijandelijke verkenners zorgt ervoor dat je wordt genoodzaakt altijd dynamisch te blijven optreden.

Om dit allemaal met elkaar te laten communiceren en de vuursteunketen in multinationaal verband werkend te maken, wordt gebruik gemaakt van ASCA. Kortweg zorgt dit systeem ervoor dat een CFF (Call for fire) verstuurd vanuit het Duitse FDC (Fire direction center) centraal bij ons FDC via AFSIS binnenkomt. Binnen de multinationale afdeling maken we hiervoor gebruik van een die altijd naast het Duitse ASCA voertuig dient te staan en zodoende de FM’s kan doorsturen naar de FDC’s van de pelotons, maar daarnaast ook verantwoordelijk is om alle reports en returns door te sturen naar de Duitse CP, waar door zorg van een Nederlandse liaison de meldingen terecht komen bij de juiste spelers.

Afgelopen oefening hebben we deze procedures uitvoerig kunnen trainen en evalueren. Zo kunnen we onze lessons identified direct omzetten in lessons learned. Een waardevolle en leerzame oefening met wederom ruimte voor goede integratie en afstemming. Het is nu zaak om voor te bereiden op de oefening Wettiner Heide, die in het teken staat van certificering van de VJTF brigade.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB