Barbara-vanderedactie

Stoom en kokend water

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2021. Weer een jaar om eigenlijk maar weer snel te vergeten als het om kameraadschap en verenigingsleven gaat. We hebben ons er zo goed en kwaad als mogelijk door heen geslagen, met onze spreekwoordelijke Korpsgeest maar leuk was anders.

Dit nummer volgt heel snel op het vorige maar dat is om er voor te zorgen dat u de feestdagen zonder al te veel gebrek aan mentale Klasse V kunt door komen. Bovendien is het traditie dat het laatste nummer een klein beetje met “stoom en kokend water” tot stand komt. Helaas vindt u in dit nummer geen afdelingsnieuws. De tijd tussen het vorige nummer en het laatste is zo kort dat de afdelingen nog niet met hun bijdrages konden aanleveren. Deze treft u dus weer aan in het eerste nummer van 2022.

Desalniettemin. We zijn in het vorige nummer begonnen met een nieuwe rubriek. Alle Beschikbare Artillerie heeft de bedoeling om een professionele discussie te ontsteken en dat is, zeker voor de eerste keer, voortreffelijk gelukt. U vindt onder de kop Reacties een viertal zeer interessante zienswijzen van niet de eerste de beste militaire denkers. Zelfs van buiten ons wapen.

Er is ook weer een nieuw dilemma geplaatst. Dit keer in de vorm van een Tactical Decision Game. Laat uw tactische brein maar eens kraken en verzin een briljante en uitvoerbare oplossing.

Verder vindt u een keur aan interessante artikelen. Van militair historie, via nieuwlichterij over een adaptieve krijgsmacht naar een fotoverslag over de commando-overdracht van 41 Afdeling. En nog veel meer.

Rest mij om u en uw geliefden een zeer gezegend, gezond en kameraadschappelijk 2022 toe te wensen .

In het bijzonder wil ik Anke en Piet heel veel kracht toewensen. Ze staan vlak voor het begin van een moeilijke en levensgevaarlijke strijd, maar ze staan niet alleen, ik weet zeker dat ze kunnen rekenen op de kracht van de positieve energie en van de gebeden van alle VOA-leden.

Hou vol Anke en Piet. Het gaat jullie lukken!

Teun Baartman

Kolonel b.d. der Artillerie

Eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB