Tamboers in actie

Zaterdag 11 juli was het weer zover! We waren met 37 blazers en 8 tamboers weer “op de kazerne”. Voorafgaande aan de repetitie is er vrijdag “kwartier” gemaakt door een zestal vrijwilligers om de sporthal en de museumzaal “coronaproef” te maken.

Er waren met tape kruisjes gezet waar de stoelen moesten staan en deze stoelen waren weer gedesinfecteerd. Looproutes werden aangegeven enz., enz. Zaterdagochtend was iedereen vanaf 9.15 uur welkom maar bij de poort was het al dringen geblazen om binnen te komen. Bij de deur van de sporthal gaf Frits de aanwijzingen hoe verder te handelen. Bij de eerste tafel was je handen. Bij de tweede tafel de presentielijst tekenen en bij de derde tafel de koffie. We hadden ook nog geluk op een heerlijke traktatie van Klaas Kampen die zijn verjaardag vierde. Om 9.35 uur nam ieder zijn plaats in om de toespraak van Frits aan te horen en om 9.50 uur zat iedereen te popelen om te starten met de repetitie. Tien minuten te vroeg dus! aanvang van de repetitie.

Uiteraard eerst een koraal maar daarna meteen de Artilleriemars zoals dat hoort. Zang was nog uit den boze maar dirigent Peter van Dinther gaf aan dat neuriën wel is toegestaan en dat gebeurde dan ook uit vollen borst. Peter was ook zeer te spreken over de klank die nog voort kwam na drie maanden rust. Zeker was het wel te merken dat het embouchure op was toen Frits om 11.45 uur kwam vertellen dat het restaurant nog niet gereed was voor de lunch en of we een halfuurtje langer konden repeteren. Dat hebben we gevoeld! Na de lunch (die vlot en soepel verliep) gingen we de laatste etappe nog even repeteren.

Al teruglopende konden we ook horen dat de tamboers al weer fanatiek aan de gang zijn. Vanuit het museum kwamen prachtige tromroffels naar buiten en kon je horen dat er met veel enthousiasme gerepeteerd werd.

Na afloop was de vraag of er een aantal vrijwilligers waren om de stoelen weer te desinfecteren en op te ruimen. Binnen de kortste tijd stonden er 10 man om de stoelen heen en was alles weer snel klaar.

Buiten wachtte nog een heerlijke koele versnapering die zoals gewoonlijk door Frits was geregeld. Chapeau voor u allen hoe we deze repetitie hebben beleefd en aan de vrijwilligers die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen.

We kijken nu al weer uit naar de volgende repetitie op 12 september.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB