Barbara-vanderedactie

Terugblik

Het laatste nummer van 2022 ligt voor u, het is al 2023 dus ik ben weer aan de late kant. Dat was u ook al opgevallen want ik lees in de notulen van de Ledenraad dat bij een goed en professioneel blad (compliment) ook een regelmatige verschijning hoort (terechte kritiek).

Dit klopt helemaal en ik zal er alles aan doen om dat in 2023 beter te laten verlopen. Ik weet zeker dat de hele redactie zich dit aantrekt en ik hoop dan ook dat ook zij wat meer tijd kunnen vinden in het nieuwe verenigingsjaar. Einde boetedoening!

Het jaar 2022 heeft ons laten zien waarom we in de Koude Oorlog zoveel aandacht hebben besteed aan geloofwaardige afschrikking. Tevens laat het ons zien wat er gebeurt als je daar mee stopt. Oorlog om de hoek is het gevolg.

Laten we ons niet vergissen, die oorlog is de onze. Niet alleen omdat we een belangrijk deel van onze krijgsmacht inzetten (in materiële en financiële zin) maar ook omdat het laat zien dat we op dit moment absoluut niet klaar zijn voor meer dan slechts het ondersteunen van Oekraïne.

Om die laatste constatering te veranderen zijn we er niet met een paar miljard euro extra in het defensiebudget. Dit betekent een langjarige investering in opleiding en training, in legervorming, in doctrine-ontwikkeling, in de opbouw van een nationale defensie-industrie in een ommezwaai in het nationale denken over nut en noodzaak van een Krijgsmacht, om maar een paar langdurige trajecten te noemen.

In dit nummer vindt u naast de gebruikelijke interessante artikelen ook de traditiegetrouwe terugblik in foto’s op ons verenigingsleven. Onze vormgever heeft zich er weer extra op uitgeleefd en ik wens u veel plezier bij het terughalen van die mooie herinneringen.

Onze oud-voorzitter kon het ook weer niet laten. Hij levert een zeer interessant artikel af over de Ruimte als nieuw domein waarin we als Krijgsmacht geïnteresseerd moeten raken

Verder weer twee sterke artikelen van onze gewaardeerde gastschrijver Kolonel Hans van Dalen. Misschien wat minder Artilleristisch van aard maar ik ken onze leden als breed geïnteresseerd.

Ik wens u tot slot een zeer gezegend, gezond en strijdvaardig 2023. We zullen het met zijn allen nodig hebben.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB