To Live Fire or not to Live Fire

De belangrijkste training binnen de vuursteunketen is altijd, terecht, de Live Firing Exercise (LFX) geweest. Hierbij komen alle aspecten aan bod in de vuursteun keten maar worden ook de logistiek, de verbindingen en de Command en Control (C2) getraind.

Buiten de live firing heeft er natuurlijk altijd ook dry training, ketentraining, proceduretraining plaats gevonden. De Forward Observer (FO) wordt al jarenlang getraind in de simulator, vroeger in de BT33, tot 2018 in de waarnemerstrainer en sinds kort in het Joint Fires Training and Exercise System(JFTES). Deze laatste is op dit moment operationeel in verschillende uitvoeringen in Havelte, Schaarbergen, Doorn, ’t Harde en Oirschot. De mobiele versie kan bij missies en oefeningen overal worden ingezet. De PzH bedieningen gebruiken diverse types van de Fire Mission Trainer (FMT) voor hun simulatie, zowel op vaste locatie in ’t Harde en Idar Oberstein als ingebouwd in het stuk tijdens een Field Training Exercise (FTX). Daarnaast wordt voor de PzH Pzhuhooiuuhoihoihoi ze bedieningen de Advanced Turret Trainer (ATT ) ingevoerd. Buiten al deze schieten gerelateerde training voeren alle eenheden op alle niveaus oefeningen uit om het tactisch optreden te trainen.

De diverse simulatoren worden steeds geavanceerder zoals de JFTES en de ATT. Daarnaast ontstaan er steeds meer beperkingen voor het uitvoeren van een LFX, dit wordt veroorzaakt door reductie van het maximaal aantal schoten op bv het ASK, geluidsbeperkingen die per schietdag worden berekend op schietterreinen in Duitsland en de grote mal onveilig gebied voor de Excalibur granaat. Deze laatste verschieten we daardoor nu alleen in Zweden. Ook kost aanschaf, opslag en instandhouding van groot kaliber munitie gewoon veel geld.

Live Firing tbv de vuursteunketen is vastgelegd in een schiettabel, deze is recent door het Vuursteuncommando (Vustco) en het Schiet Instructie en Controle Team (SICT) i.s.m. alle eenheden geëvalueerd en wordt binnenkort gepubliceerd. Voor de langere termijn is mij gevraagd te kijken naar de verhouding LFX versus simulatie met een realistische schiettabel, gekoppeld aan de operationele gereedheidstellingsfilosofie 2021 (OGF 21) waarbij de huidige simulatoren een belangrijke rol spelen. Behoud van vakmanschap is hierbij een belangrijke pijler. De bedoeling is om C-Vustco begin volgend jaar van een advies te voorzien zodat hij een besluit kan nemen over welke richting we opgaan.

Factoren van invloed hierbij zijn kwaliteit en capaciteit van simulatoren, randvoorwaarden voor live firing , zoals beschikbaarheid van munitie, schietterreinen, ondersteuning etc. Waar we ook rekening mee moeten houden is de live firing behoefte van de PzH- en mortierbedieningen. Deze werd tot nu toe grotendeels afgedekt door de behoefte van de FOs. Als de FOs meer in de JFTES gaan trainen moet voorkomen worden dat de PzH- en mortierbedieningen te weinig live firing uitvoeren. Ook heeft het ontwikkelen van het Training Support Package(TSP) voor het Fire Support Team (FST) en de FST evaluatie invloed op de toekomstige live firing.

Een aantal belangrijke argumenten voor live firing zijn, ervaren wat er gebeurd op stuks-, groeps- en pelotonsniveau bij het schieten en het ervaren van het effect van indirect vuur door de FOs. Ook is het grote voordeel van live firing dat alle aspecten worden getraind. Niet alleen het schieten maar ook de communicatie binnen de vuursteunketen, de complete logistiek (bevo, transport en herstel) en de commandovoering. Daarnaast is de bijdrage van Murphy ’s aanwezigheid in de stelling en op de waarnemingspost aan de ervaringsopbouw niet te onderschatten.

Voordelen van simulatie zijn voor de FO veel realistischere omstandigheden, doelen bewegen, doelen bevinden zich op realistischere gevechtsafstanden, alle munitietypen, geen veiligheidsbeperkingen en op de langere termijn is simulatie gewoon goedkoper. Voor de PzH stuksbedieningen kunnen in de diverse simulators alle handelingen getraind worden inclusief allerlei opgespeelde storingen. Wat wegvalt is uiteraard het ervaren van het geweld bij het afgeven van een schot. Het (deels) afleggen van certificeringen in de simulator heeft als voordeel dat er altijd onder dezelfde omstandigheden wordt getoetst.

Opties voor de toekomst zijn meer gebruik van simulatoren, koppelen van simulatoren, gebruik van oefenmunitie, gebruik van goedkopere wapensystemen en munitie t.b.v. training, gefaseerd trainen (just in time just enough). Deze verschillende oplossingen worden de komende tijd verder ontwikkeld.

Mijn voorlopige conclusie is dat we wel minder kunnen schieten en meer kunnen doen in de simulator, niet alleen uit financiële overwegingen maar ook omdat dat gewoon betere realistischere training is. Maar dat simulatie nooit live firing volledig kan vervangen is ook duidelijk.

Het lijkt mij interessant om te horen of u ideeën of oplossingen heeft die ons kunnen helpen om een toekomstbestendige getrainde vuursteunketen te houden. U kunt mij daarover mailen op RFD.vd.Werf@mindef.nl.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB