Toespraak Wapenoudste ter gelegenheid van de 344ste jaardag Artillerie

Wapenoudste Genmaj W.S. Rietdijk tijdens de digitale jaardag 14 januari 2021.
Login ledengedeelte VOAWEB