TOZT Spartan Attack

Op 5 september 2022 vertrokken de Afdeling commandogroep, afgevaardigden vanuit de Afdelingsstaf en de Batterij commandogroepen van de 41e Afdeling Artillerie naar Duitsland voor een tactische oefening zonder troepen (TOZT). De oefening stond in het teken van het doorlopen van het commandovoeringsproces, het verzorgen van een presentatie te velde en met elkaar in gesprek gaan over de gemaakte keuzes.

 

 

In de week voorafgaand aan de TOZT had de Afdelingsstaf hun eigen commandovoeringsproces doorlopen nadat zij van het hogere niveau de bevelsuitgifte ‘Spartan Attack’ hadden ontvangen. Vervolgens werd er aan het einde van die week een bevelsuitgifte gedaan aan het onderliggende niveau, de batterij commandogroepen.

Tijdens de oefening werd een hotel in het oord Wolfhagen gebruikt als uitvalsbasis. Vanuit die locatie vonden op maandag en dinsdag de verkenningen plaats en werden de terugkoppelingen met de commandant gedaan.

Het scenario van ‘Spartan Attack’ was het voeren van een aanvallend gevecht. Diverse objecten, zoals de Ederdam, moesten door de manoeuvre eenheden worden overmeesterd waarbij onze eenheden ondersteunden door het leveren van vuursteun.
Tijdens dat scenario springen de gevechtsbatterijen van artillerie manoeuvre area (AMA) naar AMA waarbij zij ondersteund worden door de Hoofdkwartierbatterij en forward command post (FCP).
Centraal stond het implementeren van de logistieke bevoorrading en het gebruik van communicatiemiddelen tijdens de gehele operatie.

Gedurende de TOZT presenteerden de Batterij commandogroepen hun inzet tijdens de operatie. Aangezien het een presentatie te velde was kregen de toehoorders ook direct een goed beeld van de omgeving en kon er na afloop van iedere presentatie een discussie worden gevoerd over bepaalde keuzes. De nadruk bij de gevechtsbatterijen lag op hun wijze van optreden in de diverse AMA’s, maar bijvoorbeeld ook hun zienswijze in de logistieke ondersteuning werd daarin benoemd.
Bij de Hoofdkwartierbatterij werd er meer ingegaan op de manier van het inrichten van het gebied aangezien zij in het scenario vele onderbevelstellingen hadden gekregen. Hoe richt je een tactisch gebied in terwijl er 24 Scania’s vanuit B&T bij je staan? En hoe ziet de bevoorradingslijn eruit vanuit de Brigade support area (BSA) tot aan de gevechtsbatterijen?

De Afdelingsstaf presenteerden hun wijze van optreden met de FCP. Zo presenteerde de Afdelingsadjudant Kurvers hoe de FCP te velde een gebied betrekt en ging de Kapitein van Gelder, vanuit zijn functie als S6, specifiek in op de inzet van communicatiemiddelen tijdens de operatie. Hoe kun je een goede communicatie behouden terwijl de eenheden minstens 20 km van de main command post (MCP) zijn verwijderd? En hoe kan het TITAAN netwerk uitgerold worden zodat er op een veilige manier kan worden gecommuniceerd?
Op de laatste middag van de TOZT heeft de Lkol Koolhof, als voormalig cavalerie eskadron commandant, belicht hoe een vijandelijke tank eenheid in het desbetreffende gebied waarschijnlijk zou optreden. Gevolgd door de Majoor Schotmeijer die zijn kennis deelde op het gebied van het luchtoptreden tijdens de operatie. Door de toelichting van beide functionarissen werd er voor de aanwezigen meer beeld gecreëerd over het mogelijke optreden van de vijand.

Afsluitend kunnen we concluderen dat het een zeer succesvolle TOZT is geweest. Er zijn diverse inzichten gedeeld, wijze van optreden ter discussie gesteld en er is meer eenheid van opvatting gekomen over het optreden de 41e Afdeling Artillerie in het algemeen en de specifieke elementen. Het doorlopen van het commandovoeringproces is altijd leerzaam en de saamhorigheid binnen de Afdeling is vergroot. De volgende stap is het verspreiden van alle informatie binnen de Batterijen zodat de Afdeling daar in de toekomst de vruchten van plukt.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB