Trotse luchtverdedigers laten zich zien aan de regio

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando heeft zich op 24 oktober gepresenteerd aan vele belangstellenden binnen de regio De Peel. Met maar liefst vier verschillende evenementen op de Luitenant-generaal Bestkazerne hebben de luchtverdedigers laten zien waar ze mee bezig zijn. Zowel regionale bedrijven, potentiele nieuwe collega’s, veteranen en actief dienende militairen kregen een bijzonder programma voorgeschoteld. De militairen pakten uit met een wervings-evenement, reünie en netwerkevent voor bedrijven.

Met twee wervingsevenementen zijn potentiële nieuwe collega’s enthousiast gemaakt voor een functie bij Defensie. De VIP-infodag Luchtverdediging en de Inhouse dag van de Koninklijke Luchtmacht, die rouleert tussen verschillende luchtmacht locaties, is op de Luitenant-generaal Bestkazerne gehouden. Het DGLC heeft zowel Landmacht- als Luchtmacht militairen die onder meer als luchtverdedigers actief zijn, maar ook in andere functiegebieden zoals ICT, transport en logistiek. Ook heeft het DGLC verschillende soorten technici in dienst zoals radar- en generatormonteurs. Ruim honderd jonge belangstellenden zijn in de ochtend door middel van pitches geïnformeerd over diverse vakgebieden binnen de Krijgsmacht waaronder de verschillende wapensystemen binnen de Luchtverdediging, Luchtgevechtsleiding, Grondverdediging. Communicatie- en Informatiesystemen. Tevens hebben de belangstellenden een uitgebreide Static show kunnen bezoeken, waarbij ze uitleg kregen over de diverse wapensystemen van het DGLC en Koninklijke Luchtmacht.

Proeftuin

Ook Bedrijven uit de regio hebben kennis gemaakt met de wereld van Defensie die zich achter de omheining van de Luitenant-generaal Bestkazerne bevindt.

Het netwerkevenement is een combinatie van het bedrijfsbezoek van MKB regio Limburg en Business Vision Venray met diverse stakeholders van het DGLC. De bezoekers zijn op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de luchtverdediging door het bezoeken van een uitgebreide Static show.

Ook is er ruim aandacht gegeven aan de verbinding tussen de regionale bedrijven en Defensie. De ontwikkelingen in techniek en arbeidsmarkt zorgt voor een actiever beleid om binnen de regio contacten aan te gaan tussen bedrijven en Defensie. Door een paneldiscussie op te starten tussen vertegenwoordigers van het MKB en Defensie is gekeken hoe verbinding gezocht kan worden binnen diverse gebieden van de arbeidsmarkt.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB