Eigen-troepen-nabij
Eigen troepen nabij

Trouw, Gehoorzaam en Onderworpen

Militairen zijn Trouw, Gehoorzaam en Onderworpen. Daar hebben ze een eed over afgelegd en die eed betekent veel omdat die ook geldt als ze gevraagd worden om het hoogste offer te brengen.

Militairen komen niet snel in de publiciteit om bij het beleid van de Nederlandse regering kanttekeningen te plaatsen. Als ze dat wel doen zou iedereen zich achter de oren moeten krabben.

Staat, Volk en Krijgsmacht zijn een drie-eenheid. Helaas lijkt het dat sommigen dat vergeten zijn, ik hoop dat deze duidelijke en unieke boodschap dat besef weer terugbrengt. Met boter bij de vis!!

Er is inderdaad iets bijzonders gebeurd de afgelopen weken. De vier Commandanten van de Operationele Commando’s, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee hebben zich laten interviewen door een landelijk nieuwsblad.

De scheidend Commandant der Strijdkrachten, Admiraal Bauer verscheen live in het gezaghebbende discussieprogramma Buitenhof.

Hun boodschap was luid en duidelijk. De Nederlandse Krijgsmacht staat er slecht voor. We kunnen niet voldoen aan onze grondwettelijke taken en we verzaken onze internationale verplichtingen.

Deze boodschap is duidelijk en daar wil ik niets aan af doen. Er is echter nog iets heel ernstigs aan de hand. Er ontstaat namelijk een manier van denken over een zogenaamde nieuwe vorm van oorlogsvoering die misschien nog wel gevaarlijker is voor het voortbestaan van een Krijgsmacht dan en te klein budget.

Veel theoretici trekken op dit moment de gewapende strijd het virtuele en cognitieve domein in. Oorlog is niet meer het “maximaal toepassen van geweld” als laatste redmiddel als alle andere machtsmiddelen van een staat niet meer effectief zijn. Nee, oorlog bestaat nu uit het gebruik van informatie, zelfs “het vechten met informatie” om de wil van een tegenstander te beïnvloeden en op die manier het pleit te beslechten.

Als u de Defensievisie 2035 goed leest, ook tussen de regels, dan gloort deze opvatting al aan den einder. Het is natuurlijk ook een zeer aantrekkelijke opvatting voor al diegenen die een Krijgsmacht en gewapende strijd sowieso uit den boze vinden. Dit zou kunnen leiden tot die o zo gewenste schone oorlog. Geen of weinig slachtoffers, geen collateral damage, geen schendingen van het oorlogsrecht, geen jarenlange problemen met aan PTSS leidende militairen, ideaal!!

Het is zondermeer een feit dat voornoemde theoretici zich niet alleen buiten Defensie bevinden. Ook binnen de eigen gelederen kunnen we ze vinden en vaak op invloedrijke posities.

Het lastige van kritiek leveren op dit soort opvattingen is dat je onmiddellijk in de hoek gezet wordt van de “oude denkers”, van “leden van het hoofdbestuur tot behoud van de doorbraaksector”, daar is weinig aan te doen. In deze tijd van Fake News, Sociale media, Cyber, Hacking en ander digitaal ongemak is het zeer aantrekkelijk om ook oorlog dan maar vanuit dat perspectief te gaan bekijken.

De modus operandi van oorlog is echter het toebrengen van onnoemelijk veel leed. Zowel aan de vijand, als aan de civiele omgeving maar ook aan jezelf. Oorlog wordt niet gewonnen. In een oorlog zijn alleen verliezers, als er al iets overwint dan is dat het besef dat er andere manieren moeten zijn om de meningsverschillen tussen staten en andere partijen op een andere manier te overbruggen dan door gewapende strijd.

– TEUN TZU –

Oorlogen worden niet gewonnen en ook niet verloren. Ze worden beëindigd. Ze kennen dus geen overwinnaars en ook geen verliezers.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB