Tussentijdse stand van zaken ‘Multi-project Versterken Vuursteun’

In de eerste St Barbara van dit jaar is aandacht besteed aan de projectorganisatie en de doelstellingen voor de komende jaren. De eindsituatie is geschetst, en in welke fasering dit plaats vindt.

Inmiddels zijn we bijna een jaar op weg, en ga ik een korte update schetsen van de voortgang.

Fase 1

Ons project bestaat uit 3 fases. De endstate is het hebben van 2 gelijkwaardige afdelingen, met raketartillerie en eigen sensoren zoals MMR en UAS.

Fase 1 bestaat uit het inrichten van de eerste ‘quick-wins’. Deze stond gepland om gereed te zijn op 1 februari 2024, maar is door een discussie over onder andere reservistenbeleid en loopbaanbeleid nu op 1 mei 2024 gezet. Dit ligt buiten onze eigen invloedsfeer.

In fase 1 zitten de volgende elementen:

Eerste raketartillerie element;

Eerste sensorpeloton element;

Aanvulling Dbt met 2 operationele stukken en PantserRupsBerging (PRB) tot volwaardige batterij.

Daarnaast vindt er bij de Cbt een omscholing plaats van de eerste elementen van mortier naar PzH.

Op koers

Het Definitieve Reorganisatie Plan (DRP) voor fase 1 is inmiddels door C-LAS ondertekend. Dit houdt in dat de BCO-PI (Personele Implementatie)-periode gestart is. Gedurende deze periode wordt het personeel onder andere ingelicht over de mogelijkheden om te solliciteren op de nieuwe functies. De vakbonden kijken tijdens deze periode met ons mee om te zien of alles volgens de spelregels gaat.
We zitten nu op koers om 1 mei te halen.

Fase 2

Naast implementatie van fase 1 loopt nu de voorbereiding op fase 2 en verder. Hierin speelt een aantal onderwerpen die de aandacht nodig heeft:


Infrastructuur

Het ziet er naar uit dat er op korte termijn geen nieuwe infrastructuur gerealiseerd wordt. Dit houdt in dat we moeten kijken naar bestaande gebouwen, en mogelijk zelfs buiten de gebaande wegen. Hiervoor is het reorganisatieteam in overleg met Staf CLAS.

Reservisten

Er is discussie over reservistenbeleid. Daardoor worden reservisten voorlopig niet opgenomen in de reorganisatieplannen (in afwachting op beleid). Dit heeft geen effect op de bestaande reservisten binnen het Vuursteun Commando, maar wel op de geplande fases.

Vulling

Groeien doet pijn, dat weten we. Om nieuwe eenheden te vullen moeten we soms putten uit bestaand personeelsbestand. Daarnaast geven we personeel ook de vrijheid om op die nieuwe functies te solliciteren. Dit zorgt er mogelijk voor dat we mensen wel ‘aan boord houden’, maar niet in de huidige functie of eenheid.

Door allerlei wervingsinitiatieven proberen we zoveel mogelijk nieuwe aanwas te krijgen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Phoenix Compagnie’ en ‘School of the Nation’ (in samenwerking met gemeentes). Defensie brede initiatieven zoals onbeperkte tijd-contracten voor soldaten/korporaals hebben hopelijk ook een positief effect op de langere termijn.

Met de instroom van nieuwe wapensystemen hopen we ook extra aantrekkelijk te zijn voor bestaand/zittend personeel.

Tot slot

De Kick-off voor fase 2 vond plaats op 15 november. Alle spelers binnen het projectteam zijn weer op de hoogte gebracht van de aankomende werkzaamheden en deadlines. Ondanks hobbels die we onderweg tegenkomen zijn we positief gestemd, zeker omdat we in fase 1 al de nodige obstakels hebben overwonnen. Laten we dit momentum vasthouden, zodat we met zijn allen voorwaarts kunnen blijven gaan voor een broodnodige grotere en sterkere artillerie binnen onze krijgsmacht.

Wist u dat?…

Er een mogelijkheid is om ons WhatsApp-kanaal te volgen:

Scan deze QR-code om ons WhatsApp-kanaal te bezoeken, en druk (rechtsboven) op ‘volg’:

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB