Uitreiken Vuursteunemblemen

Sinds lange tijd zijn er weer vuursteunemblemen uitgereikt in Havelte. Op 14 oktober hebben de commandant en adjudant van het vuursteuncommando deze uitgereikt op het bataljonsappel van het 45ste bataljon. De uitreiking van deze emblemen is een bijzondere gebeurtenis omdat het door personeelstekorten vaak niet mogelijk is om aan de eisen te voldoen. Door meer de nadruk te leggen op het doel van het embleem is het toch gelukt een Fire Support Team van het 45ste bataljon te certificeren. Door de uitreiking in front van het bataljon te doen wordt het belang van de vuursteun onderstreept en krijgt het FST de waardering die het verdient.

Voor personeel van een Fire Support Teams is het embleem een belangrijke mijlpaal. Er moet zowel op individueel als groepsniveau gepresteerd worden om aan de eisen te voldoen. Daarnaast is er voor de certificering minimaal de beoordeling “goed” nodig. Dit maakt het behalen van het vuursteunembleem iets om trots op te zijn.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB