Uitreiking Herinneringsmedailles

Uitreiking Herinneringsmedailles</p><br /> <p>

Op 12 februari hebben 78 collega’s een herinneringsmedaille ontvangen voor hun uitzending naar Litouwen in het kader van enhanced Forward Presence. Een andere uitreiking dan gebruikelijk. In kleinere groepen, op afstand van elkaar en zonder thuisfront of andere aangetreden troepen. Dat maakt de waarde en het symbool waar de medaille voor staat niet minder. Onze mensen hebben uitstekend werk verricht in de diverse rollen die ze hebben vervuld tijdens de uitzending. Dit verdient waardering en respect.

Het grootste deel van de medaille ontvangers bestond uit personeel van rotatie 2020-1: Nagenoeg de hele Abt van 41 Afdeling Artillerie, een aantal mensen van de afdelingsstaf en een aantal collega’s van 431 herstelpeloton.

Daarnaast hebben ook een aantal personen die nu geplaatst zijn bij het Vuursteun Commando een medaille ontvangen voor hun uitzending naar Litouwen met een andere eenheid.

Fijn dat we onze mensen de waardering hebben kunnen geven die ze verdienen.

Ook veel dank en respect richting het thuisfront voor de steun aan onze mannen en vrouwen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB