Uitreiking officierskruizen 2020

Net als op vele andere plaatsen binnen Defensie, zijn op maandag 7 december 2020 op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) de Officierskruizen uitgereikt.

Een zeer beperkt gezelschap, vanwege alle COVID-19 maatregelen, was op deze ochtend bijeen in de Officierscantine voor deze jaarlijkse traditie, dat symbool staat voor trots en eer.

Commandant VuursteunCommando (VustCo), Kolonel Hoefsloot, overhandigde het onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier aan de te decoreren officieren.

De toespraak door Kolonel Hoefsloot

Geachte familie en relaties van de hier aangetreden decorandi, C-JISTARC Kol Jos Brouns, overige militairen en zojuist gedecoreerde officieren.

Van harte welkom bij deze bijzondere bijeenkomst, vandaag in een zeer select gezelschap (u kent de reden), ter gelegenheid van de uitreiking van het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier.

Deze onderscheiding, doorgaans het Officierskruis genoemd, is een militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste 15 jaar actief officier zijn. Elke vijf jaar daarna ontvangt de officier een nieuw cijfer bij 20, 25, 30, 35 en tegenwoordig zelfs bij 40 jaar dienst als officier.

De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld door koning Willem II en wordt sindsdien uitgereikt op zijn verjaardag, 6 december. Omdat tijdens deze uitreikingen in het officiersverblijf traditioneel een glaasje jenever werd genuttigd, wordt ze ook wel het Jeneverkruis genoemd. Dat is ook de reden dat we naast het Officierskruis of de cijferwisseling de decorandi ook een fles jenever aanbieden.

De reden van de instelling van het Officierskruis is alles behalve feestelijk. In de jaren ’30 en ’40 van de negentiende eeuw verkeerde Nederland in een economische malaise.

Dat had ook in die tijd consequenties voor de krijgsmacht. Er werd fors bezuinigd.

Het halveren van het aantal vlagofficieren bij de marine;

Het afschaffen van twee regimenten infanterie en een deel van de cavalerie;

Het bezuinigingen op salarissen leidde tot een sfeer van “algemeen misgenoegen” over het gebrek aan maatschappelijk aanzien voor officieren en de geringe kansen op bevordering in een op handel gerichte natie.

Daarbij waren de salarissen zo laag dat een luitenant, een rang die velen van hun twintigste tot hun veertigste bekleedden, niet met fatsoen kon trouwen en ook ongehuwd moeite had om rond te komen.

Om de Nederlandse officieren toch een blijk van waardering te kunnen geven, stelt de Koning dit onderscheidingsteken in als beloning voor eervolle en langdurige diensttijd.

Gelukkig is er in de loop van de tijd wel wat veranderd aan de salarissen van officieren, daarnaast doorloop je de rang van luitenant ook niet van je 20e tot je 40e en als ik zo om me heen kijk is het een aantal van de aanwezige ook gelukt om te trouwen voor hun 40e. Desalniettemin houden we deze traditie graag in ere en besteden we er gepaste aandacht aan, ook al is het dit jaar minder dan gebruikelijk. Ik wil daarom mevrouw Schotmeijer-Pennington, mevrouw Hoogsteen-Smykova en de heer Pijnappel bijzonder danken voor hun aanwezigheid bij deze door de CORONA geplaagde ceremonie. Fijn dat u vandaag bij ons wilde zijn!

Rest mij vanaf deze plaats de decorandi nogmaals van harte te feliciteren. Tot slot wil ik nu alle aanwezigen graag de gelegenheid geven om de decorandi – COVID-proof – te feliciteren.

Dank voor uw aandacht.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB