Barbara-vanderedactie

Vakantie

De Sinte Barbara is ook aan vakantie toe. Dat blijkt al een beetje uit de wat late verschijning. Uw eindredacteur heeft zoals u misschien weet een tweede loopbaan in het onderwijs en die heeft mede door dat vervelende virus behoorlijk wat extra tijd opgeslokt.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de diploma-uitreiking van 6 Gymnasium achter de rug en kan ik met een gerust gemoed stellen dat het schooljaar erop zit.

Bovenstaande is tevens mijn scharrige excuus dat er dit keer geen Eigen Troepen Nabij in dit nummer is opgenomen.

Gelukkig is er in de rest van de inhoud voldoende van uw gading te vinden.

We hebben weer een zeer lezenswaardig artikel van professor Wim Klinkert. Dit keer over een zeer ingrijpende maar ook zeer onbekende periode in onze krijgsgeschiedenis namelijk de internering ten tijde van de Grote Oorlog.

Aan de andere kant van het spectrum vindt u een zeer interessant artikel over iets wat we gerust kunnen beschrijven als “Hot” in de militaire vakpers. CEMA is het geheel van activiteiten die het “vechten met informatie” beschrijft. Ik wil u vragen om dit artikel ook met een kritische geest te bezien. De schrijver neemt zeer goed beargumenteerde standpunten in die echter ook vrij ver gaan en waarbij je je kan afvragen of dit nog de rol van een Krijgsmacht is.

We zijn zeer benieuwd naar uw reacties…

Over reacties gesproken. We hebben een ingezonden kritiek ontvangen op het artikel uit de vorige Barbara over de Defensievisie 2035. Ik plaats deze reactie zonder meer omdat ik de professionele discussie aanmoedig, zeker in ons lijfblad.

Het Nieuws uit de Afdelingen is helaas nog niet op het niveau van wat we gewend zijn. Dit is volkomen begrijpelijk omdat de fysieke kant van ons verenigingsleven helaas veel te weinig aan bod is gekomen. We zullen hopen dat dit voor de volgende Sinte Barbara een stuk beter zal zijn.

Ik wens u veel leesplezier en een welverdiende zomervakantie met hopelijk uitzicht op een ouderwets Verenigingsleven voor de rest van 2021.

De eindredacteur

Teun Baartman

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB