Vechten met Vuur en de Russische Federatie

Dit artikel is een kort verslag van de themabijeenkomst “de Russische Federatie” gehouden op 29 juni jongstleden in het kader van het project Vechten met Vuur. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht, had een hoogst informatieve waarde en heeft daardoor een positieve bijdrage geleverd aan onze kennis als artillerist op weg naar inzetgereedheid voor het grootschalige conflict.

Na de afloop van de Kick-off van het project Vechten met Vuur op onze jaardag 2023, was de verwachting hoog voor de komende themabijeenkomsten. De bedoeling was en is nog steeds het vuursteunpersoneel meenemen naar de artillerie doctrine behorende bij inzet in het kader van taak 1 en gelijktijdig bijpraten over de ontwikkeling van het Multi-Project Versterken Vuursteun. Het oogmerk hierbij is dat we eenheid van opvatting creëren over deze inzet. En met name deze eenheid van opvatting ook uitdragen buiten ons wapen. Dit draagt bij aan helderheid, duidelijkheid over en uiteindelijk effectiviteit van het vuursteunsysteem op het tactisch niveau.

Een volle zaal in de Brandweerkazerne

Een nobel streven, dat niet over één nacht ijs zal gaan en waarvoor nog zeer veel inspanningen moet worden geleverd. De uitvoering gaat stap voor stap en zo is dus donderdag 29 juni stap 1 gezet.

Slide uit presentatie van Kolonel Michel Roelen

Ken uw vijand is een veel voorkomende uitspraak in de militaire samenleving. En ik neem aan dat ik niemand verbaas, wanneer ik beweer dat de Russische Federatie (RF) heel dichtbij de definitie van een mogelijke vijand van het NATO-bondgenootschap komt.

Lkol bd Edwin de Ronde

Een uitspraak die Winston Churchill al deed in 1945:

‘I deem it highly important that we should shake hands with the Russians as far to the east as possible’.

Bgen Han Bouwmeester

Met de huidige situatie en ontwikkelingen in de Oekraïne, een man met visie!

Elke militaire planning begint bij een inschatting van de vijand. En voor ons artilleristen is het van cruciaal belang om te weten hoe deze vijand omgaat met de inzet van zijn vuursteunmiddelen! Met deze kennis kunnen we vervolgens een plan ontwikkelen voor de inzet van de eigen middelen. Met andere woorden: hoe zetten wij onze vuursteun in om te voorkomen dat de RF haar vuursteun effectief inzet tegen het optreden van een Nederlandse brigade of een bi-nationale divisie? Dit moet duidelijk worden in de komende jaren!

Generaal bedankt!

Nogmaals, het is dus van cruciaal belang dat we onze kennis aanscherpen over het optreden van de RF strijdkrachten, met name het optreden van de RF grondgebonden vuursteun. Vandaar dat we Bgen Han Bouwmeester bereid hadden gevonden ons eerst een inkijk te schetsen over de positie van de RF op het politieke dan wel strategische niveau. Om vervolgens het woord te geven aan Lkol bd Edwin de Ronde die het tactisch niveau en de organisatie en inzet van de RF vuursteun toelichtte.

Kol Michel Roelen

Het Multi-Project Versterken Vuursteun

Voordat de sprekers inhoud gaven het thema van de dag, heeft Commandant VustCo, Kolonel Michel Roelen, een grondige update verzorgd van het Multi-Project Versterken Vuursteun. Deze informatie zal een terugkerend onderwerp blijven tijdens de themabijeenkomsten van het project Vechten met Vuur. Let wel, binnen afzienbare tijd stroomt nieuw materiaal binnen en beschikken de 13e en 43e brigade wederom over een eigen afdeling artillerie!

Oorlog in Oekraïne

Bgen Han Bouwmeester heeft op een zeer heldere, duidelijke en vooral chronologische wijze de situatie van de Russische Federatie uit de doeken gedaan. Een stukje geschiedenis, verschillende invalshoeken, inzoomen op de Oekraïne-oorlog en hoe nu verder, maakte allemaal deel uit van zijn boeiende lezing. Hij had dan ook alle aandacht van de ‘in stilte’ luisterende zaal. De beeldvorming was voelbaar. De vraag: wat drijft de RF, werd zeker beantwoord. Het verhaal van Bgen Han Bouwmeester heeft een juist perspectief geboden, het is nu aan ons allen om de RF ontwikkeling te blijven volgen!

Russische Federatie: Artillerie

Aan Lkol bd Edwin de Ronde was het vervolgens de taak om te diepduiken in de organisatie en inzet van de RF vuursteun op het tactische niveau. Iets wat in een lezing van maar een uur in feite onmogelijk is. Maar na een duidelijk verhaal met de nodige organogrammen en zeker ook met de boodschap dat de artillerie van de RF ‘vecht’, los van het nabijgevecht, stond de plaat van het RF artillerie goed voor ogen. Voor de oudere aanwezige deels bekend, voor de jongere een eyeopener. Graag verwijs ik eenieder naar het artikel van Lkol bd Edwin de Ronde over de inzet van artillerie van de RF in de afgelopen editie van de St. Barbara.

Afsluitend

Slide uit presentatie van Bgen Han Bouwmeester

Na afloop van de lezingen van beide sprekers kwam ik tot de conclusie dat de themabijeenkomst zeer geslaagd is geweest, onze kennis heeft verrijkt en heeft bijgedragen tot een gevoel van eenheid binnen ons wapen!

Slide uit de presentatie van Lkol bd Edwin de Ronde: Mogelijke samenstelling artilleriemiddelen RF divisie

Op naar het volgende evenement. Het onderwerp van de volgende stap zal u niet verbazen. Eigen middelen! In lijn met het tijdplan van het Multi-Project Versterken Vuursteun, zal de themabijeenkomst op de jaardag 2024 in het teken staan van raketartillerie. Een wapensysteem dat helemaal past in de voorziene inzet van onze artillerie: ‘diepe vuren in de diepe operatie’.

Ik reken weer op uw komst,

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB